Przez cały miesiąc uczestniczyłem w nabożeństwach do Krwi Pana Jezusa, które ofiarowałem za wszystkich z mojego drzewa genealogicznego (nie wiem dokąd sięga). Musisz zrozumieć, że bez zostania świętym nie trafisz do Królestwa Bożego. Pomyśl, kto dzisiaj z twojej rodziny będzie wspierał modlitwami twoją duszę? Jest tam chociaż jeden?

    Dlaczego ludzie nie wierzą w istnienie tego Niebieskiego Poprawczaka dla dusz powracających do Ojczyzny Prawdziwej? W prawosławiu, gdzie jest wielki kult Matki Bożej...nie ma Czyśćca! Przecież chwalony przez patriarchę Cyryla W. W. Putin miałby szansę ocalenia po krzyknięciu z ostatnim uderzeniem serca: "Boże! Przebacz, co ja wyprawiałem!"

    Tak było z szefem obozu w Oświęcimiu, ale nie mówi się o tym, a przecież to świadczy o bezmiarze Miłosierdzia Bożego! Czym się różnimy od takiego głosząc "róbta, co chceta" włącznie z ludobójstwem dzieci nienarodzonych.

  Wejdź: Jezuita nawrócił Rudolfa Hessa – komendanta obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Czy Bóg mu wybaczył? https://deon24.com/2015/01/27/21402/

Na Mszy św. Mojżesz zszedł do ludu z dwoma tablicami z wyrytym pismem Boga (Wj 32,15-24.30-34). Gdy "zbliżył się do obozu" ujrzał złotego cielca i tańce. W złości potłukł tablice, zdemolował krajanom "ołtarz", który uczynili. Wrócił do Pana z przeproszeniem i otrzymał polecenie: "Idź teraz i prowadź ten lud, gdzie ci rozkazałem, a mój anioł pójdzie przed tobą. A w dniu mojej kary ukarzę ich za ich grzech."

    Pan Jezus nauczał o Królestwie Bożym (Ewangelia: Mt 13,31-35). Dzisiaj ta Tajemnica została ujawniona...doczekaliśmy się czasów o których marzyli prorocy. Szkoda czasu na dociekania - podsuwane przez upadłego Archanioła o nadprzyrodzonej inteligencji - dla którego jesteśmy jak dzieciątka biegające i przewracające się, co widziałem na Mszy św. wieczornej! To on odwraca ludzkość od Boga Objawionego, a nie wymyślonego.

    Za dusze moich przodków dodatkowo ofiarowałem tę Mszę św. z Eucharystią oraz koronką do Miłosierdzia Bożego.

                                                                                                                                           APeeL

Aktualnie przepisano...

04.10.1994(w)  ZA LUDZI PRAWYCH...

    Po przebudzeniu o 5:30 - w czasie odmawiania modlitwy "Anioł Pański" - posłuchałem natchnienia, aby otworzyć tom 6 "Prawdziwego życia w Bogu", gdzie trafiłem na słowa Pana: "Pozwól mi nad tobą zapanować".

    Według mnie chodzi o to, aby Duch Pana zapanował nad moim. Dalej: "pozostaw Mi wolność posługiwania się twoim umysłem i twoim sercem". Odpowiedziałem prawie z krzykiem za Vasullą Ryden: "Panie, należę do Ciebie. Ocal mnie i ocal również moich braci przez Twoją odkupieńczą miłość"!

    Później Pan sprawił, że przeczytałem słowa do świętej M. M Alacoque: "Czemu wzbraniasz się (..)  opisać to, co ode Mnie pochodzi (..) sama z siebie nic nie posiadasz (..) Pozwól, bym każdą rzecz czynił w swoim czasie (..) starając się zadowolić mnie swoim kosztem: przez to jednak nic nie stracisz." Tak właśnie stanie się ze mną...

   Pan sprawił, że cała nocna na dyżurze w pogotowiu była spokojna, a właśnie dzisiaj sprzedajemy działkę budowlaną. Przykrość, ponieważ kupujący nagle zaniżyli cenę. W oczekiwaniu na poprawkę umowy krążyłem po korytarzu odmawiając moją modlitwę ("św. Osamotnienie")  w intencji ludzi prawych (premiera Olszewskiego, policjanta, który głoduje w proteście, bojowników o prawdę, a także pacjenta, który do śmierci dochodził należnych praw).    

     W tym bólu wiem, że trudno być prawym bez Boga Ojca. "Jezu mój! Jezu! Jezu! Ojcze! Dziękuję ci za wszystko!" Ze ściany "spojrzał" duży krzyż, a w mojej modlitwie wypadło słowo Pana Jezusa: "Wykonało się"! Podobny przyniesiono po kasacji oddziału wewnętrznego. Rano zagadałem kolegę ordynatora, dając świadectwo wiary...

- Ja wiem, że wszystko jest prawdziwe w wierze katolickiej...jest Niebo, Czyściec i Piekło!

- To dywagacje...odpowiedział. Nie wiedziałem, co oznacza słowo, a to: "mówienie bezładne, odbiegające od tematu". Później, po śmierci kolega przyśni się, a to oznaczało prośbę o wspomożenie jego duszy.

     Większość pragnie służyć panu ziemskiemu. Jakże widzę ich zgubę i mam przyprowadzić pielgrzymkę do nieba właśnie z tego będą rozliczony. W tej intencji trafiłem do przedsionka kościoła w Grójcu, gdzie padłem na kolana ze słowami podziękowania: "Ojcze! Tato! Dziękuję za twoją dobroć". Popłynie koronka do 5-u Świętych Ran Zbawiciela. Podczas wyjścia ujrzałem w pobliżu więzienie, a to oznaczało:

więzienie - wyzwala prawość u złych...

kościół Pana Jezusa - sprawia prawność dusz!

     Zdziwiłem się, ponieważ cały dzień krążyłem po instytucjach, gdzie obowiązuje prawo: bank, Urząd Skarbowy, nasza Spółdzielni Mieszkaniowa.  Właśnie w koronce do Miłosierdzia Bożego zawołam za ludzi prawych, a po chwilce z telewizora popłyną przykłady autorytetów! 

     Na Mszy św. padną słowa Apostoła Pawła (Ga 1,13-24) o jego życiu (prześladowaniu chrześcijan) do czasu nawrócenia. Dziwne, bo dzisiaj, gdy to przepisuję (30 07.2023) psalmista będzie wołał (Ps 119): "Jakże miłuję prawo Twoje, Panie". Wracałem do domu z sercem zalanym dobrocią Boga Ojca. 

    Z radia popłynie dyskusja o nałogach, a w telewizji będzie relacja o łamiących prawa: stolarzy, producentów rajstop oraz wytwarzających żywność. Prawym jest trudno sprzedać droższą, ale zdrową pietruszkę! Jeszcze trudniej jest być prawym wykonując Prawo Boże! Nie lubią takich ludzi, a szczególnie atakuje ich Szatan!    

   Wróciły przykłady ludzi prawych w pracy, małżeństwie i polityce. W ręku znalazła się "Etyka lekarska" z prawem Hipokratesa. Cóż to wszystko oznacza, gdy nie przestrzega się Prawa Bożego!

    Nie wiedziałem dlaczego kilka razy wzrok zatrzymywała figurka Pana Jezusa w koronie cierniowej? Po czasie z filmu popłynie słowo syna do ojca: "tato", a moje oczy zaleją łzy, bo sercem znalazłem się przy Ojcu Prawdziwym!    

                                                                                                                               APeeL