Pan Bóg dla wiecznie żywej duszy dał nam czasowe opakowanie, które starzeje się jak wszystko. Różnimy się od sprzętu technicznego tym, że ciało fizyczne jest "odnawialne" (cud stworzenia)...

    W pewnym momencie nie mają sensu przeszczepy, wstawianie stawów i stosowanie cudownych leków, a nawet reanimowanie człowieka przed naturalną śmiercią. Taki człowiek zahaczając o rzeczywistość nadprzyrodzoną mógłby krzyknąć do ratującego: co robisz człowieku?!

     Odwrotnie jest z rodzinami traktującymi śmierć jako unicestwienie! To wielki błąd, bo wówczas zapominamy o wspomożeniu modlitewnym dusz zmarłych, przyjmowaniu za nich i ofiarowywaniu swoich cierpień zastępczych.

    Jednak największą łaską są zamawiane Mszę św.! Po śmierci kolegi lekarza ateisty, oddanego chorym uczestnicy pogrzebu sprawili, że ogłoszono "gregoriankę"...czyli 30 Mszy św. odprawianych codziennie, których nie wolno przerwać. Niesprawna żona odwołała wszystko, a to było z datków żałobników.

    Jako nawiedzony ("niepełna rozumu") przekazuję Ci, że Prawda jest jedna: nie ma Boga oprócz "Jahwe" ("Ja Jestem"). Tylko nie mów mi, że nie ma Trójcy Przenajświętszej, że to wielobóstwo, bo znam kontakt z każdą z tych Świętych Osób. Bracia starsi w wierze, "uczeni w czytaniu" zatrzymali się w rozwoju, bo w Starym Testamencie nie było jeszcze Zbawiciela oraz Ducha Świętego!  

                                                                         Trójca Święta

                                                                     Teologia.pl Księga Apokalipsy

     Dziwi mnie wielki wysiłek ludzi bijących rekordy, pragnących błyszczenia w mass-mediach, żądnych władzy, aby pokazać "moc". Dla mnie ten świat nie istnieje: posiadanie, władza, atrakcyjne wczasy, podróże ze zwiedzaniem znanych miejsc, beznadziejne latanie w kosmos, bo jesteśmy w "centrum" tego świata oraz głupie martwienie się o spokojną starość, itd.

  Ciekawe, co na to powiedzieliby mądrzy tego świata: Kubuś Parchatek, Andrzej Szejna, Janusz Palikot oraz "katolik" Donald Tusk...reprezentanci ludzkości kręcącej się wokół "raju na ziemi"? Tacy wyśmieją istnienie nadprzyrodzoności z Prawdziwą Ojczyzną, gdzie "mieszkań jest wiele". Nawet nie wiedzą, że są opętani intelektualnie... 

                                                             Szatan

     To działanie Szatana doprowadziło ludzkość na krawędź zagłady, bo Apokalipsa pędzi, a ludzie wokół żyją "normalnie"...nawet nikt o tym nie mówi. Natomiast niewierni pragną dyskutować na temat naszej wiary, ale nam nie wolno tego czynić, ponieważ nie można pokonać upadłego Archanioła o nadprzyrodzonej inteligencji...

                 Apokalipsa                   Apokalipsa

                 AleKlasa Prorocza wizja końca świata...                          Niedziela.pl Starcy Apokalipsa

    Chodzi o to, że zapominamy o śmiertelnym boju nad nami...o dusze ludzkie czyli cząstki Boga Ojca w nas samych, które są wcielane w momencie poczęcia! Dla ludzi mądrych to bajka na dobranoc, bo "mamy ważniejsze sprawy". Tacy negują istnienie Królestwa Niebieskiego w którym jest mieszkań wiele. Wielką pułapką dla nich jest czucie się młodymi, co sprawia nasza dusza...

                                                                   Apokalipsa

                                                               Rodzina Rodzin Czytanie z Księgi Apokalipsy

     Człowiek niewierzący nie jest atakowany przez Szatana, aby wierzył, że wszystko czyni wg tego, co zaplanuje. Nie interesuje go dążenie do świętości (czyli posłuszeństwa), a to oznacza lekceważenie Woli Boga Ojca.

     Na Mszy św. porannej o 6.30 popłynie słowo...

Prorok przekazał (Sdz 2,11-19) to, co złe w oczach Pana czynili synowie Izraela...Jahwe wyprowadził ich z ziemi egipskiej, a oni "poszli za cudzymi bogami (..) Oddawali im pokłon i drażnili Pana."

    Z tego powodu zostali wydani "w ręce ciemiężców, którzy ich złupili (..) spadł na nich ucisk ogromny." Mimo znaków: "Szli za cudzymi bogami, służyli im i pokłon im oddawali, nie wyrzekając się swych czynów ani drogi zatwardziałości." Tak samo jest z nami, bo czcimy bałwany jako pułapki (Ps 106)...ja dodam, że od Szatana!

W Ewangelii: Mt 19, 16-22 pewien człowiek zapytał Pana Jezusa: "co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?" Usłyszał słowa Dekalogu oraz zalecenie, aby wszystko sprzedał i rozdał ubogim. Ten odszedł smutny, ponieważ miał wiele posiadłości!

    Szatan sprzyja dążącym do zguby innych oraz czyniących zło. Możesz to zobaczyć na przeskakiwaniu ze stanowiska na stanowisko i to na coraz wyższe...w panującej wciąż miłościwie władzy ludowej. Jest to nagroda za odebranie daru Boga Ojca...naszej wolnej woli, co nazywamy zniewoleniem!

    Dotyczy to wszystkich urzędów (praca pewna, dobrze płatna z zachowaniem praw "naszego" pracownika): od prokuratorów do sędziów i ławników, urzędników wszystkich szczebli (w zapleczu rządu, a nawet Sejmu RP). Chodzi o stałe etaty obsługujących zmieniającą się władzę...

    Te ciepłe posadki (za nic nie odpowiadasz) są we wszelkich samorządach. Zapoznałem się z tym w Izbie Lekarskiej, gdzie z "samych swoich" robi się prezesów lub wystawia figurantów, którzy uczą się wszystkiego, a w ten sposób pozwalają na bezeceństwa starym wyżeraczom.

    Eucharystia sprawiła, że z ciała z duszą stałem się duszą z ciałem. Jest wielka różnica w słabości ciała fizycznego jako takiej w stosunku do "utraty ciała" w wyniku zjednania duszy z Duchowym Ciałem Pana Jezusa. Wszystko, co ziemskie staje się wówczas nicością na tym zesłaniu!

    Nie chcieliśmy Raju, coś nam się nie podobało? To jest pokazane na naszych dzieciach, które chcą rządzić. Zostają wygonieni z wyprawą "na swoje". Niezbyt na tym wychodzą, bo niezasłużony dobrobyt sprowadza ludzi na manowce.

    Najgorsze jest wówczas odwrócenie się od miłujących rodziców, a ludzkości od Boga Ojca. Efekt widzimy dzisiaj...Apokalipsa pędzi, a nie widzę, aby ratowano swoje dusze!

    Nawróć się już w tej chwilce, a podziękujesz mi, gdy się spotkamy...

                                                                                                                                   APeeL