Tej nocy udało się napisać wczorajsze świadectwo wiary oraz trzy zaległe z 1991 roku. Natomiast od rana - przez kilka godzin - pisałem do braci samorządowców, ponieważ na wypunktowane zarzuty odpisują cytatami z moich pism...

"Cały proces był zbrodniczy (pozbawione mnie wszelkich praw)."

"Zastosowano sowiecką psychuszkę, ale w sposób fatalny."

"Na aktualnym posiedzeniu ORL powinien być anulowany cały proces (..)".

    Nie ma tam nawet jednego zdania o przestępczej działalności OIL i NIL w Warszawie, ale pięknie uzasadnia moją chorobę psychiczną lekarz, biegły sądowy Piotr Winciunas, lekarza. Zarazem muszę przyznać, że w tych trzech cytatach jest zawarta moja krzywdy.

    Dlaczego nie przytacza moich stwierdzeń, że w sposób przestępczy (jako członek Naczelnego Sądu Lekarskiego) zajmuje inne stanowiska w Izbie...w tym pełnomocnika prezesa ORL ds. organizacyjnych! Działa także w komisji Ministerstwie Zdrowia.

    Stwierdzam zaocznie (uczynił do samo w stosunku do mnie w 2018 r.), że jest chory psychicznie, bo uwierzył, że jest znawcą prawa wprowadzając w błąd: prezesa, sekretarza ORL oraz adwokata Przemysława Z. Rawa-Klecek.

    Nie ma słowa o zabójstwie cywilno - zawodowym mojej osoby! W 2007 r. prezes NRL Konstanty Radziwiłł napisał - sam do siebie, ponieważ był równocześnie wiceprezesem ORL - pismo, że trzeba komisyjnie zbadać stan mojego zdrowia psychicznego!

    Rozpoznanie postawił zaocznie jako teolog świecki z jednego zdania mojego pisma, że mam łaskę "odczytywania mowy Nieba" (Woli Boga Ojca). On sam jako katolik klepie: "bądź Wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi" z Modlitwy Pańskiej!

    Za to został wypromowany na senatora RP, a obecnie jest wojewodą mazowieckim. Czy ma zaświadczenie od psychiatry uprawnionego do badania pracowników? Ja wówczas miałem takie oraz od lekarza badającego personel przychodni!

    Odważyłem sie zwrócić uwagę psychiatrze VIP-wi za sprofanowanie miejsca kultu religijnego (zobacz zdjęcia w poprzednim zapisie). Brednie kolegów z nieprawidłowej komisji z dnia 19 października 2007 r. znajdują się w uchwale Okręgowej Rady Lekarskiej w W-wie nr 1143/R-V/07/poufne. To był początek napadu, który trwa dotychczas (15 lat)....

     Po drodze pan Konstanty Radziwiłł (na moją naiwną prośbę) powołał "komisję niezależną", która składała się z trzech wysokich funkcjonariuszy, a takim może być tylko przewodniczący. W Federacji Rosyjskiej postępują podobnie, ale zgodnie z literą fałszywego prawa.

     Ostatecznie 29 sierpnia 2008 podjęto zaoczną uchwałę w sprawie zawieszenia mi pwzl z wpisaniem jako przestępcy do Centralnego Rejestru Ukaranych! Nie wezwano mnie, bo przekazałbym, że na ostatniej komisji lekarskiej (w czerwcu 2008) nie było przewodniczącego, który później zbadał mnie, ale już "bez zainteresowanego". Trzeba być naprawdę stukniętym, aby robić takie głupoty prawne.

    Cały przebieg procesu był nieważny, ale trwa dotychczas, ponieważ każdą nową radę proszę o unieważnienie uchwały z 29 sierpnia 2008, a to jest zawsze traktowane jako prośba o następne badanie psychiatryczne. Wydaje się, że koledzy powinni przedstawić zaświadczenia o stanie swojego stanu zdrowia psychicznego. Pasują do nich zarzuty psychiatrów (mam to na piśmie), że: "żyją w świecie nierealnym i nie maja krytycyzmu w stosunku do własnego postępowania"!

   Aktualnie pan prezes OIL potwierdza prawość działania dwóch komisji lekarskich z 2008 r.

- pierwszej o niezgodnej z obowiązującym prawem

- oraz ostatniej, która oparła się na decyzji komisji bez przewodniczącego! 

     To wszystko sprawiło, że na wieczorną Mszę św. jechałem ledwie żywy, a dokładnie bliski śmierci. Ostrzegam wszystkich nieprzygotowanych do spotkania z Panem naszej wieczności, bo w takim stanie nie możesz świadomie przyjąć Sakramentu Pojednania! W kruchcie (przedsionku) przywitał mnie Zbawiciel z Sercem w koronie...

                                                    Gość niedzielny 18 czerwca 2023

                                                                "Gość niedzielny" 18 czerwca 2023

    Pan wie o cierpieniach swoich wyznawców, ale w moim sercu jest rozterka czy mam nas bronić, bo nie widać poruszenia...nawet ze strony Kościoła św. (w odwrotności do islamu). Właśnie z dzisiejszej Ewangelii (Mt23,27-37) popłyną słowa Zbawiciela, że tak postępujący to:

    "obłudnicy (..) podobni do grobów pobielanych, które zewnątrz są piękne, lecz wewnątrz pełne (..) wszelkiego plugastwa (..) Tak i z zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, lecz wewnątrz pełni jesteście obłudy i nieprawości."

    Jak odczytałem dzisiejszą intencję modlitewną? Przed snem oglądałem bitwę o Stalingrad, gdzie armia Paulusa została okrążona przez Rosjan. Widział klęskę, ale musiał słuchać Hitlera opętanego władzą nad światem. Oto obrazek ofiary za którą popłynie moja modlitwa (pozdrawiał z okazji świąt  z zazanaczeniem, że kocha życie)...zawołam za niego prosząc Boga Ojca o miłosierdzie! 

                                                 Madonna Stalingradzka   

                                                   Madonna Stalingradzka 1942 Kurt Rauber

                                                          Drezdeńskie Muzem Wojskowości

    Przed modlitwą nie wiedziałem za jakie ofiary mam wołać. Poprosiłem Ducha Świętego o pomoc. Napłynęło słowo: "agresja"! Popłynęła moja modlitwa (1.5 godziny)...także za działaczy z Izby Lekarskiej.

    Zważ na prowadzenie duchowe mojej osoby z natchnieniem podsuwanym przez Szatana, że "Bogu nie podoba się modlitwa w atmosferze krzyków i kłótni piłkarzy"...

                                                                                                                                    APeeL