W nocy przyśnił się kolega Zbyszek z ławy szkolnej, który wymagał mojej pomocy...rzucał się na jakimś posłaniu, a ja z innymi starałem się go uspokoić (zmarł w więzieniu w wieku 22-24 lat). W tym śnie widziałem też postać kobiety, która bez słowa patrzyła na mnie, a od jakiegoś informatora wynikało, że jest „strasznym szpiclem”. 

  Nieraz denerwujemy się na zajęcia różnych ludzi, ale zapominamy, że każdy z nas ma inny los. Nie znamy zamiarów Boga Ojca, który pragnie dobra każdego z nas!

   Dzisiaj, gdy to przepisuję (30.11.2018) specjalnie będę na drugiej Mszy Św. za jego duszę i kilku innych kolegów! Zobacz jak miesza się ten i tamten czas...

   To był dobry chłopak, ale pochodził z rozbitej rodziny, gdzie przeważało złe otoczenie. Moją matkę często ostrzegano przed jego towarzystwem, a ja wówczas mówiłem, że „on nie wpłynie na mnie, tylko ja na niego”. 

   Rano myśląc o nim przeczytałem wołanie: „Ojcze najmiłościwszy! Boże nieskończenie dobry! Spojrzyj na Syna swego, Jezusa Chrystusa, który stojąc między Twą Boską sprawiedliwością, a grzechami dusz błaga o Twe przebaczenie!”

   Dalej była prośba: „Boże Miłosierny, ulituj się nad ułomnością ludzką. Oświeć umysły zbłąkane, aby nie dały się uwieść i pociągnąć do złego. Daj siłę duszom, aby odparły sidła, jakie im zastawia nieprzyjaciel zbawienia i aby powróciły z nową siłą na drogę cnoty”.

    Przed wyjściem do pracy otrzymałem ostrzeżenie, aby nie brać ze sobą pieniędzy, a to wyjaśniły Andrzejkami i faktycznie zagadywano mnie!

   Teraz słucham nagrania audycji: „Człowiek wobec sacrum” z dnia 29 XI 88 prof. Wiesława Kotańskiego. Sacrum z łac. jest określany wieloznaczną świętością. Tam Rudolf Otto zawęża sacrum do indywidualnego przeżycia, w którym jednostce objawia się to co święte...nadprzyrodzona moc, która góruje nad człowiekiem. Doświadcza tego garstka...

    Przeciwieństwem sacrum jest profanum (nie uświęcone czyli świeckie). Tak więc, tylko człowiek religijny może przeżyć świętość z pragnieniem życia w łączności z Bogiem, bo świeckie wyobrażenie świata oznacza absolutny niebyt...

                                                                                                               APeeL