Zwiastowanie Pańskie

Dzień Świętości Życia

   Pan jest dobry, bo wreszcie wyspałem się (10 godzin) i trafiłem na Mszę Św. o g. 9.00...w wielkie święto naszej wiary! Można powiedzieć, że od Zwiastowania rozpoczął się proces naszego odkupienia z możliwością powrotu do Ojczyzny Prawdziwej.

   Od Ołtarza popłyną Słowa Boga przekazane przez mojego ulubionego proroka Izajasza (Iz7,10-14); <<Oto Panna pocznie i porodzi syna, i nazwie go imieniem Emmanuel, albowiem Bóg jest z nami>>. Natomiast psalmista wołał o mojej łasce (Ps 40(39); „Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę /../ Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże /../”.

    Św. Paweł dodał (Hbr10, 4-10), że Bóg skasował ofiarę z krwi cielców i kozłów, które miały usuwać grzechy. Teraz zmaże je i odkupi nas Św. Krew Pana Jezusa, który wskazał, że przybędzie spełnić Wolę Boga Ojca.

    Musisz zrozumieć, że jest to droga (posłuszeństwo) do uzyskania świętości...jedyne moje obecne pragnienie. Brudnemu nie otworzą drzwi do pałacu, a grzesznikowi wąskiej furtki do Królestwa Niebieskiego.

    Na ten czas pojawił się „mój” spowiednik, a łzy zalały oczy, bo to było zaproszenie do oczyszczenia duszy. Moja spowiedź jest zarazem świadectwem wiary ze wskazaniem na dziękczynienie za bezmiar łask.

    Eucharystia przewijała się do przodu i ułożyła mocno na podniebieniu (ochrona Boża), a pokój i słodycz zalały duszę dając słodycz w ustach z pragnieniem rozgłoszenia tego. Zdziwiłem się, że nie miałem jeszcze takiej intencji, a obejmuje ona także moją osobę.

    Proszę Cię wróć do Boga już w tej chwilce; krzyknij w sercu; „Boże mój i Panie, Zbawicielu i Duchu Święty proszę o ratunek”. To, co piszę wielu wypowiada przed i tuż po śmierci, a wówczas ich dusza jest wyrywana Szatanowi. Nie śmiej się z Piekła i nie lekceważ Czyśćca, który ciąga się od tego miejsca kaźni („przez ścianę”) aż do Raju.

   Bestia otumaniła nawet wyznawców prawosławia, którzy uznawanie tej wielkiej łaski naszego Taty...traktują jako herezję, a tak ładnie śpiewają i mają wielki kult do Matki Bożej. W całym kościele „zreformowanym” przez buntowników nie ma nawet tego kultu!

   Ściągnij z internetu; Maria Simma Moje przeżycia z duszami czyśćcowymi. Musisz zdobyć też świadectwo „Bóg Ojciec mówi do Swoich dzieci” S. Eugenia E. Ravasio. Większość kłócących się o Prawdę nie woła do Ducha Świętego i nie potrafi odczytywać Woli Boga Ojca. Zrozum, że wszystko jest prawdziwe w naszej wierze...

    Wróciłem na Mszę Świętą wieczorną, a Eucharystia zamieniła się w „mannę z nieba”. W litanii do św. Józefa przed Najświętszym Sakramentem wołałem za zapartych duchowo kolegów-działaczy z Izby Lekarskiej oraz za dusze takich. Podczas przejścia Zbawiciela wokół świątyni (kapłan niósł Monstrancję) śpiewaliśmy suplikację; „Święty Boże”. Przekazałem na nich także to błogosławieństwo...

    Na koniec dodam, że nie możesz iść inną drogą, bo nie wrócisz bezpośrednio do swojego Prawdziwego Domu. Jeszcze wczoraj bardzo kochałeś ten świat i to życie, a dzisiaj musisz siedzieć w domu. Idąc Autostradą Słońca otrzymasz łaskę poczucia, że Królestwo Boże jest już tutaj...w nas! Nie można tego przekazać naszym językiem, musisz przeżyć to sam, aby uzyskać pewność…

                                                                                                                                        APeeL

 

Aktualnie przepisane...

27.06.1989(w) Zacząłem rosnąć duchowo...

    Długo planowałem malowanie kuchni i zacząłem...od wypicia piwa. W tym czasie miałem wrażenie opuszczenia przez przez Pana Jezusa. Tak często zdarza się...ustaje pociecha i werwa do pracy. To opuszczenie jest pozorne, bo łaska nie ustaje. Musisz uniżyć się i szukać Jego...jak małe dziecko swojego ojca w tłumie. On je widzie, a jemu zdaje się, że jest się zgubiło. 

   Późno, syn leży smutny w poprzek tapczanika...zmartwiony, że nie rośnie jak koledzy, później będzie wyższy od nich.

- Martwisz się, że nie rośniesz, przecież duch jest ważniejszy niż ciało! Pamiętaj, że tylko Pan Jezus się liczy. Chodzi o to, że mamy rosnąć, ale duchowo. Teraz, gdy to przepisuję (25.03.2020) wiem, że jest to dążenie do świętości. Zważ na ówczesną moc zapisywania tych przeżyć!

    Dzisiaj rzadko zdarza się rozmowa z Aniołem Stróżem, a już wówczas tego zaznawałem. Nie bierz tego zdarzenia dosłownie...jak koledzy psychiatrzy („słyszy głosy”), bo jest to dialog w myślach, duchowy;

  • Kto do mnie mówi?

  • Czy pytasz z ciekawości?

  • Czy zapiski zaleca robić zły?

  • Jaki interes ma zły, abyś robił zapiski?

  • Niejednokrotnie podpowiada...

  • W jakim momencie i w jakim celu?

  • Czy mam teraz modlić się?

  • Nie! Wypiłeś, idź spać, a rano weź dzień wolny w pracy!

    Otworzyłem książkę opisującą świat nadprzyrodzony ze złymi i dobrymi duchami niższego rzędu (hierarchia jak u nas). Czatują one, aby mieć wpływ na nas, opanowywać nas, szkodzić lub opętać. Napad może pojawić się nagle, jak grom z jasnego nieba...osoba może być całkowicie zaskoczona.

    Zawsze pamiętaj o działaniu Szatana - szczególnie po nawróceniu (słabość). Sprawdź to na sobie, a będziesz wiedział. Napad może mieć nieskończone możliwości (zniechęcenie, „nie wiem, co mam robić”, rozpraszające myśli, niemożność modlitwy, itd.).  Nie należy zrażać się, bo to też jest próba na naszą wytrwałość. 

    Najważniejsze jest „zajrzenie” do własnej głowy (o czym myślałem przed chwilką?)...w ten sposób wykrywamy obce myśli! Nawet teraz, gdy to przepisuję podsunął mi załatwianie „pilnych spraw” (chodziło o to, abym nie ujawniał jego działania).

    Na tym tle należy wspomnieć, że większość nie wierzy w istnienie Piekła, a z mówiącego o działaniu demonów śmieją się. To jest sztuczka upadłego Archanioła o nadprzyrodzonej inteligencji. Przejął to bolszewizm (jego agentura); kłamanie, prowokacje, odwracanie prawdy i zapieranie się do końca, bo to świadczy o słabości!

    Na ziemi mamy pokazane tylko namiastki nieba i piekła oraz czyśćca. Z moich obserwacji wynika, że w Boga Ojca wierzy 60-70%, Jezusa 50%, mało znana i negowana jest osoba Ducha Św. Niebo podoba się, Piekło jest lekceważone, a Czyściec nie istnieje nawet w odłamach chrześcijaństwa…                                                                                                                                           APeeL