Nie spodziewałem się, że to będzie dzień związany z moją łaską, którą jest mistyka eucharystyczna. Wejdź na witrynę; Menu. Moja duchowość. Mistyka. Poprosiłem Ducha Świętego o pomoc w zapisie tej intencji, bo trudno jest wyrazić doznania duchowe po zjednaniu z Panem Jezusem w Eucharystii.

   Od razu wzrok zatrzymał obrazek Zesłania Ducha Świętego, łzy zalały oczy (u mnie jest to znak Prawdy), a w ręku znalazł się artykuł „Osoba mistyczna” oraz m-ka „Różaniec” z czerwca 2017 roku z podtytułem; „Eucharystia. Cud nad cudami”...wg mnie Cud Ostatni.

   Jeżeli trafiłeś tutaj „przypadkowo” to wiedz, że wszystko jest prawdziwe w wierze katolickiej. Wróć jeszcze dzisiaj do naszego Boga Ojca Deus, w Trójcy Jedynego, bo nie ma żadnego innego. Inne są doznania podczas kontaktu z naszym TATĄ (poczucie Jego obecności), inne z Panem Jezusem (różne cierpienia oraz Eucharystia), a całkowicie odmienne z Duchem Świętym.

   Na Mszy Św. o 7.15 zdziwiłem się Słowami Pana Jezusa (J6, 44-51), które będą uzupełnione następnego ranka (J6, 52-59). Ponieważ język mistyczny jest trudny i brany dosłownie wyjaśnię ten przekaz...

1. Komunia Święta jest to Ciało Duchowe Zbawiciela, które łączy się z naszą duszą sprawiając jej moc, bo „Jeżeli nie będziecie jedli Ciała Syna Człowieczego ani pili Jego Krwi, nie będziecie mieli życia w sobie”.

   Chodzi o moc duchową, która daje także moc psycho-fizyczną. Jeżeli ktoś neguje posiadanie duszy (jak ateiści i św. Jehowy”) to przekreśla podstawę naszej wiary. W jutrzejszym kazaniu kapłan nie wymieni słowa  d u s z a!

2. „Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Kto go je, nie umrze. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim /../”.

    Pan Jezus wówczas mówił o Swoim Ciele Duchowym, ale Żydzie nie mogli tego pojąć i nadal nie pojmują; <<Jak On może nam dać swoje ciało do jedzenia?>> Natomiast głupcy duchowi szydzą z „ludożerstwa” z „wywalaniem języków”, itd. 

   Eucharystia jest odpowiednikiem „naszego chleba codziennego” dla ciała fizycznego. Pan dodał, że; „Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli”. Manna była pewną formą chleba dla głodnych ciał.

    Także katolicy nieprawidłowo odbierają Słowa Pana Jezusa;

- „bierzcie i jedzcie”...po przyjęciu św. Hostii gryzą opłatek jak chleb, a ja chciałbym trzymać Ciało Pana Jezusa i tak umrzeć.

- „to jest Ciało moje” odruchowo kojarzy z naszym ciałem fizycznym...

3. Ciało ciałem, ale „picie Krwi Chrystusa”? Kiedyś uchwycono na zdjęciu...za kapłanem, wizerunek Pana Jezusa na krzyżu z którego św. Ran płynęła św. Krew wprost do kielicha z winem.

 Rzadko Eucharystia podawana jest w dwóch postaciach. Podczas konsekracji (przeistoczenia/transsubstancjacji) każdy namaszczony kapłan jest cudotwórcą, ale musi wypowiedzieć nakazaną formułę (ze słowami Pana Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy).

4. „Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie”, a także „ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym”. Całkowicie potwierdzam te słowa Zbawiciela, ponieważ w tych, którzy nie uczestniczą w życiu naszej wiary nie ma życia (letnie lub martwe dusze) i czekają ich wielkie kłopoty po śmierci.

   Nie wiem, co oznacza wskrzeszenie w dniu ostatecznym, ponieważ te słowa płynęły do Żydów, a wówczas Królestwo Boże było zamknięte (dusze zmarłych przebywały w Szeolu...miejscu błagania, jakby w Hadesie).

5. „Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec”...do Chrystusa może przybyć tylko człowiek zawołany przez Boga. Nie możesz postanowić, że będziesz „chodził do kościoła” lub wg zaleceń niewierzących kapłanów oglądał w telewizji Mszę Świętą. To jest łaska, która jest dawana pragnącym wiary lub tym u których ją wymodlono (u mnie sprawiły to pacjentki).

    Dzisiaj Ciało Pana Jezusa „pływało w ustach”...jak flaga na wietrze i sprawiło ekstazę z pragnieniem modlitwy. Skończyłem wołanie; za kamieniowanych za wiarę, nie mogłem wyjść z kościoła, chciałbym tutaj „umrzeć”. Natomiast następnego ranka ułoży się ochronnie (jak parasol na podniebieniu).

    Po czasie wyszedłem, aby odczytać intencję tego dnia i odmówić moją modlitwę. Trwało to 1.5 godziny z wstąpieniem do pustego kościoła na czas koronki do Miłosierdzia Bożego. W ramach wdzięczności Bogu za Cud Ostatni wróciłem na Mszę Św. wieczorną...

                                                                                                                    APeeL