Na Mszy św. o 7.00 będzie ukazana moc miłosierdzia Bożego, która jest też w nas. Oto Pan sprawił (1 Sm 26,2.7-9.12-13.22-23), że król Dawid znalazł się w środku obozowiska wroga Saula, a nawet przy jego posłaniu, gdzie smacznie spał z trzema tysiącami doborowych Izraelitów.

   Dawid na znak zabrał jego dzidę i manierkę na wodę od wezgłowia...oddalając się niespostrzeżenie. Nie pozwolił zabić wroga, którego Pan dał w jego ręce. Pomyślałem o obecnym zagrożeniu III Wojną Światową.

    Cóż oznacza dla Boga Ojca sprawienie odmiany serca W. W. Putina i jego pachołków. Przecież Bóg Ojciec kocha go bardziej ode mnie. Naprawdę tak jest, a świadczy o tym dreszcz Prawdy, który przepłynął przez moje ciało!

    Wyobraź sobie, że przybywa do nas ze świtą podłych i głupich. Wszyscy witamy się, rusza Nord Stream II (zmowa Federacji Rosyjskiej z Republiką Federalną Niemiec)...płynie dar Boga - gaz ziemny - po najniższych cenach na świecie! Szatan wstrząsa Piekłem, a w Królestwie Bożym rozlegają się oklaski z pojawieniem się tęczy na niebie!

    Psalmista zawołał (Ps 103): „Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy. Nie postępuje z nami według naszych grzechów ani według win naszych nam nie odpłaca”. Tak jest naprawdę...

    Na ten czas Pan Jezus wskazał na potrzebę wzajemnego miłowania się (4.J13,34) oraz kochania nieprzyjaciół (Ew. Łk 6,27-38). „Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to dla was wdzięczność? Przecież i grzesznicy miłość okazują tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to dla was wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. (…) Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”.

    To wszystko jest proste, ale możliwe do wypełnienia przez dążących do świętości, która u żyjących - tylko tym światem - wywołuje uśmiech politowania. Po Eucharystii łzy zalały oczy podczas pieśni do Serca Pana Jezusa: „Jezu dobry i cichy, serca pokornego uczyń serce moje według Serca Twego”…

    Nie będę wymieniał przykładów ludzi objętych tą intencją, bo wystarczy włączyć telewizor, otworzyć gazetę lub rozejrzeć się wokół. Dodaj do tego głupich i podłych duchowo, szydzących z Boga Ojca i świadomie prześladujących, a także mordujących Jego wyznawców i czcicieli.

   Przykro mi, ponieważ Pan skierował mnie do tego miasta, gdzie służyłem z całego serca z napadem na końcu pracy...za obronę krzyża i naszej wiary, ale: "Błogosławieni którzy cierpią prześladowania dla sprawiedliwości".   

    Pomyśl o narodzie wybranym, który nadal czeka na Zbawiciela, a wszystko, co Bóg zapowiadał wypełniało się. Tak jest, gdy zgaszą Światłość (przeszła na pogan wśród których znalazła się moja osoba).

    Unieś się ponad ten świat, gdzie zbrodnicze organizacje tworzą tajną władzę przy bezsilnym ONZ-cie, a zrozumiesz cierpienie Stworzyciela naszych dusz, które nawet w tej chwilce wpadają do Czeluści...

     Przez 1.5 godziny płynęła moja modlitwa w intencji tego dnia...

                                                                                                                   APeeL

Aktualnie przepisane...

30.07.1994(s) ZA OFIARY ZBRODNICZYCH ORGANIZACJI

    Tuż po wstaniu myśli uciekły do zamachów terrorystycznych  (porwanie w Kazachstanie, Kurdowie oraz Irlandia i Anglia). Dzisiaj, gdy to przepisuję (18 lutego 2022 roku) symbolem takich działań jest Państwo Islamskie, a bliżej Federacja Rosyjska pragnąca podpalić świat.

   Trwa handel ludźmi, porywanie dzieci do sekt, a niewiast do domów publicznych oraz zabijanie dla uzyskiwania narządów do przeszczepów, itd. Ile kłopotów jest z fałszywymi wezwaniem do podłożonej bomby, a u nas obok figury Matki Bożej odbywają się nocne bezeceństwa, którym patronują bolszewickie służby.

    Na Mszy św. prorok Jeremiasz ostrzegł bezpiekę świątynną (Jr 26,11-16.24): „Uczyńcie ze mną, co wam się wyda dobre i sprawiedliwe. Wiedzcie jednak dobrze, że jeżeli mnie zabijecie, krew niewinnego spadnie na was, na to miasto i na jego mieszkańców. Naprawdę bowiem posłał mnie Pan (...)”.

    Dzisiaj (Mt 14, 1-12) podczas urodzin Heroda został ścięty św. Jan Chrzciciel, jego głowę przyniesiono na misie...zgodnie z życzeniem córki Herodiady. Kapłan zawołał o włączenie się w śmierć Jezusa, której zaznał od swoich. Eucharystię przyjąłem i ofiarowałem w intencji tego dnia.

    Napłynęli zielonoświątkowcy, którzy tańczą i modlą się, ale nie uznają Matki Bożej i nie ma u nich Eucharystii. Zabierz mi Matkę Bożą! Małżeństwo lekarzy z tego kościoła zna Biblię prawie na pamięć. "Jezu wybacz im”.

    Podczas sobotniego dyżuru w przychodni moje serce zalała wielka radość z obecnego życia z chęcią niesienia pomocy. To łaska Boga za którą podziękowałem Matce Bożej. Upał, a ja każdego traktowałem jak brata i siostrę z przekazywaniem duchowości...

- tutaj jesteśmy przez chwilkę, ale mamy duszę i wracamy do Boga Ojca

- proszę modlić się o zmianę pracy dla męża

- proszę modlić się o powrót męża, przecież związano was w niebie

- proszę dziękować za zdrowie (70 lat)

- pan żyje dla dzieci?...przecież przed nami jest wieczność!

    Dużo ludzi jest przestraszonych, ale większość ma „zwykłe” schorzenia: nietolerancja, a nawet zatrucie lekami, biegunka, migrena, pokrzywka, zapalenie pęcherzyka żółciowego, robaczyca, dyski, bóle z przeciążenia (koszenie), a także pobicie przez męża.

    Po zakończeniu przyjęć wzrok zatrzymała Matka Boża z Sercem w koronie. Łzy zalały oczy z powodu uzyskanej pomocy, a zarazem podziękowanie z powodu sprawienia mojej bezinteresowności.

    Wróciła sprawa obłowionych "kombatantów" z nadania sowieckiego, obwieszonych orderami oraz ofiar, które uniknęły śmierci (ułaskawiony siedział w odosobnieniu 7 do 10 lat)! Teraz znaleźli sobie ciepłe posadki na zapleczu różnych samorządów i wymyślanych organizacji. Przepłynęła perfidia tych ludzi, którym nic nie brakuje („państwo w państwie”).

    Po rozpoczęciu modlitwy napłynął obraz Wojciecha Jaruzelskiego i Jerzego Urbana ze stanem wojennym (13 grudnia 1981 r. do 22 lipca 1983 r.), ale przeszkadzał Szatan, który ma dostęp do przebiegu dnia naszego życia ułożonego według woli Boga Ojca.

    Atakowały mnie muchy (upał, poty), drażniło gadanie żony, która wypowiadała mi stare  czasy, właśnie z eskapady wrócił syn, ponieważ ukradli mu pieniądze, a córka zawiadomiła nas, że ich autobus we Włoszech ma awarię i znaleźli się w pułapce (żywi ich Caritas). Prosiła o przyjazd do Warszawy, a padł akumulator! "Jezu zmiłuj się nade mną".

    Na dodatek demon podsunął odwiedzenie brata, który czekał na mnie z wódką i kartami. Powiedziałem mu, że „moim bratem jest ten, który wypełnia wolę Boga Ojca"! Taka jest prawda, bo on żyje tylko tym światem...wielki jest konflikt duszy pragnącej nieba i ciała żyjącego tym światem.

   „Gazeta Polska” potwierdziła intencję, ponieważ cała składała się z listów ofiar zbrodniczego systemu. Od nich postawiłem kwiaty pod krzyżem dla Pana Jezusa: "Och! Tylko z Tobą, Jezu jest dobrze, jakże umęczy ten świat”. Popłakałem się, ponieważ Pan Jezus sprawił odsunięcie pokus.

    Wieczór, a ja dalej trwałem w modlitwie za ofiary zbrodniczych systemów. Napłynie obraz Bolesnej Męki Zbawiciela na zlecenie paktu Rzym + Synagoga.

    Zważ na cierpienia ludzi: poszukujących coś w świecie, polityków bijących się o wpływy...nawet nie wspominam o kataklizmach, wojnach, okropnych wypadkach, biedzie, chorobach, a w końcu śmierci. Dlaczego chcemy być tutaj?

   To jest zarazem wyraz Mądrości Boga Ojca, ponieważ mamy wolną wolę, a ciało kocha ten świat. Ludzie nic nie wiedzą o Królestwie Bożym, a Szatan bawi się z nimi. Wielu z nas przypomina psy „spuszczone na wolność”, które biegną przed siebie na oślep...

                                                                                                               APeeL