Św. Stanisława, biskupa i męczennika

Głównego Patrona Polski

    Ponownie zatrułem się mandarynkami, które pryskają 4-ma środkami grzybobójczymi. W sobotę źle się czułem, a wczoraj złapała mnie biegunka i spałem od 16.00-24.00. Dlaczego poprzez trucie bliźniego dorabia się Biedronka. Mieszają wszystko, nie ma żadnego oznakowania...potem kandyzowane skórki dają do ciasta.

    Na Mszy św. porannej - w mojej słabości - napłynęło natchnienie, aby poprosić świętego Stanisława oraz ks. Jerzego Popiełuszkę...o pomoc w moim zatargu z samorządem lekarskim. Oni przeżyli to samo i zostali zamordowani:

    Św. Stanisław przez króla Bolesława Śmiałego, a ks. Jerzy Popiełuszko przez spadkobierców czerwonej zarazy („sam pchał się na śmierć” wg słów Żyda Jerzego Urbacha). Przy sobie noszę relikwie zamordowanych 9.08.1991 w Pariacoto misjonarzy męczenników bł. Michała Tomaszka oraz bł. Zbigniewa Strzałkowskiego.

    Mam wystąpić do Okręgowej Izby Lekarskiej w W-wie o zabranie mi pwzl z uzasadnieniem, ponieważ nie chcę być członkiem organizacji przestępczej.Skrzywdzono mnie, ale nikt nie stanął po stronie Boga i krzyża, bo ludzie wybierają posłuszeństwo władzy, a najczęściej służą dwóm panom...

    Nawet napłynął wzór takiego pisma - żądającego wypunktowania początku napadu na mnie - za obronę krzyża Pana Jezusa...

  • rozpoznanie choroby psychicznej postawiono zaocznie
  • w zaocznym głosowaniu potwierdziła to Okręgowa Rada Lekarska
  • powołano komisję lekarską o nieprawidłowym składzie, a kontrolna była bez przewodniczącego
  • nie określono z jakiego powodu mam się leczyć, nie skierowano mnie do odpowiedniej placówki do konkretnego specjalisty, zatajono istnienie takiego w Izbie Lekarskiej, itd.

    Myślałem, że to było kuszenie, ale po czasie okazało się „duchowością zdarzenia” pomocną w odczycie intencji modlitewnej, ponieważ wymyśliłem inną.

   Na szczycie zatargu z władzą (wówczas z bezpieką świątynną) jest Pan Jezus, „prawomocnie” skazany i bestialsko zamordowany...

                                                    Pasja

 

    Niżej są Apostołowie oraz mój prof. teologii św. Paweł. Teraz od Ołtarza św. przestrzega (Dz 20,17-18a.28-32.36): „Wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając stada”.

   Dalej w liście do Rzymian (Rz 8,31b-39) pytał: "Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? (…) Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? (…) Z powodu Ciebie zabijają nas przez cały dzień (…)” dodając, że nic „nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga”.

   Wieczorem, podczas odmawiania modlitwy przepłynie cały świat mordowanych przez władzę różnego typu...

  • w KRLD zagłodzonych zakopują w zbiorowych grobach, a szczątkami wrogów Kim Jong Un karmi piranie w wielkim akwarium
  • u nas zabijano reprywatyzacją (czyścicielami kamienic), zwabieniem do Amber Gold, nękaniem kontrolami, komornikami, zwalnianiem z pracy lub odbieraniem należnej renty!
  • Dotychczas ukrywa się skrytobójstwo bolszewickie, gdzie zabijano nawet swoich, którzy wiedzą zbyt wiele lub byli świadkami tych barbarzyńców.

    Dzisiaj cały repertuar kłamstw i zbrodni („pancerna brzoza”) ujawnił „nasz człowiek w Moskwie”. Można powiedzieć, że w napadzie na Ukrainę zdradził tajny system...tak sprytnie kamuflowany od czasów Rewolucji Październikowej. Wcześniej tych, którzy to widzieli zamykano w psychuszkach...     

                                                                                                              APeeL