Uroczystość Wszystkich Świętych

    Tuż po wstaniu śpiewałem w duszy: "Wszyscy święci balują w niebie, złoty sypie się kurz" (Budka Suflera "Bal wszystkich świętych"). W jednym błysku ból zalał serce, ponieważ mylona jest nasza radość i szczęście z doznaniami duchowymi. Wszystko, co ziemskie jest ulotne, a "radość i szczęście" (w naszym pojęciu) jest często podsuwana przez Przeciwnika Boga. Bez łaski wiary nie odróżnisz tego...

    Mój smutek jest wynikiem współcierpienia z Bogiem Ojcem i świętymi ze wszystkich ras i zakątków ziemi, których spotkam w naszej Prawdziwej Ojczyźnie.

   Na ziemi nie uzyskasz szczęścia, bo nawet największa gwiazda przeżywa frustracje z powodu zanikającej sławy ze strachem przed starzeniem się i śmiercią. "Dziadziejemy", aby nie pokładać nadziei w ciele i tym życiu!

   Szatan wie, że śmierć jest dniem radości dla duszy (zgnicie larwy z wylotem pięknego motyla). Dlatego odwraca uwagę od życia nadprzyrodzonego podsuwając kult dyni, który propaguje nawet Jan Hartman...jego wysłannik!

   Uwierz mi, że celem naszego życia jest zbawienie czyli stanie się świętym, bo inaczej nie można trafić do Raju. W dzisiejszym kazaniu kapłan będzie mówił o potrzebie uzyskania świętości, ale dawał przykłady ludzi dobrych. Nie wystarczy być dobrym, aby uzyskać zbawienie. Szkoda, że nie wspomniał o Eucharystii, bo po zjednaniu z Duchowym Ciałem Pana Jezusa stajemy się święci. 

    To wyśmieją racjonaliści, psychiatrzy i wszyscy o ekskluzywnych umysłach (Jan Hartman, św. niepamięci Jerzy Urban, babcia Joanna od demonów), antyklerykałowie i sam Belzebub wie, kto jeszcze. Uciekaj od takich, gdzie "pieprz rośnie"...nawet nie wiem, gdzie to jest!

    Przed wejściem do kościoła (o 7.00) z kieszenie "wyjęły się" obrazki...Eucharystii, św. Michała Archanioła i Matki Bożej z o. Kolbe. Czytaj: ochrona, Ciało Duchowe Pana Jezusa i męczeństwo.

    Przepłynęły Słowa o Apokalipsie (Ap 7,2-4.9-14) z wielkim tłumem przed Bogiem z "każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków"...przyodzianych w białe szaty, "którzy przychodzą z wielkiego ucisku" po opłukaniu szat w św. Krwi Zbawiciela.

   Psalmista wskazał (Ps 24,1-6), że na Górę Pana wstąpi "człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, który nie skłonił swej duszy ku marnościom".

   Na ten czas Apostoł Jan powie  o wybranych, że jesteśmy dziećmi Bożymi (1 J 3,1-3). Ja dodam, że wszyscy jesteśmy takimi, a Bóg kocha najbardziej Swoich wrogów...tak daje przykład Świętości ("świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty").

    Natomiast Pan Jezus w Ewangelii wymienił tych, którzy są błogosławieni (Mt 5,1-12a). Ja jestem w grupie tych, którym ludzie urągają i prześladują, mówią kłamliwie wszystko złe z powodu wiary w Pana Jezusa Chrystusa.

    Jest mi przykro, że przez lata walczyłem z kolegami z samorządu lekarskiego, którzy uznali moją wiarę i obronę krzyża Zbawiciela za chorobę (psychozę czyli życie w świecie nierealnym). To błąd, bo żyję jak każdy inny zesłaniec, a zarazem już tutaj jestem w Królestwie Bożym, które jest w nas. Tego nie można wytłumaczyć.

 

                                                     Duch Świety

 

     Zawsze zwracaj się w takich sprawach do Ducha Świętego. Przed tym zapisem sam poprosiłem o pomoc (całując przy tym wizerunek Trzeciej Osoby Trójcy Świętej), ponieważ źle odczytałem intencję modlitewną (za cierpiących z powodu wiary). W obecnej jestem "zwolniony" z mojej modlitwy.

   Wróciłem na Mszę Św. na cmentarzu parafialnym w intencji zaginionego syna, który urodził się w tym dniu. Nie moglem wstać z kolan po przyjęciu Eucharystii. Później krążyłem i z płaczem odmawiałem wczorajszą modlitwę: za troszczących się o innych. Na ich szczycie jest Pan Jezus, który oddał Swoje Życie za nas...otwierając Królestwo Boże!

    Mój smutek na progu tego dnia zakończę słowami innej piosenki (M. Rodowicz): "Niech żyje Bal! Drugi raz nie zaproszą nas wcale!"  Nie ma reinkarnacji...

   Musisz zrozumieć, że jesteśmy po śmierci i mamy tylko trzy możliwości:

-  Ojczyzna Prawdziwa (duchowa)

-  Czyściec

-  Czeluści Piekielne...

    Pan Bóg nic nie ukrywa: raj na ziemi jest inny dla każdego, różne formy poprawczaków (na ich szczycie jest więzienie) i piekło (obecna Ukraina, a przed nami III Wojna Światowa). Masz rozum i wolna wolę: wybieraj!

    Trafiłeś tutaj nieprzypadkowo. Jak wytłumaczysz się, że nie wiedziałeś?

- No tak, ale to były pijak i pokerzysta, a teraz sam o sobie pisze, że zastosowali wobec niego jakąś "psychuszkę".

- Dobrze, dobrze, nie kręć, bo sam wiesz, że cię ostrzegał! Spadaj (w sensie do Czeluści)...

                                                                                                                   APeeL