Rocznica paktu Ribbentrop - Mołotow

 23 sierpnia 1939 r. (84 lata temu) podpisano kacapsko-szwabski pakt z IV rozpiorem naszej ojczyzny.

                                                           adadmkuz Pakt Ribbentrop Mołotow

      Przed Mszą św. wieczorną zatrzymałem się przy pomniku poświęconym żołnierzom z AK, napłynęła wciśnięta przez późniejszego okupanta ("wyzwoliciela") nazwa takich ("wyklęci"). W kościele zatrzymała wzrok tablica ofiar Golgoty XX wieku, gdzie po stronie "niemieckiej" są wymienione ofiary obozów, pasowałoby zdanie o eksterminacja narodu żydowskiego, itd.

     Natomiast po stronie radzieckiej jest tabula rasa (z łac. „czysta tablica”)...wystarczyłby tylko słowa: Sybir, Katyń, itd. Zobacz dalekosiężną precyzję naszych ludzi w Moskwie.

    Mimo wyjścia wojsk towarzysze (partnerzy) zostawili nam dobrze zorganizowaną sieć wiernych władzy ludowej. Wielka jest nadal zgnilizna mojej ojczyzny, która ponownie jest atakowana od wewnątrz przez neobolszewików oraz POlaków pod przewodnictwem "naszego człowieka w W-wie". W tym czasie Szwabi wmawiają nam brak praworządności (czyli próby naruszenia tej czerwoną struktury sądownictwa).

   Mentalnie zdradzieckie działanie Stalina i Hitlera ciągnie się za nami. To była i jest precyzyjna struktura diabelska. W moim wypadku to wszystko jest wyłożone, bo wiem jak działa upadły Archanioł o nadprzyrodzonej inteligencji. Nie przeczytasz o tym nigdzie, bo opętanych przez Szatana określa się chorymi na władzę, ludobójcami, itd.

    To precyzja upadłego Archanioła w czynieniu zła. Powinna nosić go na swoich sztandarach obecna kolorowa i czerwona zaraza. Nie wygrasz z takimi bez interwencji Boga Ojca (Jego Opatrzności), ale garstka widzi bój nad nami i pokłada ufność w broni.

     Wzór tego demonicznego systemu demonstrują Kimole, gdzie władza przechodzi z ojca na syna, a dalej na wnuczka. Ludzie nie mający mojej łaski nie mogą ujrzeć śmiertelnego boju o dusze...nad nami. To szczególnie dotyczy przywódców systemów totalitarnych, wysłanników Szatana, których mami władzą nad światem z nowym porządkiem ("będziecie jako bogowie") oraz pragnieniem przejścia do historii ludzkości.

    W systemie demonicznym nie przyznasz się do końca, bo to świadczy o słabości. Przekładem jest Judasz, który popełnił samobójstwo...tak jak Hitler...tak samo jak Hitler. Zobacz precyzję w czynieniu zła w mojej sprawie...

    W przedłużającym się oczekiwaniu na decyzję Okręgowej Rady Lekarskiej w W-wie napłynęło natchnienie, aby sprawdzić, co dzieje się w mojej krzywdzie. Telefonicznie dowiedziałem się, że odmówiłem przyjęcia pisma poleconego ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru!

- Jaki jest dowód, że nie przyjąłem pisma?

- Brak potwierdzenia przyjęcia! Mamy ponadto dwa awizo z datami i pieczątką poczty (niby nie odebrałem pisma także na poczcie). Zaznaczę że pocztę mam za rogiem!

   Wyjaśnię to "cwaniactwo zarazy", która siedzi na wszystkich stanowiskach. Nie wiem, kto wykonał polecenie, aby nie dostarczyć pisma, niby zostawić w mojej skrzynce awizo ("wezwanie") i to dwa razy...później wszystko odesłać po opieczętowaniu.

    Już mam kłopot w ewentualnym odwoływania się. Przenieś to zdarzenie na bardzo poważne sprawy (podział majątku, obecność w sądzie czy wyjazd na opłaconą podróż, itd.). Dlaczego czyni to człowiek człowiekowi, rodak rodakowi?

    "Ruscy" mają bardzo piękne prawa, które łamią w "żywe oczy". Dlaczego czynią to sługusy schowani za plecami nieświadomych "działaczy samorządowych"?

    Przykład: Białorusin przebiera się za żołnierza polskiego, strzela do swojego i mamy powód do wojny. Do napisania tego natchnął mnie apel o. Rydzyka (przed koronką do Miłosierdzia Bożego), aby modlić się za Polskę z jednym dniem postu ścisłego. W wyobraźni ujrzałem kapłana - podobnego do ks. Ignacego Skorupki z krzyżem - porywającego Polaków do tego desperackiego aktu.

                                  ks. Ign. Skorupka

    Trzeba nas przebudzić, a szczególnie hierarchię, bo "śpią" powołani do przewodzenia wiernym. Sprawia to brak wiary w moc Boga Wszechmogącego!

     Rozproszenie oraz podenerwowania odeszło po Eucharystii...czyli zjednaniu mojej duszy z Ciałem Duchowym Pana Jezusa. Wielki pokój i słodycz zalały serce. W tym stanie krążyłem po osiedlu odmawiając moją modlitwę za ofiary opętanych ideologii...

                                                                                                                              APeeL

Aktualnie przepisano

23.10.1994(n) ZA POWOŁANYCH DO SŁUŻBY BOŻEJ...

     Ta intencja jest związana z kontaktem (także pisemnym) z zakonem Sióstr Służek N. M. P. Niepokalanej w Podkowie Leśnej (działalność misyjna). Na spotkaniu dałem świadectwo wiary dotyczące mojego nawrócenia, które sprawiły modlitwy pacjentek oraz żony.

    W pragnieniu przystąpienia do Sakramentu Pojednania Po mojej prośbie do Matki Bożej o prowadzenie...trafiłem do Pana Jezusa oraz Matki Najświętszej w Sanktuarium w Lewiczynie. Najważniejszym zdarzeniem było trafienie do spowiednika, który był sam w świątyni, a cała uroczystość (15 sierpnia) trwała na zewnątrz.

- Jak pan do mnie trafił?...zapytał.

- Po modlitwie odpowiedziałem.

     Wejdź...

18.07.1988 ZA PRAGNĄCYCH SPOWIEDZI

https://www.wola-boga-ojca.pl/2512-18-07-1988-p-za-pragnacych-spowiedzi

24.07.1988(n) PO WAHANIU ZNALAZŁEM SIĘ W KOLEJCE DO SPOWIEDZI...

https://www.wola-boga-ojca.pl/6978-24-07-1988-n-po-wahaniu-znalazlem-sie-w-kolejce-do-spowiedzi

15.08.1988(p) ZA POWRACAJĄCYCH DO BOGA OJCA

https://www.wola-boga-ojca.pl/2511-15-08-1988-p-za-powracajacych-do-boga-ojca

     Stan na dzisiaj mam łaskę odczytywania Woli Boga Ojca wg Modlitwy Pańskiej...w sprawach wielkich i małych. Codziennie odczytuję podawaną intencję modlitewną. Doświadczenie powyższe przekazałem na Zjeździe Pisma "Nie z tej ziemi" w Krakowie. Bardzo pragnąłem, aby moje świadectwo popłynęło w świat.

     Tego dnia padłem na kolana, ponieważ napłynęło poczucie otrzymania wielkiej łaski i to w tak piękny sposób (spowiedź z całego życia w pustym Sanktuarium)! "Boże mój! Boże! Dziękuję!"

    Zarazem zrozum mój ból, ponieważ wiem, że jest Królestwo Boże i wszystko jest prawdziwe w wierze katolickiej! Jest mi przykro, że nie mówi się o Przeciwniku Boga, a to sprawia jego jego nadprzyrodzoną moc w czynieniu zła. Większość żyje tylko tym światem i jest zgubiona, bo nie wie, że w ich myślach pojawiają się pokusy.

     Dzisiaj Szatan wiedział o powadze później odczytanej intencji. Podsuwał mi piękne intencje intencję (za ślepców, a później za ślepców duchowych), ale miałem już takie, bo ta miała dotyczyć służby Bogu (różne misje). Łzy zalały oczy, bo napłynęła osoba ks. Jerzego Popiełuszki

     Nagle, w uniesieniu duchowym ujrzałem, że na szczycie tej piramidy jest przybycie do nas Syna Bożego! Zarazem Ponownie zrozumiałem ludzkie zaćmienie dotyczące negowania, a nawet wyśmiewania Szatana!

     W natchnieniu otworzyłem "Dzienniczek" s. Faustynki na wizerunku "Jezu ufam Tobie" oraz na zdjęciu kaplicy, którą odwiedziłem w 1992 r. Tam były słowa Pana Jezusa z 19 IX 1937 r. "Córko Moja, napisz, że bardzo Mnie to boli, jak dusze zakonne przystępują do Sakramentu Miłości tylko z przyzwyczajenia, jakby nie rozróżniały tego pokarmu. Nie ma w tym wiary i miłości (..) lepiej, aby Mnie nie przyjmowały." Ja wiem o tym, bo większość ludzi modli się o swoje zdrowie!

    Zarazem napłynął obraz niewidomego staruszka, który ma swoje miejsce w naszym kościele do którego przybywa posuwając się laską odsuwającą ludzi, którzy rozumieją jego sytuację. Moje myśli uciekły do jego zawierzenia Stwórcy. To zarazem jest wielki znak dla wiernych...

    Dzisiaj miałem serce nijakie, a w tym czasie napłynęła próba: pragnienie napicia się alkoholu. Chodzi o to: czy upadniesz czy uciekniesz do Boga proszącego o pomóc i ochronę. Te próby są stosowane także wśród ludzi, ponieważ Bóg Ojciec nic nie ukrywa. Najgorsze jest to, że ja wiem o tym i wstydzę się spojrzeć Panu Jezusowi w oczy.

    Na ten czas Biblia otworzyła się na księdze Ezechiela: "Biada prorokom głupim, którzy postępują według własnego ducha. Chociaż nic nie widzieli (..) są jak lisy w ruinach. (..) usypali kamienny wał (..) aby ostać się w bitwie w dniu pana"...

    Natomiast na Mszy św.

Prorok wołał ode mnie (Jr 31,7-9): "Głoście, wychwalajcie i mówcie: Pan wybawił swój lud, Resztę Izraela! (..) Przywiodę ich do strumienia wody równą drogą - nie potkną się na niej."

Św. Paweł dodał (Hbr 5,1-6): "Każdy arcykapłan z ludzi brany, dla ludzi bywa ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy." Tak też było z powołaniem Pana Jezusa przez Boga Ojca: "Ty jesteś moim Synem (..) Tyś jest kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka."

Natomiast Pan Jezus (Ewangelia: Mk 10,46-52) uzdrowił niewidomego, który zawołał:

- Rabbuni, spraw, abym przejrzał.

- Jezus mu rzekł: Idź, twoja wiara cię uzdrowiła.

     Na zakończenie tego dnia otrzymałem ulotkę z tego zakonu...tuż po Eucharystii, gdzie było zdanie: "Kto pełni Wolę Ojca Mojego". Wiem, że to były słowa do mnie...wprost od Boga Ojca, przecież nauczam innych. Ile znaków jest w każdej chwilce...

     W "Prawdziwym życiu w Boga" (t. 5, strona 157) trafiłem na słowa: "wybrałem cię z wielkiej liczby, abyś szedł ze mną po drodze (..) w każdej minucie twojego życia bądź ze Mną! (..) udowadniaj swe pragnienie mnie, udowadniać twoją wierność (..) czy nie zauważyłeś ogromną miłości, którą mam do ciebie i mojej przyjaźni? (..) wiem doskonale o tym, co masz w swoim sercu (..) Czyż nie oddałbym ponownie mojego życia za was, gdyby to było konieczne!"

    Ja wiem, że Pan Jezus kocha mnie do szaleństwa. Nawet zalał moje serce Swoją Miłością! Nie można tego opisać, bo musisz sam to przeżyć! Piszę to, a patrzy tytuł artykuł: "Posłał mnie Pan".

    Trafiłem też na "Pamiętniki lekarzy" niosących krzyż w czasie okupacji carskiej, hitlerowskiej i sowieckiej. Ogarnij maltretowanych w czasie swojego posłannictwa! Jak piękny jest każdy dzień mojego życia.

                                                                                                                                       APeeL