Dobry i Zły Łotr

      Na początku Mszy św. o 6.30 myśli i serce zalała osoba W. W. Putina (określanego Wową) z pragnieniem napisania listu otwartego. To zarazem sprawiło odczyt intencji: za najgorszych z najgorszych!

     Napłynął obraz dwóch łotrów skazanych na hańbiącą śmierć. Jeden szydził z Jezusa, a drugi poprosił, aby wspomniał o nim w Królestwie Bożym. W tym zdarzeniu Deus Abba ukazał Swoje Miłosierdzie, co ujawnił Zbawiciel s. Faustynie.

    Musisz wyobrazić sobie (pasowałyby ryciny) moment naszej śmierci z wylatującą z ciała duszą na którą czekają Aniołowie i demony. Wystarczy tylko krzyk przed śmiercią: "Boże przebacz", aby nie trafić do Czeluści...

                                   Archanioł i demony

                                                Fot. Bridgenen Art. Library  FotoPower "Walka Aniołów"

     Wróciła osoba W. W. Putina, który wpadł w potrzask i powinien ratować swoją duszę. Z serca wyrwał się krzyk od Boga Ojca...

                                                                Bracie Wowa!

     "Jesteś najbardziej kochanym przez Boga ze wszystkich ludzi na Ziemi. Rozumie to każdy ojciec dużej rodziny, której jeden z synów jest buntownikiem...przeciwko wszystkiemu i wszystkim! Nie obchodzą nas dzieci dobre, ale czyniące zło, szkodzące, fałszywe i złośliwie coś niszczące.

   Wczoraj pokazano takiego chłopca z domu dziecka, którego adoptujący zostawiali, a on w swojej zawziętości ubliżał...zarazem cierpiąc, że nikt go nie chce!

    Zrezygnuj z tego, co czynisz ze względu na stan zdrowia, bo nic nie da zdobycie świata przy szkodzie na duszy!  Poproś o pokoik, gdzie będziesz mógł dotrzeć do krawędzi tego życia z zadaniem na ten czas: nawróceniem się na jedynie prawdziwą wiarę katolicką!

    Może pozwolą na to, abyś opisał swoje przeżycia duchowe, wyrzuty sumienia z lękiem przed śmiercią ciała i wieczną duszy! Szatan wścieknie się i chyba nic z tego nie wyjdzie, ale tylko pragnieniem przemiany serca sprawisz wyrwanie duszy z jego szponów.

    Tak właśnie było z komendantem Obozu w Oświęcimiu, który nawrócił się 2 tygodnie przed wykonaniem kary śmierci. Nie mówi się o tym, a nawet ukrywa, bo ludobójca nie został strącony do Otchłani. Przeczytaj książeczką skazanego na śmierć "Za 5 godzin ujrzę Pana Jezusa".

     Tylko u nas otrzymujemy Komunię Świętą czyli Duchowe Ciało i Krew Pana Jezusa! To Cud Ostatni, który w Sakramencie Pojednania sprawia naszą świętość. Będzie krzyk z zarzutem zdrady prawosławia, a w tym patriarchy Cyryla, ale on nie ma żadnej mocy, bo jest oderwany od następcy Pana Jezusa.

     Dodam jeszcze, że w waszej wierze nie ma Czyśćca: idziemy bezpośrednio do Nieba lub wpadamy do Czeluści. To głupota duchowa, bo dusza nawet dobrego człowieka nie może bezpośrednio trafić do Królestwa Bożego, a jest to cel życia każdego z nas!!

     Po otrzymaniu miłosierdzia będziesz wielkim znakiem dla ludzkości, ale potrzebne jest twoje świadectwo...przebieg pojednania z Bogiem Ojcem. Piszę to od Deus Abba, bo kara Boża jest pewna...tak jak Miłosierdzie Stwórcy!

                                                   Sodoma

                                                                                          Pożar Sodomy

    Zostałem na Ciebie nasłany przez Boga Ojca...tuż przed zjednaniem z Panem Jezusem w Eucharystii. Podziękujesz mi, gdy spotkamy się w Raju"...

     W Ewangelii: Łk 4,38-44 Pan Jezus nie pozwalał złym duchom, które wychodziły z wielu, aby ujawniały Go wołając: "Ty jesteś Syn Boży!" Eucharystia była w intencji tego dnia, którą właśnie odczytałem.

    Później przez 1.5 godziny krążyłem odmawiając moją modlitwę - z dodaniem trzech koronek do Miłosierdzia Bożego - pod figurą MB Niepokalanej, która "przyszła" pod mój blok!

                                                                                                                                        APeeL