Dziwne, ponieważ podczas opracowywania zaległego świadectwa wiary z 24.10 1994 trafiłem na zapis, który tam nie pasował. Zważ, że dzisiejszą intencję miałem odczytaną na Mszy św. o 7.15. Przeniosłem tutaj ten passus ("urywek tekstu")...sam zobacz moje prowadzenie.

    "Rano trafiłem do piekarni, gdzie był wielki wybór pieczywa i ciastek. Popłakałem się, ponieważ napłynęły słowa z Modlitwy Pańskiej: "chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj". Jak pięknie wszystko jest stworzone przez Boga Ojca. Zważ, że chleb nigdy się nie znudzi. Niektórzy zarzucają przyjmowanie codziennie Eucharystii...takiego samego chleba, ale dla duszy (Duchowego Ciała Pana Jezusa).

       Przepłynęły obrazy tych, którzy nie dziękują, nie mają świadomości, że na świecie jest brak tego pokarmu, nawet u nas. Znajdź się w sercu matki, której mąż śpi pijany, a dzieci są głodne.                            Błyskawicznie przepłynęły obrazy...

- Pan Jezus łamiący chleb i dzielący go, starczyło dla wszystkich.

- napłynąłem obraz czynionego krzyża na chlebie przed jego krojeniem.

- wysiłek piekarzy pracującej w nocy.

- miejsca wojen i tam gdzie brakuje chleba...

     Wróćmy do dzisiejszej nocy (07.09.23), gdzie...od 3:00 do 6:00 udało się zapisać i edytować wczorajsze świadectwo: za najgorszych z najgorszych! Postanowiłem być na nabożeństwie wieczornym, ale to będzie kolidowało z czasem mojej modlitwy podczas towarzyszenia grającym w piłkę nożną (od 18.00-20.00).

     Po godzinie snu zostałem obudzony na czasem Mszy świętej 7:15. Chwilę trwało wahanie...zobacz jak przebiega odczyt woli Boga Ojca sprawiający cały ciąg zdarzeń. Wszystko poznasz po owocach...

Natchnienia

     Kapłan wspomniał o pierwszym czwartku z potrzebą wdzięczności Bogu Ojcu za Eucharystię, a ja dodałem kapłanów, cudotwórców zamieniających chleb w Duchowe Ciało Pana Jezusa! Przez moje serce przeleciała strzała miłości. "Panie Jezu, Ty przychodzisz do naszych serc...zmiłuj się nad nami. 

     Eucharystia ułożyła się poprzecznie w jamie ustnej, co oznacza prośbę o milczenie. Pokój i słodycz zalały serce...nawet usta, a to będzie trwało jeszcze podczas zapisywania tego świadectwa o 9.00! Musisz przyjąć, że mamy do czynienia z Cudem Ostatnim, a to wynika z moich świadectw wiary. Nie ma takiego na całym świecie (chodzi o zapisy tych doświadczeń...z tu i teraz).

     Popłynie słowa...

Św. Paweł wskaże (Kol 1,9-14): "Z radością dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie - odpuszczenie grzechów."

Psalmista wołał ode mnie (Ps 98,2-6):

"Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry, przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy, przy trąbach i przy dźwiękach rogu, na oczach Pana, Króla, się radujcie.

Pan Jezus wskazał, że jestem rybakiem ludzi (Mt 4,19): "Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi." To wynik nauczania z dzisiejszej Ewangelii (Łk 5.1-1). Zbawiciel wskazał Apostołom miejsce, gdzie mają łowić ryby. Po tym cudzie Piotr padł u stóp Syna Bożego ze słowami: "Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny." Jaki będzie mój połów? Zobaczymy po powrocie do Królestwa Bożego!

       Od 18.00 popłynie moja 1.5 godzinna modlitwa w intencji tego dnia...

                                                                                                                                  APeeL