Nie ma Boga oprócz Jahwe...

    W porannym natchnieniu pojechałem z żoną na Mszę św. o 12.15. Jak się okaże będzie śpiewał chór parafialny, wszystko zacznie się od procesji ministrantów, a do tego dojdzie chrzest dzieciątka. Z płaczem podziękowałem Bogu Ojcu za wszystko, a później w serce wpadną słowa kapłana o szczęśliwych, którzy służą Bogu Ojcu.

                                    Szczęśliwy

                                       Besty.pl - każdego dnia dziękuję Bogu, za to, że Cię mam            

     Tak się złożyło, że z opracowywanego świadectwa wiary (07.12.1994) prorok Izajasz mówił od Boga Ojca (Iz 40,25-31): "Z kimże byście mogli Mnie porównać, tak, żeby Mi dorównał? (..) Podnieście oczy w górę i patrzcie: Kto stworzył te gwiazdy? (..) Spod takiej potęgi i olbrzymiej siły nikt się nie uchyli. (..) ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły: biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą."

      Ja jestem obdarowany bez żadnej mojej zasługi i nie wolno mi ukryć światła pod korcem, ale postawić go na świeczniku, aby Prawda ujrzała światło dzienne. Dlatego muszę dzielić się radością odkupionego, a bliżej wiedzącego, że jest życie wieczne.

     Przecież wielu jest poszukujących lub pragnących potwierdzenia swoich doznań. Wielka jest radość z rozgłaszania, że: "Wszystko jest prawdziwe w Kościele katolickim". To zarazem jest mój wątek na www.gazeta.pl Forum Religia (jako apel1943)... 

     Wszyscy jesteśmy dziećmi Boga Jahwe...na zesłaniu z powodu grzechu pierworodnego Adama i Ewy. Nie ma sensu dochodzić jak tam było, ale ujrzeć fakty, którymi jesteśmy zalewani. Ludzkość neguje nadprzyrodzoność, a to podsuwa Przeciwnik Boga, który w tej sposób ukrywa się.

     Garstka wierzy w posiadanie duszy, która zostaje uwolniona z ciała w momencie śmierci, a nieliczni mają łaską poczucia obecności: Boga Ojca, Syna Jezusa oraz Ducha Świętego. To jedność, którą na naszym osiedlu symbolizuje potężny dąb o trzech konarach. Jeżeli będziesz miał(a) jakąś sprawę typu intelektualnego (np. pisanie pracy, wątpliwość w wierze, itd.) poproś Ducha Świętego o poradę, pomoc i prowadzenie! Sam się przekonasz, że Pocieszyciel istnieje!

     Szatan zna prawdę, ponieważ był w Królestwie Bożym i wie, że ludzkich dusz nie zadowoli ten świat...dlatego podsuwa różne religie. Ludzie pierwotni mieli swoje bóstwa, które Mefistofeles (Kłamca i Niszczyciel) wciąż modyfikuje.

     Po dokonaniu naszego odkupienia przez Zbawiciela pojawił się Mahomet...prorok większy od Pana Jezusa, Syna Bożego. Pojawił się też "Koran", gdzie są piękne słowa z kultem Matki Jezusa, ale zniknęła Trójca Święta, Zbawiciel jako taki, nie wspominając o Duchu Świętym...jako osobie. Islam ma ogarnąć całą ludzkość (dżihad)...w "nawracaniu przez zabijanie".

                                                          Miraim

                                                                                 Perska miniatura Maryam i Isa

    Cały czas trwa bój duchowy nad nami. Z jednej strony mamy Boga Ojca Jahwe czekającego na powrót naszych dusz, a z drugiej Szatana pełnego nienawiści do katolików z preferowaniem sił ciemności (czerwona i kolorowa zaraza, inwazja imigrantów, "róbta, co chceta", apostazja, "wolność" matek do zabijania swoich pociech, itd.).

     Niedawno Belzebub stworzył małpę wiary chrześcijańskiej czyli wspólnotę bolszewicką, którą wolno zastępuje UE! Tak mają zostać wchłonięte wszystkie państwa...w tym nasz naród wybrany przez Boga w miejsce Izraela. Ludzkość czeka zagłada...zapowiadana w Apokalipsie!

     Po zjednaniu - z Duchowym Ciałem Pana Jezusa w Eucharystii - padłem na kolana i tak chciałbym trwać do końca życia...

                                                                                                                                  APeeL