Po przybyciu pod kościół o 6.30...przywitał mnie śpiew ptaszka. Szatan, już na początku Mszy świętej zaczął podsuwać tych, o których lubię rozmyślać...czyli wrogów naszej ojczyzny i Kościoła świętego, a także moich krzywdzicieli.

    Natychmiast wzrok zatrzymał obraz siostry Faustyny, a to oznaczało opamiętanie i przemianę serca, bo mam za takich wołać. Przecież wczoraj dziękowałem za łaskę współcierpienia z Panem Jezusem w zabawianiu świata!

     Teraz w modzie jest walka z wiarą katolicką, jedynie prawdziwą. Ci ludzie nie mają świadomości, że idą za przeciwnikiem Boga, Mefistofelesem (Kłamcą i Niszczycielem). Dowiedzą się wszystkiego po śmierci!

     W czytaniu uwagę zwróciły słowa psalmisty (Ps 23,1-6)...

"Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła i niech Cię błogosławią Twoi święci.

 Niech mówią o chwale Twojego królestwa i niech głoszą Twoją potęgę."

     Natomiast Pan Jezus powiedział do Piotra (Ewangelia: Mt 16,13-19): "Ty jesteś Piotr - Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą". To była odpowiedź Pana Jezusa na stwierdzenie przez niego, że jest naszym Zbawicielem.

                                                      Pryzmierze z Maryją

                                                                     Przymierze z Maryją

      Pomyślałem o naszej wierze i Kościele świętym, który jest błędnie traktowany jako: "agentura Watykanu" (Jan Hartman), "taca i kasa" (Joanna Senyszyn), a Adam Szostkiewicz (blog na www.polityka.pl "Gra w klasy") bredzi o wierze świętej aż czuć zapach siarki...

     Ja zapytam: dlaczego wiara katolicka jest tak atakowana? To jest bardzo proste, ponieważ jest Objawiona, a nie wymyślona przez ludzi...od Szatana, który wie, że nasze dusze nic tutaj nie zadowoli! We wszystkich wiarach wymyślonych...istnieje tylko celebracja, często pociągająca, bo właśnie o to chodzi! Do odprawiania Mszy św. nie jest potrzebna piękna świątynia, bo bez namaszczonego kapłana nie otrzymamy tam Duchowego Ciała Pana Jezusa.

Mój kościół

      Tylko w wierze katolickiej istnieje liturgia. Na Ołtarzu świętym namaszczony kapłan może przemienić chleb (nawet okruszynę, a tak było w obozach koncentracyjnych) na Duchowe Ciało Pana Jezusa, które jest pokarmem dla naszej duszy! To odpowiednik chleba naszego powszedniego dla ciała fizycznego.

     Większość kapłanów nie ma świadomości, że są cudotwórcami, ponieważ ja Eucharystię nazywam Cudem Ostatnim. Nie chciałbym doczekać tego czasu, gdy nie będzie Komunii świętej...  

     Pan Adam Szostkiewicz jako czerwony teolog pochwalił naszego papieża (wpis na blogu: "Nie było miejsca w gospodzie" z 23 grudnia 2023 r.) za jego ekumenizm! W ramach modlitw o jedność chrześcijan - papież zaprosił do jednego z rzymskich kościołów zwierzchnika Kościoła anglikańskiego abp Justine Welby - do sprawowania Eucharystii!

     Sam zobacz moc Szatana w podsuwania "dobra", którym jest jedność chrześcijan. Niech wrócą do jedynie prawdziwej wiary, a nie pchają się Domu Boga Ojca na ziemi.

     Po Eucharystii serce zalał pokój, którego nie ma na ziemi oraz słodycz także w ustach. W stanie ekstazy chciałbym zostać tutaj, sam na Sam z Bogiem Ojcem, trwać w milczeniu...jak pustelnicy. Wówczas nie obchodzi mnie ten świat, bo jako dusza z ciałem pragnę powrotu do Ojczyzny Niebieskiej.

     Zarazem po zjednaniu mojej duszy z Duchowym Ciałem Pana Jezusa mam wielkie pragnienie ewangelizowania, przekazywania tego, co wiem w świetle mojej wiary. Tak było przedwczoraj i to stanie się dzisiaj, bo będę rozmawiał z grupą niepełnosprawnych...o wolnej woli i czasie, Sądzie Ostatecznym oraz o trzech możliwościach po śmierci:

- trafieniu do Królestwa Bożego (trzeba dążyć do świętości)...

- do Czyśćca, gdzie trzeba czekać na wsparcie modlitewne żyjących

- oraz do Piekła.

     O 18.00 wyszedłem odmówić moją modlitwę przebłagalną w intencji tego dnia. Trwało to 1.5 godziny. Momentami serce rozrywał ból spowodowany współcierpieniem z Panem Jezusem...szczególnie podczas Jego osamotnienia w Getsemani, obnażenia na Golgocie i opuszczenia na krzyżu (dodatkowym cierpieniu spowodowanym brakiem poczucia obecności Boga Ojca).

     Błagałem Stwórcę o ochronę naszego Kościoła św. oraz wiary dającej życie wieczne...tak zawzięcie atakowanej przez Szatana.

                                                                                                                                      APeeL