Musisz zrozumieć, że w łasce wiary z dążeniem do świętości dużym cierpieniem są wyrzuty sumienia.  Wszystko napływa w błyskach, krzyczysz wówczas i płaczesz wiedząc, że grzechy masz już przebaczone. Wyrzuty sumienia różnią się od poniżającego wymawiania nam życia przed nawróceniem, ale powodują cierpienie, ponieważ w Świetle Bożym widzimy nasze złe postępowanie.

      Nagle zrozumiałem, że człowiek grzeszny bardziej rozumie wielkość daru nawrócenia! Gdybym żył cały czas jako człowiek dobry, ale niewierzący nie zauważyłbym tego! Stąd bierze się błąd ludzkiego myślenia, że taki człowiek jest nic nie wart i takim zostanie!

     Dlatego, trudno być prorokiem we własnym kraju, szczególnie w rodzinie, wśród sąsiadów i mieszkańców małego miasteczka. Nic się na to nie poradzi, ponieważ ludzie - tak jak sędziowie zapatrzeni w paragrafie - mają utrwalone sądy.

     W tym wypadku chodziło o moje złe zachowanie w stosunku do żony otrzymanej od Boga Ojca. To ona wymodliła moje nawrócenie z pomocą starszych pacjentek. Z tego powodu nie mogłem zasnąć po zapisie ostatniego świadectwa wiary...od 3.00 aż do Mszy świętej o 6:30.

     Ostatnio często prosiłem Boga Ojca o jej pocieszenie, a dzisiaj zapomniałem, że ma urodziny. To nie jest jakieś wydarzenie, ponieważ wie, że nie lubię takich dni w moim życiu. Ponieważ przez chwilkę była za oknem, gdzie ma "swój" ogródek...na balkonie sąsiadki zauważyła duszę uśmiechniętej matki ziemskiej, która była niezwykle piękna i młoda (w Królestwie Bożym nie ma starości), ale nic nie mówiła...

      Na początku Mszy świętej siostra zaśpiewała wstrząsającą pieśń o Matce Bożej stojącej pod krzyżem zamordowanego Pana Jezusa! 

      Prorok Ezechiel przekazał od Boga Ojca  (Ez 37,21-28) zapowiedź wybrania i zebrania "Izraelitów spośród ludów" z poprowadzeniem ich do wskazanej krainy, gdzie "nie będą się kalać swymi bożkami i wstrętnymi kultami, i wszelkimi odstępstwami". Teraz tak jest z naszą ojczyzną, której Królem jest Pan Jezus...

                                                                   Pan Jezus Król Polski 

      Prorok Jeremiasz dodał (Jr 31,10-13): "Przyjdą i będą wykrzykiwać radośnie na wyżynie Syjonu i rozradują się Błogosławieństwem Pana". Natomiast w Ewangelii (J 11,45-57) wielu Izraelitów "ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego, ale arcykapłani i faryzeusze zwołali Wysoką Radę i dla dobra narodu ustalili, że lepiej jest, gdy "jeden człowiek umrze za lud, niż miałby zginąć cały naród (...) Tego więc dnia postanowili Go zabić".

    Napłynęła Okręgowa Rada Lekarska, gdzie w zmowie też skazano mnie na śmierć (cywilno-zawodową). W jednej sekundzie ujrzałem łaskę współcierpienia ze Zbawicielem, bo po drugiej stronie życia żałujemy, że nie przyjmowaliśmy otrzymywanych cierpień służących zbawianiu.

      Stąd biorą się męczennicy za wiarę, co jest całkowicie niezrozumiałe dla ludzi normalnych...tak jak dla mnie działanie terrorystów islamskich z ich wiarą w natychmiastową nagrodę od Allacha! 

      Po Mszy świętej wymieniliśmy lampkę pod krzyżem oraz kwiaty, a ja w ruchu - podczas rozgrywek w piłce nożnej - odmówiłem moją modlitwę w intencji tego dnia. Towarzyszyła mi piękna pogoda, poczucie pokoju oraz radość z jej posiadania.

     Nie podobamy się Szatanowi, jesteśmy jego celem. Ukraina to pretekst (miała być zajęta w kilka dni). Właśnie Państwo Islamskie dokonało zamachu w Federacji Rosyjskiej, a to jeszcze bardziej podżega W. W. Putina do wojny z sąsiadami...w walce o władzę nad światem. Towarzysze radzieccy nie wierzyli i nie wierzą w istnienie Boga Ojca oraz Przeciwnika. Dlatego nie idzie im wszystko gładko.

      Wszystko zakończyła nawałnica: burza z wichurą i piorunami, a ja padłem w 11-godzinny sen. Cóż można zaplanować?

                                                                                                                                    APeeL