Motto; „Nie jest dozwolone oskarżanie i osądzanie, a szczególnie skazywanie bez wysłuchania oskarżonego”.

    W tym roku zaprosiłem Tatę, aby był ze mną cały czas. Nawet dzisiaj, gdy to opracowuję widzę pomoc w drobnych sprawach, które wymienię na końcu. Pan Bóg pomaga nam i Jego Dobroć jest niezależna od naszego zachowania, ale miłe jest poddanie się prowadzeniu.

    Musisz zrozumieć, że nasz Tata nie jest starcem, którego wizerunek ludzie stworzyli we własnej wyobraźni. Nie ma starości w Królestwie Bożym...”widzicie Mnie”? To była odpowiedź Pana Jezusa na prośbę Apostołów o pokazanie Boga Ojca. Tak, bo Trzy Święte Osoby Boga są podobne zewnętrznie, ale zarazem różnią się jak bliźniaki jednojajowe.

   Nie dziw się, że żyjący "ala Michał Wiśniewski" zdziecinniał na starość, ale inaczej nie wejdziesz do Królestwa Bożego. Nie jest to też choroba, bo „Wszytko jest prawdziwe w Kościele katolickim”...to mój wątek na www.gazeta.pl religia forum (apel1943).

   Ja przyjmuję wszystko od Boga Ojca jako prawdziwe dobro; kuszenia, wydarzenia, obciążenia, niedostatek, itd. Dodatkowo sam dla Jego Chwały przyjmuję wyrzeczenia i modlitwy, które są wielką łaską...dają wyciszenie, ale drażnią Szatana, który zaczyna interesować się taką osobą i przeszkadza, krąży, wpuszcza złość, nienawiść i rozproszenia („nie wiem, co mam robić”).

    Na Mszy św. porannej uwagę zwróciło pouczenie proroka Samuela do powołanego i namaszczonego na króla Izraelitów Seula, który nie wykonał polecenia Boga Ojca, ale zadowolił się w walce z Amalekitami zabraniem ich dóbr, a przez to okazał się krnąbrny i stracił powołanie.

   Psalmista w tym czasie wolał; „Temu, kto prawy, ukażę zbawienie”. Wielu wymienia Przykazania i na ustach ma Przymierze z Bogiem, ale nie są posłuszni. Eucharystia ułożyła się w laurkę...jakby podziękowanie. Nie znałem przebiegu tego dnia, ale ujrzałem pomoc;

1. udało się odespać wszystkie ostatnie noce

2. znalazłem zagubiony zapis z 30.10.2007; za kochających Boga ponad wszystko, który czekał na opracowanie właśnie dzisiaj (edytowany poniżej)

3. z trudem zmieniłem kod na moim wątku; www.gazeta.pl forum religia Wszystko jest prawdziwe w Kościele katolickim, gdzie dałem dyskusję z bezbożnikiem Janem Hartmanem o naszej wierze i Kościele świętym

4. tam dano przykład bezpiecznego kodu, który dałem na mojej stronie internetowej (był słaby)

5. jeszcze nie wiedziałem, że w ramach tej intencji napiszę z wydrukiem uzupełniające pismo do prokuratury w mojej krzywdzie zawodowej (chodzi o pragnienie ugody, mediacji), bo kolegom przebaczyłem i odpowiadam za ich dusze...

   Dziwne, bo żona przyniosła podziękowanie dla nas jako darczyńców Budowy Świątyni Opatrzności Bożej z załączoną modlitwą;

Boże w Trójcy Świętej Jedyny

Dziękuję Ci za Twoją Miłość, Miłosierdzie i Opiekę.

Zawierzam się Tobie: Bądź ze mną, mów do mnie, prowadź mnie.

Opatrzności Boża, czuwaj nade mną.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu...

    Na ten czas, gdy to opracowuję Bóg Ojciec powiedział do mnie z Przekaz nr 741 „Żywego Płomienia”;

    „Cieszę się, że oddałeś swoją wolną wolę do Bożej dyspozycji przez Niepokalaną. Wykonałeś ten akt, a Ja go przyjąłem z radością i miłością /../ Czasem działam poza twoją wiedzą i wolą. Umożliwia Mi to twoje osobiste oddanie się w Niewolę /../ Kochane dzieci światłości miłe Mojemu Świętemu Sercu. Przejawem Bożej Miłości jest troska o osobę kochaną. /../ Chcąc żyć Moim życiem, zawsze stójcie w pełnej prawdzie.”

                                                                                                                         APeeL

 

30.10.2007(w) ZA MIŁUJĄCYCH BOGA OJCA PONAD WSZYSTKO

"Dios es alegria"...Bóg jest radością.

    Właśnie na Mszy św. niewiasty śpiewają; „Boże choć Cię nie pojmuję jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko co jest stworzone, boś Ty Dobro Nieskończone”.

    W czytaniach padną słowa o moim synostwie w którym mogę wołać „Abba, Ojcze”. Napłynie bliskość Pana, łzy pojawią się w oczach, a serce zaleje dziękczynienie…jakże ciężko jest w takiej rozłące.

    Po Eucharystii znalazłem się pod wiz. Trójcy Przenajświętszej, a pokój zalał serce. Tak tu dobrze, pełnia radości bycia w pięknie rozświetlonym Domu Pana. Tam zapytałem siebie; „Czy poznałem dobroć Boga”?

   Tak się stało, że czytałem słowa s. Faustynki o dobroci Boga Ojca. W ręku miałem „Biblię w malarstwie”, gdzie był wiz. Boga Stworzyciela. Napłynęła bliskość Pana, a serce zalał ból miłosnej rozłąki z krzykiem;

    „Ojcze! Tato! jak mam to wyrazić moją miłość w Twoim języku?" Napłynęło pragnienie oddania życia dla Jezusa, śmierć dla Syna Bożego pod Jego krzyżem...to najwyższa łaska. W ekstazie głęboko oddychałem i skulony trwałem w bezruchu. Nie mogłem wyjść z kościoła, a właśnie żona prosiła o modlitwę, bo wyjechała na grób rodziców, siostry i naszej córeczki.

    W jednym błysku z serca wyrwało się wołanie;

„Ojcze!

Ty Światło Światłości

Dobro Dobra

Prawda Prawdy

Miłość Miłości

Sprawiedliwość Sprawiedliwości.

Dobroć Dobroci

Litość Litości

Pokój Pokoju

Ojciec Ojców”...

   Po nabożeństwie, przywitały mnie gołąbki pod drzwiami kościoła. Tak chciałbym to wszystko przekazać szukającym drogi. Po pracy w przychodni – z włączonej kasety – popłyną słowa piosenki: „tak niewiele trzeba nam”…

   "Tato! Tak mało potrzebuję, gdy Ty Jesteś ze mną, Niczego nie chcę. Pragnę tylko Twej Obecności. Pragnę wrócić do Ciebie. Tatusiu Jedyny i Prawdziwy. Błagam! Bądź ze mną każdego dnia, na tym w y g n a n i u. Niech Cię chwali każdy mój oddech, słowo i myśl, a także każda łza...przyjmij ją za oddalonych od Ciebie i nie chcących Ciebie.”

    Ja z Bogiem nigdy się nie nudzę. Zaraz ktoś zarzuci chwalenie się, a nawet pychę duchową, ale ten, który skończy kurs gazownika lub ogrodnika może rozpowiadać i chwalić się. Natomiast taki jak ja powinien siedzieć cicho, bo o wierze może mówić;

- minister do spraw wyznań (Joanna Senyszyn)

- Zbigniew Mikołejko u Pani Dulskiej (Elizy Michalik)

- Czuba Wstrętny („Krzywe zwierciadło”) w „Super Stacji”

- i obowiązkowo wrogowie Boga...

   Zważ, że ten zapis odkryłem dopiero 19.01.2020, bo zawieruszył się, a ta pomoc nie jest przypadkowa. Naród wybrany wypędził Boga ze swoich granic i nadal modlą się przed Ścianą Płaczu w Jerozolimie. Teraz naśladuje ich Państwo Islamskie, która zabiera wiernym wolną wolę i szerzy zbawianie przez mordowanie.

  Nic im nie da zawieszenie flagi na Watykanie i wymordowanie wszystkich wiernych Bogu Objawionemu. Cóż da zyskanie władzy nad światem, gdy stracisz na duszy. Dzisiejszy gieroj zgrzybieje i stanie się śmieszy jak wszyscy.

   Teraz ja należę do narodu wybranego, który jest „w chmurze” internetowej, a są tam bracia z wszystkich ras, narodów i języków, także bezdomni i pozbawienie ojczyzny ziemskiej (Kurdowie). Żydzi marzą o królu przychodzącym w chwale z przestraszeniem tych, którzy nie są wybrani.

   Powie, ktoś, że są to głupstwa, ale zrozumie to podobny do mnie lub osoba przeżywająca pierwszą miłość...w moim wypadku jest to Miłość Ostatnia i do tego wieczna.

                                                                                                                               APeeL