Filozofia to królowa nauk, królowa wszelkiej myśli, miłość mądrości. Każdy człowiek, który zaczyna zastanawiać się nad genezą świata i sensem swojego istnienia - zaczyna być filozofem. Wyruszamy wówczas myślą w świat i próbujemy go pojąć głębiej, spojrzeć na wszystko z dystansu.

   Zaczynamy zauważać rzeczy główne i ostateczny cel naszego istnienia. Wówczas świat objawia nam wszystkie swoje barwy, zaczyna budzić podziw. Widzimy, że osiągamy wyższy szczebel mądrości człowieczej. Stajemy się pełnymi ludźmi.

PROBLEMY/499/luty

    Nie przebrniesz tego i nie idź tą drogą, bo szkoda czasu każdego szukającego Boga Ojca, bo można nie obudzić się tej nocy.

   "Dekalog" filozofii słowiańskiej

  • opiera się na sądach,uczuciach i wyobrażeniach ugruntowanych w poglądach ludowych

  • omija rozumowanie i spekulację; oddaje się mistycyzmowi,wierze i przeczuciu

  • najważniejsze wewnętrzne uchwycenie prawdy - w objawieniu i natchnieniu

  • Bóg i nieśmiertelność duszy istnieją

  • istnieje jedność świata widzialnego i niewidzialnego; także relacja człowiek Bóg osobowy 

  • dzięki wyobrażalności ducha pojmuje jego osobę

  • życie, czyn i rzeczywistość przyjmuje się jako istotę tego ducha

  • w narodzie jest wcielona wiedza Boga

  • religia chrześcijańską była religią powszechną - rozum nie panuje absolutnie,ale jest jednostronny.

    Co w tobie zostanie z tego?

                                                                                                              APeeL