Tu spocznę, gdzie ma Ojczyzna.

 

    Jeden mnie wystrzał pożegna - takie marzenie.

 

Grób mój zielony, z brzozy krzyż - nie ważne miejsce.

 

    Ważne serce i dobra myśl - mała modlitwa ku wspomożeniu.

 

Naprawdę nie wiem, jak pójdzie mi tam. On tylko wie - mój Wielki Pan.

 

    On tylko wie i nie jest drobiazgowy - tak nie jest.

 

Jeden strzał - żaden krzyk! Tak zawsze chciałem ciszy.

 

    Zielony mundur, biały krzyż - czyste serce i dobra myśl.

 

Tak! Czyste serce i dobra myśl. Nie chcę nic więcej!

 

    Żaden krzyk! Nie! Nie chce nic więcej! Żaden krzyk!

 

                                                                                                         APeeL