Wśród tych, co w barze poruszają wszystko

                            Tam, gdzie nocą dąb ucinają

                            Tu, gdy śpiew unosi serce.

                             Wśród tych, co zbłądzili w górach

                            Tam, gdzie sieć wyrzuca ryby żywe

                            Tu, gdzie miły zapach obiad głosi. Wśród tych, co szykują się do strzału

                            Tam, gdzie klatka zamyka niedźwiedzia

                            Tu, gdy matka woła dziecko.

                             Wśród tych, co dzielą się łupami

                             Tam, gdzie zając zamknął wnyk

                             Tu, gdzie żołnierz matce oddany.

                             Wśród tych, co podkładają wybuch.

                             Tam, gdzie dzik pada trafiony

                             Tu, gdzie starzy połączeni zimnem.

                             Wśród tych, co ręka ich zdradliwa

                             Tam, gdzie padł pijany człowiek

                             Tu, gdzie ksiądz błogosławi.

                             Wszędzie być! Panie - tylko Ty to możesz! Tam Jesteś i Tu Jesteś!

    To był mój wyraz tęsknoty za Bogiem Ojcem...

                                                                                                                           ApeeL