III P.R. (nagranie).

    Ludzie zorientowani w biologii chcą powiedzieć; człowiek jest takim jak każde inne zwierze. Ludzie ostrożni protestują, bo „nie jestem małpą”, czynią to też poważni i autorytatywni filozofowie. Człowiek ma ogromną tęsknotę za; ładem, Bogiem, prawem i losem. Stąd coś pcha nas w poznanie, w miłość do świata, w chęć przeciwstawiania się determinizmowi, temu co jest utajone.

   Wszyscy boją się skończoności. Los jest pojęciem sugerującym skończoność, zamknięcie. Boję się losu intuicyjnie - na takiej zasadzie na jakiej boję się śmierci. Los, to dola, bieg wydarzeń, koleje życia, przeznaczenie, fatum, mojra. Egzystencjalizm - wszystko polega na dokonywaniu kolejnych wyborów, pozornie wszystko zależy od nas.

    Krasiński - historia to wola Boga wobec człowieka i człowieka wobec Boga. Zależność człowieka od woli Bożej nie przekreślająca (działania człowieka) działań ludzkich. Nawet w czasie wojny - pozostawia się możliwość działań ludzkich.

    Moje pytanie: czy walczyć z nieuchronnością losu i śmierci? Determinizm jest mocno eksponowany w kultach azjatyckich, gdzie jednostka jest bezsilna. Losy narodu i cywilizacji leżą w połączeniu się działań wielu ludzi - można złamać witkę z miotły, ale miotła będzie.

   Wg dyskutującego determinizm jest postawa niedobrą, zadaniem człowieka myślącego jest walka o rozszerzanie granic swobód swojego działania.

   Los jest sprawdzianem siły i wartości człowieka, który w zwykłym życiu spotyka różne sytuacje i żadna wiedza nie może mu pomóc.

    Siła człowieka nie ujawnia się w zmaganiu ze ślepym losem i dodam samym sobą. Nie mamy żadnego wpływu na układy spraw i zdarzeń, zjawisk i procesów przez nikogo nie kierowanych, nie do uchwycenia w żadne kategorie rachunku prawdopodobieństwa, w żadne prawa znane nauce...nie wiadomo jaki będzie skutek każdego działania. To nie przypadek, że wybrano - do audycji - wiersze pisane krwią serdeczną /krótkim życiem/:

    Wielkość myśli - wg Poświatowskiej: wielkość człowieka ujawnia się w jego myśli i jej wytworach...dlatego trudno jest ocenić człowieka z zewnątrz, on prawdziwy jest dopiero w myślach, w swoim wnętrzu. On o tym dobrze wie, ale często zagłusza to, wycisza, boi się sam siebie.

   Każdy człowiek jest twórcą własnej strategii. Każdy może sobie zorganizować przeżyty dzień, tak, aby przeżyty wydawał się lepszym niż poprzedni. Strategia życia (wg amerykańskiego psychiatry-psychologa):

1. świadomie dąż do wytyczonego celu

   Spróbuj przez miesiąc codziennie poświęcić na przemyślenie i sporządzenie listy rzeczy, które chciałbyś i mógłbyś osiągnąć. Po upływie miesiąca wybierz jeden najważniejszy cel.

2. walcz ze stresami - zachowaj równowagę psychiczną

   Wzorem Gandhi. Stoicy. Spokój stoicki - tak się to nazywa w naszej kulturze. Postawa - odwrócenia się od własnych afektów. Psychologia mówi o odreagowaniu i niekorzystnych skutkach tłumienia namiętności...

                                                                                                                          APeeL