Najczęściej spotykane wyrazy bliskoznaczne słowa dywersant to: szkodnik, destruktor, dewastator, chuligan, burzyciel, niegodziwiec, barbarzyńca...  

    Podczas wczorajszego obiadu z buteleczki z przyprawą Winiar wylała się 1/5 zawartości, ponieważ nie było zatyczki plastikowej. Człowiek nerwowy może zrezygnować z takiego producenta. Zadzwoniłem do firmy...wskazując na dywersję. To zarazem sprawiło odczyt dzisiejszej intencji modlitewnej...

    Prezydent Lech Kaczyński lecąc do Imperium Zła zabrał ze sobą wiele ważnych osób. Wiedział, że wcześniej - z W. W. Putinem spotkał się chory na władzę - sprzedawczyk Donald mniejszy.

   Obecny prezydent - podjudzony w kampanii - okazał miłosierdzie pedofilowi...mógł przez to przegrać wybory. Piszę to ukazując działanie szkodników, których patronem jest Belzebub, upadły Archanioł o nadprzyrodzonej inteligencji. 

    Tak doszliśmy do obecnego działania prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który bardzo przeżył śmierć brata. Trwała „religia smoleńska” z miesięcznicami, a w tym czasie mordowano dzieci nienarodzone. Wg Wojciecha Cejrowskiego prezes PiS-u miał krew na rękach...

    Znając ludzkie słabości możemy każdemu podsunąć „dobro". Są ludzie pechowi i niedojdy jak Rafał Trzaskowski, ja robię wokół siebie zamieszanie, wielu nie znosi sprzeciwu, a wadą Jarosława Kaczyńskiego jest to, że po osiągnięciu celu wszystko psuje...

    Jako jego doradca zalecałbym przed każdą decyzją wołać do Boga Ojca, który pragnienie naszego dobra i sprawia Opatrzność w wykonywaniu Jego Świętej Woli.

1.  Nie wolno działać wg woli własnej, bo „nie znamy dnia ani godziny”.

2. Nagle ważne stały się zwierzęta...zwrócę uwagę na ubój rytualny, który był też w czasie życia Zbawiciela („spożywanie baranków”). Śmierć z upływu krwi nie jest bolesna, słabniesz i oddajesz ducha. To wywołało bunt rolników, którzy zostaną zostawieni z wołowiną (upadek eksportu do Wielkiej Brytanii).

3.  W tym czasie dalej zabijano niewiniątka (biznes o niewyobrażalnych rozmiarach)…

4. Wysłannicy Szatana szykowali się do ataku (wiedzieli, że ustawa jest niezgodna z Konstytucją RP). Towarzysze „walki i kasy” dali rozkaz „samym swoim”, aby wysyłali dzieci na ulice...w tym nastolatki, a nawet małe dziewczynki. Namiastkę swoich możliwości ujawnili podczas prowokacji przy pomocy głupiego Margota.    

5. W tym czasie Przeciwnikowi Boga chodzi o jedynie prawdziwą wiarę katolicką, gdzie niezmienne obowiązuje Prawo Boże (Dekalog). Prowokatorzy wkraczają do Domów Boga Objawionego...także podczas Mszy św.! Tutaj zaznaczę, że wojny duchowej nie wygrywa się przy pomocy służb ochrony państwa, ale z Bogiem...

    Jak dzisiaj czują się koledzy lekarze, którzy jak jeden mąż stanęli po stronie psychiatry powalającego krzyż Pana Jezusa (w 2007 r.), a moją wiarę (mistykę) uznali za psychozę;

- kol. Konstanty Radziwiłł b. prezes NIL i zarazem wiceprezes OIL w W-wie z całą ferajną samorządu zawodu zaufania społecznego

- przy nich kręcił się miły kol. Stanisław Karczewski chirurg, który skonsultował mnie teologiczno-psychiatrycznie

- dzisiaj kol. Tomasz Grodzki, aparatczyk od „zabójczych kopert” wytłumaczył ataki na moją wiarę tym, że Kościół miesza się do polityki

- wstyd panie prezesie OIL w W-wie Łukaszu Jankowski, psychiatro-jasnowidzu...nigdy się nie widzieliśmy, a podpisałeś pismo, że jestem chory psychicznie.

   Nie dziwię się kolegom psychiatrom, którzy wiedzą, że nie mamy duszy oraz natchnień! Jeśli nie ma natchnień to nie „usłyszysz” Głosu Boga oraz Jego Przeciwnika. To sprytna sztuczka szatana, który wie że Bóg Ojciec jest Osobą, a my jesteśmy stworzeni na Jego podobieństwo. 

   Dzisiejszy dzień poświecę w intencji dywersantów i za dusze takich, bo pragną, aby w mojej ojczyźnie kościoły zamieniono na kluby i bary…

     Przed Mszą św. wieczorną zostałem pobłogosławiony Monstrancją, a później kościół zamknięto. Św. Paweł przestrzegał (Ef 4,32-5,8) „synów buntu” i bałwochwalców przed gniewem Bożym. W tym czasie psalmista wołał (Ps 1), że „grzesznicy są jak plewa, którą wiatr rozmiata”...

    Eucharystia załamała się na pół i wyprostowała (czeka mnie przejściowe cierpienie). To się sprawdziło, bo pod garażem pojawią się „towarzysze” od towarzyszenia, a przy świątyni nie było widać żadnego. 

     Pan Bóg ma czas...

                                                                                                                         APeeL