Zdziwisz się wczorajszym „niemiłosiernym” wpisem, bo Bóg Ojciec bardziej kocha dzieci złe. Zgoda, ale stoły kupczących, którzy sami pchają się na śmierć i to wieczną trzeba nieraz powywracać.

    Zarazem zważ, że w intencji puczystów poświęciłem mój dzień życia, Mszę św. z Eucharystią i wcześniejszym wołaniem w litanii do Matki Pana Jezusa: „módl się za nimi”. Klęczałem przy tym za drzwiami kościoła, bo w tym czasie młodzieżówka socjalistyczna darła się w niedalekiej odległości i to w czasie wystawienia Najświętszego Sakramentu.

   To refleksja porankowa, bo współcierpienie z Panem Jezusem wciąż trwa. Musisz wszystko widzieć z Królestwa Bożego i w perspektywie wieczności: przecież te dzieci nawet jutro mogą stanąć przez Panem Życia i Śmierci...wiecznej!

    Policja (wiele zespołów), a w odwodzie karetka potrzebna chorym...dawały ochronę zorganizowanej bojówce socjalistycznej złożonej z dobrze odżywionych dziewuch i chłopaczków. Idą tacy i drą się, aby propagować mordowanie i napadanie...w tym na Domy Boga Objawionego.

    Nad takimi czuwa wcielenie Bolesława Bieruta czyli Borys Budka (ciężko chory na władzę na granicy sprzedawczyka), który obiecuje takim ochronę (żarliwe przemówienie w Sejmie RP). Od dzisiaj wiem, że wolno wszystkich bezkarnie obrażać...

   Nie wykorzystam tego, ale mam pretensję do obecnej władzy, że toleruje świadomy napad na naszą ojczyznę. Po co przyjęli władzę? Po co głosowałem na nich? Nawet omamiono moją córkę, która nie ma i już nie będzie miała dzieci. Na co liczy po śmierci, która może nadejść za chwilkę?

   Pan Bóg nienawidzi praktyk odstępców, a wrogowie będą pełzać w prochu. To tkwiący w haniebnych głębinach grzechu krzyczący o dyskryminacji jak właśnie przemawiający w Sejmie RP Krzysztof Śmiszek. To symbol nadęcia pychą z poczuciem: „My jesteśmy Bogami”...nie wiedzą, ze wielki ogień jest przygotowany. To tacy spiskują w ciemnościach...jeżeli ja wiem o tym to wiedz, że Bóg Ojciec zna ich myśli.

    Pan dał mi do ręki odwołanie od decyzji prokuratora rejonowego w moje sprawia (obrońcy krzyża i wiary) napadniętego przez mafię samorządu zawodu zaufania społecznego. Trzy razy spotkała mnie odmowa wszczęcia postępowania. Zważ, że Nierząd Lekarski (różowa ciżba) ma rozkaz niszczenia mnie aż do śmierci (tak jak Władysława Kozakiewicza, który pokazał odpowiedni gest w Moskwie). Przytoczę kilka zdań – z odwołania do prokuratury okręgowej - tym, którzy są za utrzymaniem układu wrogiego Polakom katolikom.

<<01.10.2020 Odwołuję się od ostatecznej decyzji Prokuratury Rejonowej, ponieważ stwierdzono, że karalne fakty struktury mafijnej jaką jest Okręgowa i Naczelna Izba Lekarska w Warszawie to nic takiego. Zastosowano wobec mnie (nieudolnie) sowiecką psychuszkę...za obronę wiary i krzyża, a jest to obowiązek każdego katolika. To zbrodnicza dyskryminacja lekarza-katolika.

    Poznałem dokładnie należne mi prawo, które jest łamane 12 lat (karalny stalking). Z pisma Pana Prokuratora wynika, że chorobę psychiczną można rozpoznać zaocznie i zaocznie - na posiedzeniu Okręgowej Rady Lekarskiej (bez mojej obecności) – powołać komisję lekarską o nieprawidłowym składzie, a w kontrolnej badać mnie bez przewodniczącego>>.

      Na Mszy św. padną słowa o powołaniu Apostołów, a to wciąż trwa (popłakałem się). Św. Paweł mój Profesor powiedział ode mnie (Ef3, 2-12), że: Tajemnica Boża nie była objawiona w poprzednich pokoleniach...tak jak teraz „Jego Apostołom i prorokom. „Jej sługą stałem się z daru łaski Boga (…) najmniejszemu ze wszystkich (…)”...

    W Agendzie liturgicznej jest inna Ewangelia (Łk12, 39-48) w której Pan Jezus zapowiada swoje ponowne, nagłe przybycie (Paruzję). Ja dodam: „Nawróćcie się, bo wszyscy zginiecie”. Eucharystia zwinęła się w węzełek, co oznacza pracę na Poletku Pana Boga i tak się stanie.

   Wieczorem. przez 1.5 godziny wołałem w mojej modlitwie do Boga Ojca w intencji tego dnia. Wprost umierałem z Panem Jezusem podczas całej Bolesnej Męki. Wiem, że wiele dusz zostanie uratowanych... 

                                                                                                   APeeL

 

 

Aktualnie przepisane...

27.03.2006(p) ZA PUKNIĘTYCH W GŁOWĘ

   Dzisiaj czekają mnie prace remontowe, a żona w takich sytuacjach jest napięta (odbieram złą energię). Poprosiłem o pomoc św. Józefa, bo bardzo kłopotliwe jest samo przygotowania wszystkiego...

   Wówczas musisz ujrzeć otrzymaną pomoc; oto stara farba z sufitu schodzi przy pomocy szpachli. To zarazem wielka męka, bud i kurz. Właśnie siostra stwierdziła, że u niej po malowaniu wszystko odpadło. Przekażę "duchowość zdarzeń", której wynikiem będzie odczyt w/w intencji modlitewnej...

1. W „Otwartym studio” oglądam profesora chwalącego - zawiłym i zwodniczym językiem - „kochających inaczej”. Jemu dają czas, natomiast nietolerowana jest matka - katoliczka, która mówi o wartościach chrześcijańskich, czystości i przygotowywaniu się jej dwóch córek do życia.

2. W ręku znalazł się wywiad z Romanem Giertychem prawnikiem-politykiem, który miał wówczas 35 lat (Angora nr 13 z 26.III.2006). Wywiad był przeprowadzony w Sejmie RP. Tam pan Romek stwierdził, że polityka nauczyła go pokory wobec ludzi, ale w artykule wspomniano o jego „słynnym jasnogórskim obiedzie z Janem Kulczykiem”.

    "Po spotkaniu próbował wymknąć się z klasztoru niezauważony w nasuniętej głęboko na czoło czapce i czarnych okularach”. W tamtym czasie satyryk Maciej Kraszewski tworzył o nim skecze. W jednym z takich przekazał, że mecenas od czasu do czasu odwiedza starą Cygankę, która mówi mu: „Duży z ciebie młodzieniec, w kosza byłbyś niezły”.

    Dzisiaj wiesz, co spotkało „konia”. Jest mi przykro, bo lubiłem go, ale jego spotkania u „Stokrotki” zdradziły formację (był etatowym ekspertem od wyczynów PiS-u). Ilu jest bałwochwalców, których zwodzi władza.

3. Właśnie w szkole ma wystąpić naczelny rabiej (jeszcze nie była znana "kolorowa zaraza"), rozrzucono ulotki z dwoma nagimi mężczyznami i technikami współżycia...aż do oddawania moczu i kału „umiłowanego partnera”. Dyrektorka nie dopuściła do spotkania, ale instruktorka i ulotki dotarły do dzieci.

4. Dzisiaj, gdy opracowuję ten zapis (28-29.10.2020) trwa pandemia (na ulicy może zebrać się tylko pięciu osób), a „słaba płeć” (niektóre dziewczyny mają około 100 kg w wieku 18-20 lat) manifestuje w procesjach ulicznych. Drą się jak opętane z powodu pragnienia zabijania własnych dzieci, napadają na kościoły, domy rządzących, a obca telewizja (TVN) propaguje to wszystko z niekłamanym zadowoleniem.

5. Intencję potwierdziło też oglądanie walk bokserskich (wejdź i samo zobacz na YouTube); Mike Tyson - The Most Dangerous Boxer in History oraz Mike Tyson vs. Doctor Satan - EA Sports UFC 2 - Boxing Stars

    Dziwne, bo na wieczornej Mszy św. w kościele  uderzyłem się w głowę o wystający róg feretronu z MB Częstochowską…

                                                                                                                           APeeL