Czas. Ty i ja...

Rzeka płynie, jakiś człowiek upadł na ulicy...daleko zaszczekał pies.

Chwila - coś drgnęło.

       Czas. Ty i ja...

Kwili niemowlę, ktoś ciężko dyszy na schodach...wiatr złamał drzewo.

Chwila - coś drgnęło     

       Czas. Ja i Ty...

Umiera starzec, drzwi zamknięte - ktoś o mnie pyta...znak krzyża zrobiono.

Chwila  -  coś drgnęło.

      Czas. Ja i Ty. 

      Czas. Ty i ja...

                                                                                                                  APeeL