W locie nad ziemią

  • ujrzysz miasto

  • nad miastem dom

  • nad domem człowieka...

Myśli jego - miłość z nienawiścią splątana

Słowa jego - zło z dobrem zmieszane

Czyny jego - ziemia przeorana.

                                                                                                                  APeeL