NMP, Matki Kościoła…

   Napuszczono na mnie cyberprzestępcę, który chce zniweczyć moje świadectwa wiary. Przyzwyczaiłem się już do szkodzenia, ale dziwne, że ktoś obcy napada na szpiega. Proszę odpowiednie służby o sprawdzenie, bo może się podszywać pod moje zapisy (czynił to na blogu prof. Jana Hartmana www.polityka.pl Zapiski nieodpowiedzialne) i rozpowszechniać tajne wieści zagrażające Unii Europejskiej (lubię ironezje).

   To chyba jest rodak (napisało się ‘robak’), bo podczas używania programu „mowa na tekst"...przedrzeźniał mnie wpisując pod świadectwami wiary: „ble, ble, ble”. Pachnie to wszystko niedaleko mieszkającym szpiegiem. Ja jestem amerykańskim, a on radzieckim.

   Jak nie przestanie będę musiał sprawę zgłosić do pilnujących naszego bezpieczeństwa. Może się mylę...tak czy inaczej sprawa jest dziwna. Ja kocham moją ojczyznę, Boga Objawionego, Zbawiciela (otworzył Królestwo Boże), Ducha Świętego (prowadzi mnie w zapisach), a także moją świętą patronkę s. Faustynę, która rozumie, że zapisy przeżyć duchowych wymagają intymności (krycia się, co czyniła w zakonie, gdzie była nazywana „głupią Fausią”).

   Ponieważ nie można znieść moich świadectw jedynie prawdziwej wiary katolickiej to walczą ze mną bezbożnicy;

opcja antykrzyżowców z korporacją psychiatrów (wzór zdrowa mózgowego - materializm, ale nie umysłowego - nasza duchowość)

racjonaliści złodzieje (patrz: instruktaż odczytywania Woli Boga Ojca)

- a także władza wciąż ludowa...

   W Polsce radzieckiej chciano mnie wielokrotnie zabić...w końcu zlecono to Izbie Lekarskiej.  Po 13 latach ich trwania w głupocie duchowej wystąpiłem o zabranie mi prawa wykonywania zawodu lekarza (nie chcę być członkiem struktury gangsterskiej), ale zlecono zaocznie piąte badanie psychiatryczne. Potwierdził tę potrzebę (zaocznie!) sam szef gangsterów w białych rękawiczkach...prezes NIL-u prof. Andrzej Matyja (mentor, ekspert TVN-u).

   Chciałem, aby tych cwaniaczków zbadała pani prokurator, ale tylko przepisała zalecenie samorządu lekarskiego, że "mam się leczyć"! Nie zauważyła, że rozpoznanie podpisał kol. Medard Lech („znany lekarz”), a był wówczas na wczasach zagranicznych. Nie zauważyła też, że w 2013 roku byłem badany przez 3 profesorów w obecności mojej dyrektorki (nie stwierdzono choroby).

   Trwa celowy stalking, a jest to działanie karalne, ale prokuratura i sądy są nadal okupacyjne. Wszędzie siedzi władza ludowa, która promuje szkodzących rodakom (tym, którzy „są z nimi”). Ich promotorem jest Belzebub, który w różny sposób takim pomaga („idzie im”).

   Zakładający stronę internetową, któremu płaciłem z serca...wykorzystując moją nieświadomość wyłudził ode mnie wejście na hosting pod pozorem aktualizacji systemu Joomla. Stronę zalał spamem i ją skasował (mieli kopię). Złapany pokazał swoich ochroniarzy. Mieszka niedaleko, siedzi w okienku...co mu zrobisz?

  Obecnie wdarto się podstępnie do mojego komputera, zaskoczony akceptowałem dostęp. Napadający nie zdaje sobie sprawy, że nie ma nic zakrytego...jeżeli ja to widzę, to Bóg na pewno. Zarazem to sprawiło odczytanie intencji oraz modlitwę z serca.

    Popłyną piękne Słowa czytań…

Syr 17,24-29 „Nawróć się do Pana, porzuć grzechy, błagaj przed Jego obliczem (…) i miej występek w wielkiej nienawiści”.

Psalmista w Ps 32 wskazywał na szczęście tych, którym jest odpuszczona wina. Której nie ukrywał, a grzech wyznał Bogu.

W Ew (Mk 10, 17-27) Pan Jezusa pytającemu o życie wieczne wskazał na Dekalog, a posiadłości kazał sprzedać i wszystko rozdać ubogim. Natomiast uczniom powiedział, że bardzo trudno jest dostać się do Królestwa Bożego. Ja wiem o tym, a wokół falują oceany niewiernych, nieświadomych, że jesteśmy po śmierci lub dobrych lekceważących przygotowanie się do niebieskiej podróżny.

   Eucharystia przewijała się do przodu, a to oznaczało modlitwę w dzisiejszej intencji z jej potwierdzeniem: spojrzał napis firmy J a n o s i k (zabierał bogatym i rozdawał biednym), pokazano mieszkających obok kopalni i elektrowni w Turowie (granica z Czechami), gdzie jest huk, spaliny, 200 metrowej głębokości wykopalisko o powierzchni kilkunastu km kwadratowych.

   Sam poznałem ten problem, ponieważ obok był i jest zakład przetwórstwa mięsnego (raczej przebieralnia odpadów), który nie miał filtrów, straszliwe śmierdziało. Wszystkiego dopełnił film „Pluton” z 1986 roku, dramat o wojnie w Wietnamie (USA/Wielka Brytania reż. Oliver Stone).

   Ogarnij cały światy tych, którym szkodzą...wystarczy obejrzeć jednego dnia telewizyjne programy programy interwencyjne.

                                                                                                                     APeeL