Na Mszy św. porannej o 7.15 demon sprawiał rozproszenia, ale dotarły słowa (1 J 3,11-21) o Kainie, który zabił brata Abla. "A dlaczego go zabił? Ponieważ czyny jego były złe, brata zaś sprawiedliwe. (..) Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego".

    W Ewangelii (J 1,43-51) Apostoł Filip przekazał Natanaelowi, że odnaleźli Pana Jezusa, ale ten odpowiedział pytaniem po ludzku: "Czyż może być co dobrego z Nazaretu"? Po chwilce Zbawiciel powiedział, że widział go pod drzewem figowym, a ten krzyknął: "Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!"

    Mnie niepotrzebne są takie zadziwiające świadectwa, bo wystarczy, że ujrzałem Stwórcę poprzez Jego Dzieła z Cudem Ostatnim, którym jest Eucharystia...przemieniony opłatek, który jest Duchowym Ciałem Pana Jezusa.

    Po powrocie z kościoła do południa zeszło ze sprawami technicznymi (powinienem mieć opłacanego specjalistę, bo mój czas jest na wagę złota). Dziwne, bo nie przejmowałem się dziennikiem, ale po koronce do Miłosierdzia Bożego miałem przepisać załączone świadectwo wiary z 23.06.1994 ("zdążysz do 16.00") i być na adoracji Monstrancji w naszym kościele, gdzie odmówię moją godzinną modlitwę w intencji tego dnia, która zostanie podana.

    Wielka werwa sprawiła, że dokonałem tego, a przede mną znalazła się sczerniała strona gazety z art. "O. Pio fakty i świadectwa". Zdziwiłem się, bo z jednym penitentem rozmawiał po niemiecku (nie znał tego języka), innemu z porażonymi kończynami zalecił jazdę na rowerze...od poniedziałku (tak też się stało).

    Tam była też wzmianka o rozsiewanym zapachu kwiatów. Zdziwiłem się, bo w tej werwie dwa razy poczułem woń fiołków...trwało to 5-10 sekund. Nawet powiedziałem o tym żonie, która chciała powąchać gazetę zjadaną przez mole.

   Natychmiast poznałem intencję (nie miałem takiej) i przez godzinę nieobecny dla świata wołałem do Boga Ojca przed Monstrancją...w intencji tego dnia. W tym czasie przesuwały się przykłady bratobójczych mordów:

- ks. Jerzego Popiełuszki

- zabijających przez "reprywatyzację" (w tym Jolanty Brzeskiej)

- utrwalaczy systemu "sprawiedliwości społecznej" w ubeckich kazamatach

- także reżym Kimoli w KRL, gdzie trwa ludobójstwo podzielonej ojczyzny, itd.

    Nasze ciała fizyczne są bardzo słabe i takie przeżycia duchowe bardzo wyczerpują...padłem w sen do 23.00. Dopiero o północy - po prośbie do Ducha św. - zapisałem to dla Ciebie. Miałem wskazane dodatki (resztkę zapisu z 15.12.1994)...

1. Na szczycie takich zbrodni jest Pan Jezus, Zbawiciel, który został bestialsko zamordowany przez swoich i trwa to dotychczas, bo Pan dalej niesie krzyż z napisem "Prawda". Wówczas podczas modlitwy trafiłem na stado gryzących się psów, a w gazecie wzrok zatrzymał tytuł: "Belfast"...

2. Wówczas w telewizji był program „Żyjącym ku przestrodze” o zbrodniarzach z wydarzeń 1970 roku.

3. Wywiad ze Zbigniewem Herbertem, którego córki uciekły do sekty religijnej („satanizm opakowany w Biblię”).

4. W tej serii jest napad na mnie przez Izbę Lekarską z nasłaną korporacją psychiatrów: mistyka to psychoza z pozbawieniem mnie wszelkich prawa, w tym prawa wykonywania zawodu lekarza.

    Sprawił to w 2008 r. "hrabia" Konstanty Radziwiłł prezes Naczelnej Izby Lekarskiej, który - jako psychiatra jasnowidz - stwierdził zaocznie, że jestem chory psychicznie. To rozpoznanie przesłał sam do siebie, ponieważ w Okręgowej Izbie Lekarskiej był zarazem wiceprezesem!

   W tym czasie miałem dwa zaświadczenia lekarskie: od psychiatry mającego uprawnienie do badania pracowników oraz od badającego wszystkich pracowników naszej przychodni.

    Pana "hrabiego" za dobre szkodzenie zrobiono senatorem RP, a w końcu skazano na bycie wojewodą mazowieckim...

                                                                                                                   APeeL

Aktualnie przepisane...

23.06.1994(c) ZA MARTWE DUSZE Z MOJEJ RODZINY...

    Po przepiciu, ale już "zdrowy" napłynęło poczucie mocy Szatana, który może zabić. Tak będzie wielokrotnie i dziwię się, że przetrwałem ten czas! Dzisiaj, gdy to przepisuję (06.01.2021) wiem, że mimo mojej nędzy Bóg czuwał nade mną, a w końcu pacjentki i żona wymodliły: cudowne odjęcie nałogu.

   Jakby na znak pierwszy pacjent był zatruty alkoholem, a ostatni "umierał" z powodu bolesnych kurczów mięśni (spazmofilii). Przez chwilkę chciało się płakać, gdy Anna Jantar śpiewała: "tyle słońca w całym mieście".

   Skończyłem pracę o 15.00 odmówieniem koronki do Miłosierdzia Bożego w intencji żyjących i zmarłych z mojej rodziny. Napłynęła nagła decyzja: mam jechać na Mszę św. wieczorną do mojego kościoła rodzinnego, bo w rodzinie będzie przyjęcie rocznicowe..

   W teczce wzrok zatrzymała kartka z zebranym rodowodem rodziny, a to było potwierdzeniem odczytanej później intencji, która zostanie sprecyzowana..."patrzyło" też stare zdjęcia zmarłego ojca oraz Pan Jezus w koronie cierniowej.

    Na miejscu próbowałem namówić matkę do uczestnictwa w Mszy św. ale nagle doznałem szoku, ponieważ ujrzałem, że cała moja rodzina żyje w ciemności: tylko pracą, remontami i handlem.

    W kościele znalazłem się przed obrazem na którym Jan Chrzciciel chrzci wodą Zbawiciela. Łzy zalały oczy, ponieważ napłynęło cudowne jego narodzenie. To naprawdę największy człowiek na ziemi...zrodzony z niewiasty, którego "nie tknęła wina". 

     Łzy płynęły na ziemię z powodu obdarowania przez Pana Jezusa! Jako nędznik znalazłem się w miejscu mojego chrztu. Przyniosła mnie tutaj ciocia i wujek...bez mojej matki, która nie mogła przybyć!

   Na ten czas płynęło Słowo Boże (Ewangelia: Mt 7,21-29): "Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie!  wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. (...) Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale".

   Promienie słoneczne - przez liście drzew - błyskały na witrażu z obrazem Anioła. Coś pięknego, a w tym czasie pokój zalał moje serce po Eucharystii i chciałbym stąd odjechać do domu i modlić się!

    Zbytecznie pozostałem i mówiłem o celu naszego życia, wypełnianiu Woli Boga Ojca i braku śmierci oraz naszej odpowiedzialności. W dyskusji dodałem, że człowiek pierwotny, został wysłany na swoje, dusze dołączono do ciał i tak znaleźliśmy się w "Obozie Ziemia".

    Ten człowiek wiedział, że Bóg Jest i widział go w drzewie, zwierzęciu, skale, słońcu i innym człowieku (królu). Później Bóg dał nam proroków zapowiadających nasz powrót! Właśnie kapłan to potwierdził, że Pan Jezus przybył, aby pogodzić nas z Ojcem. To wszystko! 

    Można sobie to wyobrazić na naszych dzieciach, które wszystko otrzymały, ale niektóre buntują się. Każdy ojciec mimo poprzednich poniżeń i obelg czeka na ich powrót...

   To wszystko wywołało rozdrażnienie. Dodatkowo miałem pokazaną marność ludzką i to członków z mojej rodziny. Najbardziej protestowała żona brata po ojcu wojującym komuniście, który podobno znał się z Cyrankiewiczem (w obozie). Dzisiaj, gdy to przepisuję (05.01.2022) nic się nie zmieniło, a bój z wiarą jest już otwarty!

   Po czasie ujrzałem prowadzenie Boże: poranne umycie samochodu, sprawną jego reperacje, natchnienie do odwiedzenia rodziny oraz pomoc w odczycie intencji modlitewnej tego dnia...za który podziękowałem!

    Podczas powrotu do domu na horyzoncie przywitało mnie wielkie słońce, bo dzisiaj jest najdłuższy dzień w roku!

                                                                                                                          APeeL