Na Mszy św. porannej drugi raz zostałem zadziwiony obrazem figury Anioła Stróża z szopki w Betlejem, który odbił się na szkle wielkiej tablicy i "patrzył" na mnie. Zważ jakie możliwości zadziwienia ma Bóg Ojciec. Ja nigdy się nie nudzę...jak dzieciątko z tatą ziemskim!

   Dodatkowo wzrok zatrzymał obraz s. Faustyny i jej krzyżyk (to zapowiedź jakiegoś cierpienia). Wiedz, że jest to moja obecna św. Opiekunka (od zapisów dziennika). Jeszcze nie wiedziałem jaka będzie intencja tego dnia i co mam napisać.

    Psalmista wołał (Ps 56): 

"Zmiłuj się nade mną, Boże, bo prześladuje mnie człowiek, uciska mnie w nieustannej walce. 

Wrogowie moi wciąż mnie prześladują, liczni są ci, którzy ze mną walczą.

W Bogu pokładam nadzieję, nie będę się lękał, cóż może uczynić mi człowiek?"

    Tak się stało, że w listopadzie 2021 roku kupiłem miesięcznik "Cuda i objawienia", gdzie było świadectwo wiary dotyczące św. Michała Archanioła. Pod artykułem proszono, aby napisać o kontaktach ze swoim Aniołem Stróżem.

   W innym miejscu dano dwie strony dotyczące Aniołów, ale znowu dominowali Archaniołowie: Michał, Rafał i Gabriel. Tam też przekazano dwie ogólne modlitwy do Anioła Stróża oraz osobiste; św. Franciszka Salezego oraz św. Alfonsa Liguori.

   Trzeba przyznać, że rzadko wołam do tego osobistego ochroniarza, a jeżeli już to wolę prosić swoimi słowami, ponieważ mamy różne problemy. Z mojego doświadczenia Anioł Stróż "mówi" do nas: "nie!" Chodzi o to, aby nie realizować naszych pomysłów. Sprawdź wiele razy, że "coś mi mówiło, że nie", a przekonasz się, że to "coś" było od Anioła Stróża!

   Myślę, że wszystkie małe sprawy są w jego gestii. Dowodem na jego działanie jest ten zapis, który zaczął sie od wskazania w/w miesięcznika (i wcześniejszy jego zakup).

   Napłynęła też pomoc s. Faustyny, bo posłuchałem natchnienia, aby w wyszukiwarce wpisać: "Prawdziwe Życie w Bogu" Anioł Stróż. Zdziwiłem się otwarciem strony https://www.duchprawdy.com/aniol.htm z tytułem: "Anioł Stróż - rola Aniołów wśród ludzi".

   Przy okazji dowiedziałem się, że mistyczne przekazy Vassuli Ryden mają; Nihil obstat (łac. nic nie przeszkadza) oraz Imprimatur (łac. niech będzie odbite)...

    Przytoczę zapisane tam słowa Anioła Stróża do Vassuli Ryden, ale ja zawsze biorę to do siebie. Jest jasne, że nie mówiłby tak do niewierzącego, antyklerykała lub bluźniercy zaprzedanego poganom. To tak jak przekaz od dobrego ojca, a tu od Dobrego Boga Ojca...ułożyłem jego słowa...

    "Jestem twoim aniołem stróżem. Jestem przy tobie i zachowam cię od zła. Zawsze będę cię strzegł. Doprowadzę cię bliżej Boga i uczynię z ciebie lepszą osobę. Połączę cię bardziej z Bogiem.

   Poprowadzę cię, abyś zbliżył/a się do Jezusa. Chcę cię oderwać od wszystkiego, aby związać cię z Bogiem. Nauczę cię Bożego Prawa. Teraz przemawiam w imieniu Boga.

   Modlitwą zwyciężę każdego złego ducha, który będzie usiłował zbliżyć się do ciebie. Jezus przebacza grzechy i oczyszcza. Przychodzę do ciebie z pokojem w Jego Imię.

   Ja modlę się za ciebie, abyś wzięła Jezusa za rękę. Nauczę cię rozpoznawać, kto jest z tobą. Przyoblekę cię w białą szatę i uczynię cię czystym/ą w Obecności Jezusa. Będę się modlił o twoją doskonałość. Będę przy tobie zawsze. Ja cię obronię"...


                                                                                                                      APeeL