„Będziecie jako bogowie”...

    W nocy wstawałem kilka razy, aby sprawdzić czy wybuchła już III Wojna Światowa. Dodatkowo dzisiaj TSUE ma stwierdzić czy u nas jest praworządność. W traktacie jest punkt, gdzie wskazuje się na kraje o mniejszej kulturze politycznej. Niemcy mogą wybierać politycznie sędziów i prokuratorów, a my nie mamy prawa usuwać takich...wciąż wiernych władzy ludowej.

    Pan sprawił, że przeczytałem artykuł: Najbogatszy człowiek świata idzie na wojnę. Co ryzykuje Putin (msn.com) Zobacz zakłamanie Dzikiego Zachodu, bo oprócz Nawalnego nikt o tym nie mruknął. Zważ, że ma wielką ilość posiadłości z kaplicami cerkiewnymi...jak u króla świata. Wejdź i przeczytaj...

   Do Wowy pasują objawy Hybris (gr. Ὕβρις) w którym psychiatrzy wymieniają: narcyzm, pragnienie sławy, przywiązanie wagi do wizerunku, przesadną wiarę w swoje możliwości (pewność siebie ze złymi decyzjami), utratę kontaktu z rzeczywistością (życie w świecie nierealnym)...mesjanizm, itd. To człowiek słaby z kompleksami z powodu wzrostu, który nie pasuje do majestatu  w ł a d c y!

   Te cechy (kilka z nich) sprawiają butę i uniemożliwiają prawidłowe rozpoznanie sytuacji w której się znalazł...uczynił siebie władcą aż do śmierci z trafieniem do historii (wzorem dla niego jest Stalin). Nawet nie pomyśli o tym, że może umrzeć jutro z wpadnięciem do Czeluści. Sam zobacz, co sprawia rozum ludzki opanowany przez Przeciwnika Boga Ojca.

   Koledzy psychiatrzy z reguły są bezbożnymi i nie znają się na duchowości człowieka. Nie uznają demonicznego uwiedzenia lub opętania, a zdrowie psychiczne wszystkich porównują do swojego.

   To relikt po okupacji sowieckiej, bo wówczas byli potrzebni do walki z tymi, którym nie podobała się władza. Trzeba być chorym psychicznie, aby tak widzieć pragnących naszego szczęścia. U takich rozpoznawano i dalej rozpoznaje się psychuszkę.

   Opętanie kojarzy się z rykiem ofiary, pluciem gwoździami lub bieganiem porażonego po mieszkaniu, a tu władza i posiadanie. Te stany nie poddają się egzorcyzmom (tak jak opętanie intelektualne). Zarazem wyjaśniła się „polityka wschodnia” czyli przyjaźń radziecko-polska: Donalda Tuska z dziadkiem nad grobem pragnącym podpalić świat. 

   Na Mszy św. o 6.30 Apostoł Jakub powie (Jk 1,19-27): „Odrzućcie przeto wszystko, co nieczyste, oraz cały bezmiar zła (…) w zachowaniu siebie samego nieskalanym od wpływów świata”.

   Psalmista wskazał (Ps 15, 1-5), że tylko prawy zamieszka w Domu Boga: „Ten, kto postępuje nienagannie, działa sprawiedliwie (…) kto nie czyni bliźniemu nic złego; dotrzymuje przysięgi, nie daje swych pieniędzy na lichwę i nie da się przekupić przeciw niewinnemu”.

   Eucharystia wirtualnie załamała się, co oznaczało czekające mnie cierpienie. Jak się okaże nasza Targowica sprawiła, że TSUE uczestniczy w napadzie na naszą ojczyznę. Wstrzymano przekazanie nam pożyczki, abyśmy całkiem zdziadzieli i oddali władzę Donaldowi Mniejszemu z jego lisami i dworakami.

   Ze względu na to bezprawie powinno aresztować się Donalda Tuska z konfiskatą majątku...za zamach w Smoleńsku oraz ostatnie nazwanie rządzących idiotami. Niech zapozna się z „metodami ruskimi ”.

    Wg nadętego Radka Sikorskiego „żarty się skończyły”, spełniła się też zapowiedź o. Roberta Biedronia, że dostaniemy „figę z makiem”. Smutek zalał serce i w intencji tego dnia przez 1.5 godziny wołałem do Boga Ojca w mojej modlitwie...

                                                                                                                    APeeL