Motto: „Miłości pragnę, nie krwawej ofiary”...

    Tuż po północy chciałem pojechać na czuwanie przed Monstrancją w intencji pokoju na Ukrainie, ale od Anioła napłynęło: „nie”. W tym czasie wzrok zatrzymało aktualne „Echo Medjugorie” (marzec 2022), gdzie było wstrząsające świadectwo wiary Jima Caviezela, który w filmie „Pasja” grał Pana Jezusa (wyrwano mu bark podczas „krzyżowania” i był autentycznie ciepiący).

    Zdziwiłem się, ponieważ przekaz miał tytuł: „Ważne p r z e s ł a n i e dla świata!” Pomyślałem, że - przy mojej łasce wiary - mam dać podobne dotyczące obecnego zagrożenia wybuchem III Wojny Światowej! Ja wiem, że moje przesłanie ma ograniczony zasięg, ale nic nie wiadomo, bo Drogi Pana nie są naszymi.

   Tak jak Anonymous lub kucharze świata, wszyscy egzorcyści powinni skierować swoje ręce w kierunku Kremla. Przecież Pan Jezus wyrzucił masę demonów w stado świń. Na co czekają namaszczeni kapłani...mający taką samą łaskę?

    My w tym czasie mamy wołać do Boga Ojca o pomoc w tej sprawie. Trzeba poruszyć duchową Armię Bożą przeciwko Szatanowi z jego zastępami, który uwił sobie tam gniazdko. Opętani "nie wiedzą, co czynią", patrzą w oczy i kłamią od Mefistofelesa...

    Ludzkimi siłami nie damy rady, bo upadły Archanioł dysponuje nadprzyrodzoną inteligencją w czynieniu zła. Świat, a nawet Kościół Boży razem z papieżem boi się określić, że mamy do czynienia z opętanymi wrogami ludzkości, którzy chcą podpalić świat...

    W wyobraźni musisz ujrzeć dwa Królestwa: Szatana i Boga Ojca (patrz: na mojej witrynie). Większość nie wierzy we Wszechmoc Bożą, a szczególnie rządzący. Na Ukrainę powinien pojechać zaproszony papież jako reprezentant Armii Boga...zamiast Kaczyńskiego, który nic nie wie o wojnie nad nami. Eucharystia ułożyła się w laurkę, a duszę i serca zalał pokój oraz słodycz duchowa, która długo trwała w ustach...

   Podczas przejazdu do W-wy i pobycie w Centrum Handlowym zapomniałem o odmawianiu mojej modlitwy w intencji tego dnia. Po powrocie posłuchałem natchnienia, aby być na ponownej Mszy świętej...na której w serce wpadły Słowa, które przeoczyłem rano.

Proroka Ozeasza (Oz 6,1-6), który przekaże od Boga Ojca, że: „Miłości pragnę, nie krwawej ofiary”, ponieważ nasza miłość jest „podobna do chmur na świtaniu albo do rosy, która prędko znika”.

Psalmista powtórzył to (Ps 51,3-4.18-21): „Miłości pragnę, nie krwawej ofiary”...

Natomiast Pan Jezus dał przykład dwóch modlących się ze wskazaniem na faryzeusza, który chwalił siebie ganiąc innych (Ewangelia: Łk 18,9-14).

    W tym czasie napłynęło, abym p o p r o s i ł czytających o ofiarowanie w tej intencji Mszy świętych:

1. Potrzebujących nawrócenia. Jak to uczynić? Zawołaj z głębi serca do Ducha Świętego o poprowadzenie. Proszę, bo ś w i a t  na naszych oczach u m i e r a. Trzeba przystąpić do Sakramentu Pojednania (spowiedź i Eucharystia) z późniejszym wypełnianiem przykazania „dzień święty będziesz święcił"...

2. Tych, którzy bez istotnego powodu nie przychodzą do kościoła w niedzielę, aby to pokonali 

3. Przychodzących w niedzielę z omijaniem Eucharystii, aby to przełamali

4. Spełniających "obowiązek" uczestnictwa w Mszy św. niedzielnej z przystępowaniem do Eucharystii, aby przybyli dodatkowo w dzień powszedni

5. Uczestniczących w codziennej Mszy św. aby przybyli na dodatkowe nabożeństwo...tak jak uczyniłem to dzisiaj z natchnienia Bożego.

   Tutaj zaznaczę, że poświecenie Rosji Matce Bożej z zaleceniem modlitw jest dobre, ale największą moc ma ofiarowywanie Mszy świętych w których następuje bezkrwawa Ofiara Samego Pana Jezusa.

   Kiedyś wykonano zdjęcie kapłana konsekrującego Najświętszy Sakrament...na zdjęciu stwierdzono, że za nim - ze św. Ran Pana Jezusa na Krzyżu - płynęła św. Krew do kielicha z winem.

   Ponowna Eucharystia kręciła się w ustach w prawo, a po czasie w lewo („odwrócenie działań Szatana i jego wysłanników”). Nie poradzimy bez Boga Ojca (Rosja, Chiny, Korea Północna, islamiści rozumiani jako „Państwo Islamskie”, itd.).

   Nie planowałem takiego przebiegu tego dnia z  p r z e s ł a n i e m  mającym odwrócić zamysły opętanych, którzy chcą podpalić ten świat. W tym czasie transmitowano przebieg wizyty Jima Bidena w naszej ojczyźnie z jednoczesnym bombardowaniem Lwowa...

                                                                                                            APeeL