Św. Wojciecha biskupa i męczennika (zm. 23 VI 997)

Głównego Patrona Polski

    Nasza ojczyzna jest zagrożona wraz z barbarzyńskim napadem na Ukrainę przez Federację Rosyjską. W. W. Putin zamiast zajęcia Ukrainy w trzy dni trafił na „Afganistan”, skąd po latach uciekali w popłochu.

    Przywódcy zostali opętani władzą nad światem. My staliśmy się ich wrogami, bo jesteśmy obecnie narodem wybranym przez Boga...po zlisieniu się Izraela. Żydzi dalej czekają na zbawiciela z bombami atomowymi! 

    Na Mszy św. o 6.30 Pan Jezus zalecił Apostołom, aby pozostali w Jerozolimie do czasu Zesłania Ducha Świętego (Dz1,3-8), a później na ziarnie tłumaczył, co oznacza „śmierć starego człowieka”, bo kto kocha to życie nie nadaje się do Królestwa Bożego (J 12, 24-26).

   Mój profesor św. Paweł stwierdził to, co głoszę: życie dla mnie to służenie Chrystusowi, a śmierć to życie (Flp 1). Prosił przy tym, abyśmy trwali „mocno w jednym duchu, jednym sercem walcząc wspólnie o wiarę w Ewangelię i w niczym nie dali się zastraszyć przeciwnikom”.

  Psalmista wołał od Boga Ps 126 (125): „Kto we łzach sieje, żąć będzie w radości (…) Idą i płaczą niosąc ziarno na zasiew, lecz powrócą z radością niosąc swoje snopy”.

    Wszystko odmieniła Eucharystia, która dzisiaj wyjątkowo zwinęła się jakby w zwinięty rulon akt (nadania czegoś?). Pomyślałem o akcie łaski Bożej: otrzymania przez nas ojczyzny ziemskiej...

    Z serca wyrwało się zawołanie: "Boże Ojcze Wszechmogący i nieśmiertelny daj moc wszystkim broniącym naszej wiary i ojczyzny. Niech nie pójdą na żadne układy z władzą ze służeniem dwóm panom. Niech uciekają do Twojej obrony Ojcze i św. Michała Archanioła, do Matki Bożej, Wszystkich Świętych i swojego Patrona”.

    Pasuje tutaj ostrzeżenie Boga Ojca dotyczące zagrożenia naszej ojczyzny (przekaz do Żywego Płomienia).*

   W czasie zapisywania tych przeżyć wszedłem na blog prof. Jana Hartmana (www. Polityka.pl), gdzie dał wpis: Czy Rosja przetrwa**... Tam dałem komentarz (dr. Bylejaki).

   W tej intencji, na spacerze modlitewnym odmówię trzy razy koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz moją całą modlitwę (jest na witrynie). Dzisiaj będę dziękował Bogu za ojczyznę i wszystko, co otrzymujemy, a szczególnie za Kościół święty. Popłaczę się podczas krojenia świeżego chleba przed śniadaniem...

                                                                                                            APeeL

 

 

* https://www.ekspedyt.org/2022/02/28/91916/ *

    "Wielu chce usłyszeć Moje Słowo, Mój komentarz dotyczący napaści Rosji na Ukrainę. To co obecnie tam się dzieje, jest wynikiem nieposłuszeństwa Woli Bożej. W tym narodzie jest wiele grzechów, w tym też te nieodpokutowane, a jest zbyt mało ludzi ofiarnych, którzy zrównoważyliby zło czynionych uczynków. Rosja będzie teraz chciała podporządkować sobie tych, którzy oderwali się od niej swojego czasu.

   Jeżeli Polacy nie podejmą prawdziwej pokuty, modlitwy i wynagrodzenia za grzechy, to podzieli [ą – przyp. PŁ]  los podbitych narodów. Zanim nastąpi to, co było zapowiadane, pierwej przetoczą się niepokoje i konflikty. Czas ofiarowany Mojej Świętej, Kochanej Mamie powoli się dopełnia. Nigdy nie stawiajcie oporów działaniu Łaski Bożej, ale raczej z Nią chętnie współpracujcie. Proście śmiało o wszystko Trójcę Świętą przez Niepokalaną, a gdy będzie to zasadne, z pewnością otrzymacie. (…) Teraz wszystko leży w waszych rękach, teraz wasza kolej, aby uczynić następny krok.

   Uwolnione demony usilnie pracują nad wami bez wytchnienia. Ogłupiają was hipnozą i znieczuleniem demonicznym, a wy ulegacie ich działaniu. Macie doskonałą szansę, aby się nawrócić, opamiętać, a nawet uświęcić. Złe duchy nie śpią, wykorzystują każdy moment waszej nieuwagi, aby was okłamać, oszukać, a jak się da, to zniewolić was.

   Zdajcie sobie sprawę, że każdy demon, to upadły Anioł posiadający Anielską naturę. Dysponują podobnymi możliwościami jak Aniołowie, z tym, że złe duchy pracują nad tym, aby was potępić, a Aniołowie Nieba, aby was zbawić, uchronić od wiecznego potępienia.

    Każdy z was niech zda sobie sprawę, że sam nie poradzi sobie z siłami piekła. Proście Trójcę Świętą, a także Anielskich pomocników, tylu ilu ich trzeba, a Trójca Święta, gdy zaistnieje potrzeba, da wam wszystkie hufce Anielskie do pomocy.(…)

 

 Orędzie z dn. 26 lutego 2022 r.  nr 1160 https://viviflaminis-deogracias.pl.tl/2022.htm

    "Wam Polakom ofiarowałem wybraństwo w miejsce narodu wybranego Izraela, teraz to wy jesteście narodem wybranym. Nieraz stawiałem wam wybór, w swojej głupocie prawie zawsze wybieracie opcję trudniejszą, tę, która was o wiele bardziej zaboli, będzie o wiele więcej was kosztować.

   Chcę dzięki wam zbawić wiele narodów, w wasze ręce powierzyłem losy ludzi z całego świata. Wszystko jest możliwe, ale to wy teraz musicie dobrze wybrać, dobrego wyboru dokonać.

   Także teraz ofiarowuję wam szansę, abyście poprawnie wybrali. Żądam pełnej Intronizacji Jezusa na Króla Polski, żądam, aby ten krok uczyniły wszystkie stany. Wszelkie intronizacje czynione do tej pory, są jedynie wycinkowym, częściowym wypełnieniem Woli Bożej. Żądam nawrócenia polskich biskupów i kardynałów, bo dopiero nawróceni będą chcieli posłuchać swojego Boga.

   Do waszych granic zbliża się realne niebezpieczeństwo, co uczynicie? Co zrobicie? Jeżeli wasz wybór ponownie oddali wypełnienie Woli Bożej, to dopuszczę do was szatana, on dokona u was wiele zniszczeń, zginie większość biskupów, a ci którzy zostaną, dokonają tego co chcę.  Czy chcecie, aby zginęło was około trzydziestu milionów? Jeszcze jest czas, co wybierzecie?”

 

**https://hartman.blog.polityka.pl/2022/04/25/czy-rosja-przetrwa/

                                                              Panie Profesorze!

    Pierwszy raz pochwalę Pana...nie za to, że gani Pan naszego człowieka w Moskwie, ale za prawdę. Ciekawa będzie moja ocena tej sytuacji z punktu widzenia mistyka świeckiego (mistyk to człowiek, który ma nadprzyrodzoną łączność z Bogiem).

   Moje widzenie jest globalne...Oczami Boga. Wszyscy jesteśmy Jego Dziećmi zesłanymi na swoje "do naprawy” (jest to pokazane na poprawczakach). Bóg Ojciec kocha nas miłością nadprzyrodzoną, a szczególnie złych, odwróconych, bluźniących, chciwych, itd. Stąd Rosja jest Mu bardziej bliska niż obecnie wybrana Rzeczpospolita (w miejsce zlisionego Izraela).

   Dlatego chciał tam wysłać Jana Pawła II, aby poświecił ten kraj. Szatan wiedział o co chodzi, a on chce naszej zagłady, bo w błysku wpadną do Czeluści miliony, a nawet więcej. Wspomniał Pan o Chinach (wg wizjonerów napadną na Syberię), ale zapomniał o Państwie Islamskim. Siły ciemności będą się jednoczyć...

    Aleksander Kwaśniewski stwierdził, że Putin ma obsesję. Putin jest zdrowy psychicznie, ale jest opętany (koledzy psychiatrzy leczą takich tabletkami)! Dalsze dywagacje nie mają sensu, bo człowiek opętany wymaga egzorcyzmów, a jestem pewny, że w gremium lekarskim ma też psychiatrów...ateistów, którzy to wyśmieją, bo mamy już XXI w. Co ma wiek w stosunku do wieczności i nadprzyrodzoności.

   Stwierdzenie, że dziadek Putin (70 lat) odda władzę jest śmieszne, bo może fiknąć jutro, udaje tylko pewnego siebie. Teraz dodatkowo jest straszony przez Szatana...w jego osobie: „na co czekam, mam broń atomową z przyciskiem, ja im pokażę”.

   Prosiłem w kościele jaką pomoc może uzyskać świat w takiej sytuacji, gdy mamy do czynienie z takim tyranem. Po prośbie do s. Faustyny o odpowiedź Pana Jezusa napłynęły trzy obrazy:

1. Arka Przymierza niesiona podczas bojów z poganami, dzisiaj taką Arką jest Monstrancja...

2. Św. Michał Archanioł z zastępami

3. Obraz Pana Jezusa Miłosiernego...

   Na całym świecie mamy egzorcystów, którzy w jednym momencie mogą skierować ręce w kierunku W. W. Putina. W tej chwilce nie ma na niego innej mocy oprócz Bożej...

 

 

 

Aktualnie przepisane...

23.04.2005(s) ZA PŁACZĄCYCH NAD TYM ŚWIATEM...

Uroczystość św. Wojciecha,

biskupa i męczennika, głównego patrona Polski

   Wczoraj wieczorem  czytałem o uzgodnieniach bolszewickich w Czeczeni...po zniszczeniu tego kraju. Ponadto ból zalewał serca z powodu ogromnej powodzi w Rumunii, a także pozostawienie ofiar tsunami! Świat zapomina o cierpiących! Napłynęła bliskość Matki Zbawiciela...jakby zapowiedź cierpienia. Na Mszy św. o 6.30 popłyną powtarzane w tym dniu czytania (w moim skrócie)...

1. Pan Jezus zalecił Apostołom, aby pozostali w Jerozolimie do czasu Zesłania Ducha Świętego (Dz1,3-8).

2. Mój profesor Św. Paweł stwierdził to, co głoszę: życie dla mnie to służenie Chrystusowi, a śmierć to życie (Flp 1). Prosił przy tym, abyśmy trwali „mocno w jednym duchu, jednym sercem walcząc wspólnie o wiarę w Ewangelię i w niczym nie dali się zastraszyć przeciwnikom”.

3. Psalmista wołał od Boga Ps 126 (125): „Kto we łzach sieje, żąć będzie w radości (…) Idą i płaczą niosąc ziarno na zasiew, lecz powrócą z radością niosąc swoje snopy”. Natomiast Pan Jezus na ziarnie tłumaczył, co oznacza „śmierć starego człowieka”, bo kto kocha to życie nie nadaje się do Królestwa Bożego (J 12, 24-26)

   Rano pocieszyły mnie palące się lampki pod krzyżem Zbawiciela, a zarazem łzy zakręciły się w oczach, ponieważ mam wielką łaskę opiekowania się tym symbolicznym „grobem” Syna Bożego! W podzięce zauważę uśmiechnięte św. Oczy Zbawiciela z Całunu Turyńskiego. To zdarza się bardzo często...

    Podczas przyjęć pacjentów otrzymałem obrazek Pana Jezusa w koronie cierniowej. W tym czasie miałem łzy w oczach przy słuchaniu (z taśmy) piosenki Krzysztofa Krawczyka : „Co dał nam świat niespodzianie zabrał los". Napłynęła łączność z Bogiem Ojcem, to był krzyk duszy!

   Później w telewizji popłyną obrazy: porwanej Rumunki, wszechobecna bieda z brakiem chleba, różnego typu rozłąki, choroby i nieszczęścia. Każdy zna to z własnego życia, a Pan Bóg to wszystko pokazuje. W pełni nie zrozumiesz cierpienia jeżeli nie trafi na ciebie. Z tego wszystkiego zapomniałem o  wspomnieniu Świętego  Wojciecha i zająłem się zbędnymi rzeczami.

   Ty, który to czytasz posłuchaj mojego przesłania: przyjmij jakieś cierpienie i ofiaruj z prośbą o interwencję Bożą, bo siłami ludzkimi nie damy rady. Nie wzywam do tego jako kapłan, ale lekarz, były drinker i pokerzysta (ala Wiśniewski).

   Przecież Szatan chce zgubić ten świat, a dobrze prowadził W. W. Putina. Dzisiaj, gdy to przepisuję (26.04.2022 – w święto Patrona naszej ojczyzny) ujawnił swoje zamiary. Następstwa tego mamy już na początku jego działania (we wszystkich krajach). Jego barbarzyńskie wyczyny sprawiają zacieranie rąk przez Państwo Islamskie (jest to prawidłowa nazwa ich państwa i wiary).

    Odzywa się też Kim Dzong Un, który stawia siebie na miejscu Boga. Przecież każdy widzi, że tacy grzybieją jak wszyscy. Tylko oni sami tego nie widzę i pragną realizować do końca „swoje” marzenia z natchnienia Mefistofelesa (Kłamcy i Zabójcy)...

    Wybuch III wojnie światowej przewidział w swoich snach i zapisał śpiący prorok z Leszna.*

Zdziwiłem się, bo wczoraj - przy wyraźnej pomocy Ducha Św. - edytowałem „zapis polityczny” (za ofiary zbrodniczej zmowy), który świadczy o tym, że nie można oddzielić państwa od wiary katolickiej.

                                                                                                         APeeL

* Marian Węcławek zyskał popularność głównie dzięki trafnej przepowiedni dotyczącej wyboru papieża Polaka w 1978 roku (…) prezydentów Stanów Zjednoczonych – Regana i Busha, a także wielu polskich polityków (Kwaśniewskiego, Suchocką i Cimoszewicza).

   Prorok, który w swoich snach widział przyszłość, wiedział z wyprzedzeniem również o stanie wojennym, zburzeniu muru berlińskiego i zjednoczeniu Niemiec. Bardzo dokładnie przewidział także powodzie z 1997 oraz 2010 roku.

   Jak się okazuje Węcławek wieszczył również III wojnę światową. Zdaniem proroka wywołają ją Chiny, które nagle zaatakują Rosję. (…) Do Chińczyków dołączą Turcy i wejdą do Europy, opanowując część kontynentu. Wnet jednak najeźdźcy wycofają się. Niemcy widząc słabość Rosji, ruszą na Wschód, będą chcieli zająć Polskę i dojdą do Wałbrzycha!

    Zostanie użyta broń atomowa, a jedna z rakiet uderzy w rejonie Mont Blank. (…) Na Polskę żadna bomba nie spadnie, chociaż takie zagrożenie nastąpi i to będzie powodem ewakuowania mieszkańców Dolnego Śląska...