Jakże jestem zadziwiany każdego dnia, bo już drugi dzień od 4:00 do 6.30 zapisałem świadectwa wiary! Pod kościołem przed samochodem przeleciał gołąbek, a później stałem w cieple wstającego słońca przy śpiewie różnych ptaszków.

    Normalny człowiek nawet nie pomyśli o Bogu Ojcu, który to wszystko stworzył. Większość emerytów nudzi się, ale tutaj nie przyjdzie. Wokół widzę takich, marnieją w oczach, a po czasie ich trupy wnoszone do Domu Pana. Zabrania tego prawo kościelne, a ich rodziny dodatkowo skarżą się na koszty.

    Z powodu braku snu stałem pusty, nie docierało Słowo Boże, a mój profesor św. Paweł wskazał (Dz 20), że wejdą między nas "wilki drapieżne", a nawet spośród nas powstaną l"udzie, którzy głosić będą przewrotne nauki, aby pociągnąć za sobą uczniów".

    W tym czasie psalmista wołał ode mnie (w Ps 100, 1-5): "Wykrzykujcie na cześć Pana (..) służcie Panu (..) z okrzykami radości".

   Nic nie może odłączyć nas od miłości Boga Ojca (Rz 8): "Utrapienie, ucisk czy prześladowanie (..) uważają nas za owce przeznaczone na rzeź." Pan Jezus wskazał w Ewangelii, że jest Dobrym Pasterzem, który za swoje owce oddaje życie..

    W mojej słabości moc wróciła podczas konsekracji z moim trzykrotnym zawołaniem: "nigdy nie byłem godny, nie jestem i nigdy nie będę godny, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowa, a będzie uzdrowiona dusza moja."

     Wszystko odmieniła Eucharystia, Duchowe Ciało Pana Jezusa...odeszła słabość, nagle stałem się duszą z ciałem fizycznym. W kościołach zreformowanych przez Lutra i Kalwina to tylko pamiątka z Ostatniej Wieczerzy. Kapłan poprosił o pochylenie głów przed błogosławieństwem.

    Tymczasem niewierzący i wrogowie kościoła świętego (tacy jak Jan Hartman i Joanna Senyszyn) uważają że kościół to tylko grzeszne wyczyny kapłanów. W tym czasie nie widzą własnych grzechów i nie wiedzą że kapłani są bardziej atakowani przez demony. Im dają spokój, pewność siebie i "mądrość" w stosunku do wierzących.

   Są też udający takich, zawsze pięknie klęczą w pozach sugerujących najwyższe uniżenie przed Bogiem. Ich stan zdradza nonszalancko przyjmowana Komunia Święta, bez klękania. Mają dodatkowy grzech, bo przyjmują Ciało Pana Jezusa w sposób świętokradzki. Przy mojej łasce na spotkania z Panem Jezusem przybywam w różnym stanie.

  Tyle już przeżyłem od godziny 4:00! Co ty robiłeś w tym czasie jako emeryt, a nawet człowiek młody na wczasach? Co tam możesz uzyskać dla duszy płacąc drogo za obce łóżko i jedzenie, często niepotrzebne twojej naturze. Wróć do Boga Ojca już w tej chwilce, w sercu i duszy. Podziękujesz mi, gdy spotkamy się w Królestwie Bożym.

   Co tu szukasz, w marniejącym ciele...właśnie spotkałem sąsiadkę z krwiakiem w mózgu, który się wchłania. Natomiast w drzemce znalazłem się w wielkim pomieszczeniu, gdzie z werwą bawiła się grupa chłopców, a później natknąłem się na piękne konie, które ciągnęły załadowany wóz...parskając z wysiłku. Nigdy nie widziałem tak zbudowanych, odżywionych i wypielęgnowanych.

                                                       Konie

                                                                                   horses-pulling-cart

    Dodatkowo w drodze na nabożeństwo majowe trafię na samochód ciężarowy z ładunkiem, który złapał przednie koło. Wielki kłopot, bo musiano zastosować specjalny podnośnik.

                                                            Samochód ciężaroway, koło

                                                                                        Motochemia...

    W ten sposób odczytałem intencję tego dnia...osłabiony w ciele, ponieważ nie pobrałem drugiej dawki leku na serce. W drodze powrotnej krążyłem odmawiając całą moją modlitwę...

                                                                                                             APeeL

Aktualnie przepisano

01.06.1995(ś)  ZA CZERPIĄCYCH MOC Z KRZYŻA ZBAWICIELA...

   Dzisiaj czeka mnie ciężki dzień, ponieważ mam dyżur w pogotowiu oraz "wolne" w przychodni, która jest na górze. Wtedy pracuję na dwa fronty...można dostać zawału serca! 

    Przyśnił się zmarły brat, a serce znalazło się przy zaginionym synu oraz wnuczku bez ojca. Ponadto łzy zalały oczy z powodu moich grzechów. Prosiłem Boga Ojca o przebaczenie!

    Wróciła pierwsza strona pisma "Nie", gdzie towarzysz "sado-macho" Jerzy Urban (z zarzutem, że został zrobiony po pijaku..."czyli  wolno i z przyjemnością" wg niego) pisze o bachorach bez ojców. Lepiej nie mieć nic, bo wówczas nie płaci się alimentów.

    Na Mszy świętej popłynęły czytania...

    Apostoł Paweł wywołał wrzawę w Jerozolimie (Dz 22), ponieważ przed trybunem rzymskim stwierdził, że jest faryzeuszem (wierzą w zmartwychwstanie), a saduceusze negują duchowość i życie po śmierci. Mogli rozszarpać Pawła, ale trybun "rozkazał żołnierzom zabrać go i zaprowadzić do twierdzy". W nocy ukazał mu się Pan Jezus, podtrzymał go, bo ma dać podobne świadectwo w Rzymie.

    Natomiast w Ewangelii (J 17, 20-26) Pan Jezus modlił się do Boga Ojca w czasie Ostatniej Wieczerzy: "Ojcze święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie (..) aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie!"

  Podczas Komunii świętej przez witraż...na chwilkę wpadła światło słoneczne! Później siostra grała bez śpiewu, a ja popłakałam się. Poprosiłem Matkę Bożą o pomoc, bo czułem nawał chorych.

    Zobacz jaką pomoc otrzymałem...

- od 7:00 do 10:30 nie było żadnego wyjazdu pogotowiem i w tym czasie załatwiłem wszystkich chorych przychodni

- na wyjeździe trafiłem do chorego leczonego od trzech tygodni na chorobę wrzodową, a od drzwi wiedziałem, że jest to ostre zapalenie trzustki, co potwierdzono w szpitalu

- trafiłem do dziewczynki 17-letniej, która na zawodach sportowych doznała urazu kręgosłupa, a kolega kierował ją do szpitala z kolką nerkową. Na pewno nie wierzysz w taką pomyłkę, ale to był dobry lekarz (pediatra)...

 Pomyłka diagnostyczna     

- od 10:30 do 15:00 cały czas trwał nawał, w biegu kawa oraz spanie na noszach w karetce

- później od 15:00 do 19:00 pracowałem "zgodnie z planem" w przychodni na górze.

   Natomiast w odczycie tej intencji pomogła "duchowość zdarzeń"...

- Na Mszy świętej o 6:30 w ręku znalazł się piękny krzyż, porzucony w kościele, który później wyczyściłem

- Podczas transportu chorego wzrok zatrzymał przydrożny krzyż z gniazdkiem ptaszka w jego rozwidlenia.

                                                             Krzyż z gniazdem ptaszka

- W czasie wyjazdu trafiłem też w okolicę Sanktuarium, gdzie z oddali patrzyły krzyże na wieżach kościelnych!

-" Gość Niedzielny" z 22 maja otworzył się na przesłaniu spod krzyża zamordowanych górników z kopalni "Wujek". Nie możesz bez krzyża Zbawiciela przebaczyć wrogom z porzuceniem pomsty!

     Tak, Krzyż Zbawiciela jest źródłem mocy!

                                                                                                              APeeL