Każdy z nas składa się z ciała fizycznego (psyche i soma) oraz z duszy, która jest wcielana przez Boga Ojca w momencie naszego poczęcia. Nie ma jej  reszta stworzeń...ich śmierć oznacza unicestwienie. Natomiast nasza oznacza wyzwolenie duszy z ciała (proch wraca do prochu).

   Przypomnę, że Stwórca każdemu z nas dał dwa dary...

1. Wolną wolę, której nie może nam odebrać aż do momentu śmierci! Wolną wolę mamy oddać Bogu zgodnie ze słowami modlitwy pańskiej: "bądź Wola Twoja". Można powiedzieć, że jest to kanwa wiary katolickiej. Zaraz zacznie się dyskusja, ale nie możesz wywrócić tego, co wiem!

2. Czas, ale "nikt nie zna dnia ani godziny" czyli opuszczenia ciała (pokazuje to piękny motyl wylatujący z larwy).

    Przykład. 20 kwietnia 2023 r. po ekstrakcji zęba wystąpiły objawy s e p s y: bóle ciała, słabość, senność, zlewne poty, a po dobie gorączka 38.5. To tak jakby bakterie i toksyny zostały wstrzyknięte do krwi. Dobrze, że od razu brałem antybiotyk (Augmentin). Minęły 2 tygodnie, a dalej mam słabość, z trudem chodzę i ciągnie mnie łóżko.

    Dodam, że było to w ramach odczytanej intencji modlitewnej (opisano 20-22 kwietnia 2023)...zostałem uratowany przez Opatrzność Bożą i modlitwę żony.

   Ten wstęp jest wynikiem tego, że prawie cała ludzkość pokłada ufność w ciele (psyche i soma) z pozostawieniem duszy "samej sobie". Stąd pragnienie długiego życiu (czyli zesłania duszy wcielonej w ciało). "Pani życzy mi 100 lat życia, a ja jestem wieczny!"

    Całe machiny służą psychice (psyche) i ciału fizycznemu (soma). Nie idź tą drogą, bo jest odwrotnie...dusza i czekająca nas nadprzyrodzoność z dodaniem wszystkiego. Szatan zna prawdę dlatego podsuwa nam to, co marnieje z czasem, aby odciągnąć od zabiegania o świętość naszej duszy. On wie, że dusza pragnie powrotu do wieczności i podsuwa nam różne wiary.

    Zdążam do tego, że w tym czasie tylko garstka dba o swoją duchowość, o prawdziwe życie w Królestwie Bożym. Przeciętny człowiek nawet nie pomyśli o tym, w mass mediach młócą słomę, walczą o głupią władzę, kłócą się o byle co, a "patrioci" donoszą na nas do obcych i szkodzą nam, aby przejąć władzę.

   Mamy się rozmnażać i zaludniać ziemię, ale ma być to wynik miłości kobiety i mężczyzny, a nie produkcja, aby uzyskać przewagę polityczną (Państwo Islamskie) lub zmienianie partnerek z posiadaniem wielu pociech (Michał Wiśniewski). Na pewno taki jest rozdarty, nie wmówi mi, że jest szczęśliwy, marnieje w oczach, ale trzyma się tego świata.

   Za nim idzie Magda Gessler ("niech żyje młodość"), Wowa (władza nad światem, zadziwienie wszystkich "wielkością"), itd!  Nasza pełnomocnik ds. zdrowia lekarzy (OIL z mazowieckiego) "ładnie" pisze o stylu dobrego życia (ateistycznego)...

                                                   Program zdrowego życia 

  Jak odczytałem tę intencję? Podczas przepisywania dziennika z maja 1991 roku będzie wzmianka o dziadku, który kupił sobie wcześniej trumnę (były wówczas kłopoty), oddał ją potrzebującemu i sam zmarł wkrótce. Przypomniano, że jutro mam mieć czyszczenie zębów przed wykonaniem nowych protez.

   Podczas modlitwy wróciła wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego o zbrojeniu się (spóźnionym), wzrok zatrzymał ocieplany budynek, piorunochron, dbanie o zdrowie z bieganiem o 6:00 rano, przeglądy samochodów oraz nasze okresowe badania. Jeszcze ostrzeżenia o złej pogodzie, nadchodzących epidemiach, inwazji szarańczy, a u nas kleszczy. Dołóż do tego zabiegi kosmetyczne, gimnastykę i masaże, sanatoria oraz wczasy w ciepłych krajach.

     Różne organizacje ekologiczne krzyczą o ociepleniu klimatu, ochronie atmosfery przed dwutlenkiem węgla oraz gazami wydzielanymi przez hodowane zwierzęta. W tym czasie Chiny i Indie szkodzą na całego.

   Przed nabożeństwem majowym z późniejszą Mszą św. odmówiłem modlitwę w intencji tego dnia. Podczas zawołań w litanii do Matki Bożej prosiłem: "módl się za nimi" i przyjąłem za takich Eucharystię...

                                                                                                APeeL