W zeszłym tygodniu poprosiłem Boga Ojca, aby był ze mną. Teraz, na początku tego tygodnia padłem na kolana z prośbą o otrzymanie błogosławieństwa. Musisz zrozumieć i ujrzeć działanie dwóch sił duchowych: strony Bożej oraz Przeciwnika, który nienawidzi nas w sposób doskonały.

    Po takiej prośbie zostaniesz zaatakowany przez Zdrajcę...na różne sposoby w zależności od miejsca na drabinie do świętości. To Kłamca i Niszczyciel (Mefistofeles), który zna prawdę o Królestwie Bożym z którego zostawił wypędzony...raz na zawsze!

- Precz z Pałacu Królestwa Niebieskiego ze swoimi fanami.

    To jest pokazane w naszym życiu, ponieważ Pan Bóg nic nie ukrywa, ale "mamy oczy, a nie widzimy". Każdy z nas uczyniłby to samo z grandą swoich marnotrawnych dzieci, które czyhają na naszą śmierć, aby zabrać majątek i rządzić się po swojemu?

    Wyganiasz je i czekasz z płaczem na powrót już ukorzonych...aż do swojej śmierci! Nawet Pan Jezus był zaskoczony, że to wszystko jest zakryte przed mądrymi tego świata i uczonymi (brak Światłości Duchowej), ponieważ trzeba stać się "prostaczkiem" czyli Dzieckiem Bożym.

   Dzisiaj widzimy to na tzw. "wojnie hybrydowej" Federacji Rosyjskiej na Ukrainie. Ta szatańska "gierka"...tylko ładnie się nazywa i już zaczyna się u nas. Zważ, że jesteśmy do tego całkowicie nieprzygotowani, bo nikt nie wspomina o Szatanie...nawet w Kościele świętym, a może nas ocalić tylko Opatrzność Boża. Nie widzę poruszenia.

    Ostrzegam cały świat, nie wolno mi tego ukrywać. Po co mamy Świątynię Opatrzności Bożej? Po co ją wybudowaliśmy? Dlaczego nie kłaniamy się Bogu Ojcu tak jak islamiści  Allahowi? Rozgłaszaj to wszędzie, upominaj, bierz treści bez obawy, ale nie przekręcaj, możesz dawać swoje uwagi, dyskutować, bo, ci co zechcą czytać mają wolną wolę.

     "Ojcze Najświętszy,  Deus Abba, Tato, Tatusiu wybacz im, ponieważ nie wiedzą, co czynią! Nie będą mogli powiedzieć, że nie wiedzieliśmy, przecież wszystko jest zapowiedziane w Apokalipsie, ale w Tobie nie ma Zemsty. Czekasz na wołanie podobne do mojego, ale  od rządzących światem,  właśnie przez nich jesteś unikany, a nawet wyśmiewany i poniżany!"

    To napisało się w 10 minut dopiero w środę...po 12 dniach kojącego snu! Zarazem byłem poddany próbie przez Boga, ponieważ czekałem cierpliwie na natchnienie...cóż mógłbym napisać sam z siebie? Właśnie takie napłynęło, aby zamieścić to świadectwo www.gazeta.pl forum religia: Wszystko jest prawdziwe w Kościele katolickim...

https://forum.gazeta.pl/forum/w,721,138270270,138270270,Wszystko_jest_prawdziwe_w_Kosciele_katolickim_.html?so=2

     Późniejszy przebieg tego dnia był dla mnie zaskoczeniem, ponieważ...

1. W kalendarzu z Niepokalanowa było wspomnienie Błogosławionych 108 Męczenników II Wojny Światowej

2. W Słowie płynącym od Ołtarza św.

a) Apostoł Paweł powiedział (2 Kor 1,1-7): "Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, Ten, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, byśmy sami mogli pocieszać tych, co są w jakiejkolwiek udręce, pociechą, której doznajemy od Boga". 

b) Psalmista wołał ode mnie (w Ps 34(33): "Wszyscy zobaczcie jak nasz Pan jest dobry. (..) Jego chwała będzie zawsze na moich ustach (..) Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał i wyzwolił od wszelkiej trwogi (..) i uwolnił od wszelkiego ucisku (..)"...

c) Natomiast Pan Jezus przekazał nam 8 Błogosławieństw...

    "Błogosławieni ubodzy w duchu (..) którzy się smucą (..) cisi (którzy łakną i pragną sprawiedliwości (..) miłosierni (..) czystego serca (..) którzy wprowadzają pokój (..), którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości (którym) urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was (..)"...

4. W TV Info pokażą reportaż ("Reset") o normalizacji stosunków międzynarodowych z Federacja Rosyjską, który wywołał szok...przewidziałem to jako interesujący się teologią polityczną.

     Po co Donaldowi Tuskowi mrzonki o powrocie do władzy? Sam prosi się o uwięzienie. Tak jest w bolszewizmie: im lepiej szkodzisz tym zajmujesz wyższe stanowisko. Dzisiaj, gdy to edytuję (14.06.2023) nie działa telewizja...czy to następna "gierka" w ramach wojny hybrydowej (?).

    Już wczoraj w tym reportażu zatrzymywali obrazy w różnych momentach ("zobaczcie, co potrafimy"). Może odcinek miał dotyczyć zamachu w Smoleńsku? W tym czasie Andrzej Duda zaprasza prezydenta Ukrainy, a nie rozliczyli się ze swojego ludobójstwa...

                                                                                                                               APeeL