Na Mszy św. porannej byłem drętwy, ponieważ siedzę po nocach. Przepłynęły słowa czytań...

- o proroku Elizeuszu (2 Krl), który za wielokrotną gościnę zapowiedział, że gospodyni za rok urodzi syna, którego nie miała, a mąż już był stary...

- apostoł Paweł stwierdził (Rz 6,3-4.8-11), że umarliśmy dla grzechu, śmierć nie ma nad nami mocy, bo teraz żyjemy dla Boga.

- natomiast Pan Jezus wskazał na czekająca nas nagrodę (Ewangelia: Mt 10,37-42): "Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał."

    Najważniejsze było kazanie proboszcza, który mówił o prorokach. Z tego, co wiemy są to ludzie mający nadprzyrodzone kontakty z Bogiem Ojcem, objawiający Jego Wolę i przekazujący przyszłe wydarzenia (w tym kataklizmy i kary Boże). Mogą też mieć łaskę posłannictwa i zdolności wizjonerskie (w tym uczestnictwo w objawieniach).

    Proboszcz wskazał na fałszywych proroków, ale nie wspomniał o zapowiadanym arcykapłanie Antychrysta, który odwróci ludzkość od Zbawiciela ku fałszywemu mesjaszowi rodem z piekłaStrzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi! Mat. 7:15-16

                                            Wilk w oczej skórze

     Tacy bowiem są fałszywymi apostołami, pracownikami zdradliwymi, którzy tylko przybierają postać apostołów Chrystusowych. I nic dziwnego; wszak i szatan przybiera postać anioła światłości (2 Kor. 11:13-15). Niechaj więc mowa wasza będzie: Tak – tak, nie – nie, bo co ponadto jest, to jest od złego (Mat. 5:37). 

    Ludzkość zostanie oznakowana...ja widzę, że to już się dzieje. W "wolnych mediach" promuje się "pastora" Roberta Biedronia, który teraz jest lewicą i głosi chwałę UE. Prawie płacze z powodu dyskryminacji "spółkujących inaczej". Nigdy nie mruknie w obronie katolików...

    Zarazem trwa globalizacja, wojna cybernetyczna o świat, szerzy się czerwona i kolorowa zaraza ("chwasty", które zostaną wrzucone "żywcem do jeziora ognistego"). Trwa już Apokalipsa...

    W tym czasie równa się trzy religie, a przecież: "Nie ma Boga oprócz Jahwe"...i to w Trójcy Jedynego. Zam obecność każdej z tych Osób! Jaka jest łączność judaizmu i islamu, a nawet prawosławia z wiarą katolicką? Jaka z Kościołami Reformowanymi, gdzie góruje celebracja nad liturgią? Tylko u nas jest Komunia św. (Duchowe Ciało i Krew Pana Jezusa).

    Dzisiaj Watykan pragnienie pojednania ludzkości, a całkiem zapomina o istnieniu Szatana, Kłamcy i Niszczyciela. Od kogo jest takie działanie?

                                  Pachamama

                                      Biskupi wnoszący do Watykanu pogańską boginkę Pachamamę...

     Jeszcze umizgi do Moskwy i Prawosławia: usunięto potępienie komunizmu zostawiając żyjących tam katolików! Poświęca się Prawdę – Imperium Zła, ale nie pozwolono Janowi Pawłowi II na poświęcenie Związku Radzieckiego!

    Właśnie trafiłem na serial dokumentalny: "Tam. gdzie Bóg płacze" Kraina nieznana o Gruzji, gdzie bolszewicy zniszczyli kościoły i wiarę katolicką. Wprowadzono procesje ze zdjęciami Stalina...to w mniejszym stopniu działo się także u nas! 

                                            Kościół w Chinach                                                                                                Wnętrze kościoła w Chinach

     Oto nowa "ewangelizacja" naszego papieża...
1.  Niewiara i ateizm nie zamykają drogi do zbawienia.
    „Jezus przytuli nawet niewierzących!" To prawda, że tacy są bardziej kochani, ale przez lata zapraszanych nie widzę w świątyni.

2. Homoseksualiści nie podlegają osądowi moralnemu:
    „Jeśli ktoś jest homoseksualistą i poszukuje Boga oraz ma dobrą wolę, to kim ja jestem, by go osądzać?” Papież Franciszek w samolocie, wracając ze Światowych Dni Młodzieży (Brazylia) 20.08.2013 r. 

3. Pogłaskanie Wielkiego Wybuchu i Ewolucji...w Papieskiej Akademii Nauk 27.10.2014 r.

4. Jedność chrześcijan: „Wyślijmy teologów na wyspę, niech dyskutują, a my idźmy naprzód.” W samolocie powracając ze Stambułu 30.11.2014 r.

5. „Powinna powstać Karta Religii Zjednoczonych, tak jak jest Karta Narodów Zjednoczonych". Na jej czele powinien stanąć papież Franciszek powiedział b. prezydent Izraela Szimon Peres 4.09.2014.

6. Chrześcijańscy fundamentaliści tak samo groźni jak islamscy terroryści (w samolocie wracając ze Stambułu 30.11.2014 r.).

    Eucharystia ułożyła się w formie laurki. Wieczorem wróciłem na nabożeństwo do św. Krwi Pana Jezusa, a jutro w tej intencji odmówię moją modlitwę...

                                                                                                                       APeeL