Święto św. Tomasza, Apostoła

      Wczorajsza intencja: za fałszywych proroków dotyczyła także zachowania naszego papieża. Pan Jezus przekazał, aby słuchać go, ale nie naśladować działania. Rano doznałem wstrząsu z powodu poczucia, że jest ostatnim, a to oznaczałoby naszą zagładę (wg zapowiadanej Apokalipsy).

    Przywódcy Federacji Rosyjskiej zostali opętani władzą nad światem. Sam przechodziłem tę chorobę ("na kierownika przychodni") i wiem, że jest nieuleczalna! W takich przypadkach mogą pomóc tylko egzorcyzmy.

    Stąd mrzonki papieża o pojednaniu chrześcijan...nawet z prawosławiem (agentem KGB Cyrylem) oraz z dotarciem do W. W. Putina, aby złagodniał. To postępowanie jest naiwne, bo zagłada ludzkości jest celem jego życia. Właśnie oglądałem cyberatak na USA sprzed 20 lat. Porażasz wszystko, wykradasz najbardziej tajne dane...także obronne!

    Podobnie myślał i wcielał w czyn Lenin i Stalin...taśmowo mordowano „tych, co nie z nami”, jeszcze  dzisiaj mają swoich wyznawców także w mojej ojczyźnie danej przez Boga. Nasza władza, a szczególnie UE lekceważy Opatrzność Bożą z pragnieniem pokonania Szatana siłami ludzkimi!

   Zapowiadana Apokalipsa trwa od dawna, mogłaby być powstrzymana, ale nie widzę żadnego poruszenia duchowego. Kwitnie likwidacja wiary katolickiej, jedynie prawdziwej, pozostała nas garstka ("resztka Pana") i nie widać błagalnych krzyków do Boga Ojca.

    Kaznodzieja zaproszony do naszej parafii (w Wielkim Poście) wskazał na leżącą krzyżem z uwagą, że jest to zarezerwowane dla kapłanów podczas ich namaszczenia. Zobacz ograniczenie, a w tym czasie islamiści "padają na twarze" w meczetach. Po drodze do stomatologa, od razu odczytałem dzisiejszą intencję i zacząłem prosić Boga Ojca w intencji katolików. Nikt nas nie broni.

    Nie usłyszysz nic o Księciu Ciemności, bo jego władza ma klauzulę najwyższej tajności! Szatan wszystko odwraca, z ofiary czyni napastnika, wroga, którego wzywa się do prokuratury oraz włóczy po sądach. Chodzi o nękanie aż do śmierci  wyznaczonej ofiary. My uważamy, że ten system to opcja Putina, a on jest u nas i bardzo dobrze prosperuje (patrz program Polsatu: "Państwo w państwie").

    Brakuje tylko przejęcia władzy na górze...dzisiaj przez wysłannika z Niemiec, Donalda Tuska. To chyba Jemu jest niepotrzebne, może nawet nie chce, ale musi, bo zaprzedał się poganom. Na dodatek zagraża nam upadek wiary objawionej...ci, co przetrwają będą musieli przyjąć wymyśloną.

    Na nabożeństwie do św. Krwi Zbawiciela, które w tym miesiącu ofiarowuję za dusze zmarłych z mojej rodziny wg drzewa genealogicznego (wspólne DNA w genach) i w litanii wołałem o miłosierdzie dla nich z wybawieniem z Otchłani Czyśćcowej!

                                          Potomkowie genetyczni

                                                          yrip-przodkowie-zapisani-w-genach-min 

    Nieraz zastanawiałem się nad sensem istnienia męczenników (nie takich jak w islamie), a dzisiaj wyjaśniono, że mamy naśladować Pana Jezusa także w Jego Śmierci. Pragnie tego nasza dusza. Wg Jerzego Urbana tacy "pchają się na śmierć", a sam w tym czasie pchał się na śmierć wieczną, bo duszy...teraz żyje, ale w piekielnym Alcatraz.

                                                     Alcatraz

                                                                       Bezpiecznik.org Piekło na ziemi

    Na późniejszej Mszy św. Apostoł Tomasz (Ewangelia: J 10,24-29) nie uwierzył, że widziano się z Panem Jezusem Zmartwychwstałym. Na ponownym spotkaniu Zbawiciel powiedział do niego: "(..) zobacz moje ręce (..) Podnieś rękę i włóż /ją/ do mego boku (..) Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli."

    Po Eucharystii będę kontynuował moją modlitwę oraz podjadę pod "mój" krzyż podlać kwiaty, bo trwa tragiczna susza...

                                                                                                                            APeeL

Aktualnie przepisano...

18.07.2005(p) ZA TYCH, KTÓRZY ZWĄTPILI...

   O 3:00 nad ranem w dłoni znajdzie się Seneka (czwarty wiek przed naszą erą), gdzie będą słowa o mądrości Bożej. Przypomniał się dzień, gdy na cmentarzu mówiłem o tym "życiu". Pokazuje to rycina na witrynie (ciało trafia do ziemi, a dusza do Królestwa Bożego). Wieczność i tymczasowość...z takim właśnie połączeniem! Dusza to cząstka Najświętszego Boga Ojca (zanurzona w ludzkim ciele).

    Ciekawe zejście zdarzeń, bo dzisiaj, gdy to przepisuję (03.07.2023) jest wspomnienie Apostoła Tomasza. Przed Mszę świętą w "Super expressie" trafiłem na zdjęcie rodziny zabitej Polki w zamachu terrorystycznym w Londynie. Wielu w nieszczęściach wątpi w istnienie Boga Ojca, "bo gdyby był"...

    W tym czasie w telewizji pokażą zrozpaczonych i całkowicie wątpiących. Tak jest z rodzicami syna postrzelonego w wojsku (nie ma oka). Płacz, rozpacz i zwątpienie rodziców. Napłynął obraz porażonego z mojego bloku, który skoczył na głowę do rzeki. Także odmóżdżony chłopiec po operacji przez profesora...omyłkowo przeciął mu naczynie. Zabieg miał być drobny (poprawa wyglądu szczęki). Taka sytuacja była w naszym życiu...po śmierci córeczki Marty, a teraz jest druga próba, ponieważ zaginął nam syn! 

    Pięknie wyglądał kościół, dodatkowo wdzięczna parafianka przyniosła całe naręcze róż! Nie miałem gdzie wszystkich wstawić i jeden pęk zawiozłem pod figurę Mateczki przy moim bloku oraz pod krzyż!

    Na spotkaniu z Panem Jezusem będzie mowa o Izraelitach, którzy zwątpili w Boga prowadzącego ich do Ziemi Obiecanej. Serce zalał ból, przepraszałem także za nich z "patrzeniem" na obraz Trójcy Świętej. Właśnie na osobę Boga Ojca padł strumień światła. Co mówi przez to Mądrość Boża?

    A co przez znaleziony parasol? To symbol Jego Opatrzności, a niżej ochrony przed Szatanem. Tak właśnie "ujawnia się" Najświętszy Tata podczas naszego zwątpienia.

    Garstka wierzy w fakt, że w naszej wierze jest: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Dzisiaj nie jest to żadną Tajemnica. Każdy wierzący, także naród wybrany modli się do Boga Ojca (oni nie uznają Pana Jezusa jako Syna Bożego). Natomiast katolicy stawiają Zbawiciela na pierwszym miejscu. Garstka jest pewna istnienia Ducha Świętego, którego proszę o pomoc w zapisach bieżących intencji oraz podczas opracowywania zaległych!

    W Słowie będzie opis (Wj 14,5-9a.10-18) pogoni Egipcjan za Izraelitami (rydwany z wojownikami), którzy przestraszyli się i mieli pretensję do Mojżesza, że wyprowadził ich z Egiptu! "Lepiej było służyć im, niż umierać na tej pustyni." To było właśnie zwątpienie, straszna broń Szatana! "Mojżesz odpowiedział ludowi: Nie bójcie się!" Laską rozdzielił wodę, czego wynikiem była zagłada wojsk faraona!

    Właśnie dzisiaj mamy podobną sytuację z wrogami zewnętrznymi (Niemcy, Federacja Rosyjska i Białoruś oraz sama UE), grozi nam zagłada, ale nie widać proszenia Boga o ratunek. A wówczas psalmista wołał (Wj 15,1-6): "Pan jest moją mocą i źródłem męstwa, Jemu zawdzięczam moje ocalenie (..) Pan, mocarz wojny (..)"...
      Natomiast uczeni w Piśmie i faryzeusze pragnęli znaku (Ewangelia: Mt 12,38-42). Tacy właśnie jesteśmy, musimy jak św, Tomasz włożyć rękę w otwartą ranę boku Pana Jezusa!

    Po Świętej Hostii nie chciało się wyjść z Domu Boga. Podczas powrotu do domu całe niebo było rozświetlone. A ja z odmienionym sercem z krzykiem dziękowałem Bogu Ojcu za bezmiar łask...

                                                                                                                                         APeeL