Nie wiedziałem jak zacząć ten zapis, ale z natchnienia otworzyłem "na chybił-trafił" świadectwo C. A. Amesa "Oczami Jezusa", gdzie na stronie 424 Pan Jezus mówił do modlących się Apostołów, że wszystko, co wykonujemy z poświęceniem Bogu Ojcu jest modlitwą.

     Trzeba służyć innym w Imieniu naszego Ojca Prawdziwego, zarazem w podziękowaniu za dar życia...za każdy oddech! Właśnie w telewizji ratownik przekaże porady dotyczące zakrztuszenia się. 

    Na Mszy św. porannej będzie zawołanie (Mk 1,15): "Bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię." Natomiast Pan Jezus roześle apostołów, aby to głosili (Mt 10,7-15). Na pewno nie uwierzysz, że jest to moje ostatnie pragnienie: ewangelizacja i zbawianie!

    Zważ, że wszyscy mogą mówić o swoich umiejętnościach, ale nie wolno wspomnieć, że jest się zawołanym, a nawet wybranym przez Boga Ojca. Powstanie zarzut o nieskromności, ale jest to wynik ludzkiego poczucia wybrania, które oznacza: władzę, posiadanie i używanie tego życia.

     Eucharystia sprawiła ekstazę, a wówczas chciałbym zostać na wieki wieków z Panem, ale mam zakończyć opracowywania zapisów dziennika duchowego, bo nikt tego nie może uczynić.

     Przed koronką do Miłosierdzia Bożego będzie czytany "Dzienniczek" siostry Faustyny w którym przekazała to, co czuję. Mówiła o swojej miłości do całej ludzkości, tak jakby jej los zależał od niej samej. Chodzi o to, że doznania mistyków na całym świecie są podobne, ponieważ są łaskę Boga Ojca.

                              Jako w niebie

     Właśnie na ten czas Pan Jezus powie do mnie  (Przekaz do Żywego Płomienia nr  1291 z 25 czerwca 2023 r. godz. 19:55)...                                       

    "Oducz się mówić do Boga głosem, bo to co mówisz słyszy szatan i psuje szyki. Mów do Boga swoim umysłem, swoją duszą, to wystarczy, Bóg cię z pewnością usłyszy. Unikaj wszystkiego co złe i do zła prowadzi, zechciej pomyśleć, zanim coś zrobisz, byś mógł uniknąć niechcianych negatywnych konsekwencji.

    Nie wypowiadaj tego co ci ślina na język przyniesie, nie każdemu możesz wszystko powiedzieć. Naucz się dyskrecji, filtruj wszystkie informacje, które dalej przekazujesz. Bardziej słuchaj natchnień, które otrzymujesz od Ducha Świętego, a to wystarczy. (..) Trwaj wiernie przy Mnie, czyń na bieżąco wszystko to co chcę, a nagroda będzie ze wszech miar wielka."

     Natomiast Pan Bóg dodał Prawdę (Przekaz nr  1292 z 26 czerwca 2023 r.  godz. 8:38)...                         "Twoje życie to walka, to nieustanny wysiłek i trud o swoje i innych zbawienie. Podążaj stale wzwyż, a nie zatrzymuj się na laurach. (..) Bądź czysty, kryształowy, a gdy się ci coś złego przydarzy, zaraz się oczyszczaj, bo chcę cię mieć świętym, jak najdłużej. Niczym się nie zniechęcaj, ale trwaj i bądź Mi wierny, a Ja ci to wynagrodzę. (..)

       Oprzyj się na Mnie i krocz do przodu Moimi Drogami, nie oglądając się wstecz. W swoim czasie pomogę ci w wielu kwestiach. Niczym się nie zamartwiaj za co i jak przeżyjesz, zwłaszcza w przyszłości. Chcę, abyś się wyłącznie martwił tym, jak realizować Wolę Bożą tu i teraz, jutro, a zwłaszcza całą swoją przyszłość pozostaw w Bożych Rękach."

     Zapisuję to następnej nocy (o 3.30), a z radia Maryja popłynie słowo o Ewangelizacji. Kapłan mówił pięknie: każda dziedzina naszego życia powinna być przeniknięta miłością, bo to sprawia godne życie każdego. Szkoda, że nie wspomniał o Szatanie!

    Padło stwierdzenie: "sprawiedliwość nie oznacza równości"...taką fałszywą głosił socjalizm. Ja dodam, że ich zbiorowość społeczna (kolektyw) to "sami swoi". Później wyjaśniono, że "socjalizm tak, ale wypaczenie nie!" Teraz bożkiem są pieniądze, a właściwie władza nad światem z bezmiarem przyjemnych dewiacji.

     Po nabożeństwie do Najświętszej Krwi Pana Jezusa, które ofiarowałem za dusze czyśćcowe z rodziny popłynie moja 1.5 godzinna modlitwa...podczas towarzyszenia grającym w piłkę nożną. To wielkie ukojenie dla duszy...

                                                                                                                                 APeeL