W wielkiej radości trafiłem na nabożeństwo do Najświętszej Krwi Pana Jezusa, gdzie poprosiłem o błogosławieństwo dla gabinetu stomatologicznego...zarazem wołałem o przebudzenie kolegów z Izby Lekarskiej, bo stali się pewni swego ("państwo w państwie").

    Podczas adoracji przed Monstrancją odmawiałem zaległą modlitwę za "kozłów ofiarnych" czyli ludzie niewinnie posądzanych i karanych na różne sposoby. Na późniejszej Mszy św. w Słowie będzie przekaz o niewolniczym losie narodu wybranego w Egipcie (Wj 1,8-14.22), gdzie nowy król ujrzał zagrożenie ze strony Izraelitów.

    Zalecił: uciskanie Hebrajczyków ciężkimi pracami (to samo czynili bolszewicy), a wszystkich nowo narodzonych chłopców wyrzucić do rzeki...

    Teraz my jesteśmy takim Egiptem pełnym młodych i zdrowych uchodźców z zaplanowaną inwazją typu hybrydowego oraz narzuceniem swojej religii w miejsce Boga w Trójcy Jedynego! Nie ma tam wolności typu "róbta, co chceta" z wariatkami pragnącymi mordowania własnych dzieci (aborcji) oraz czerwonej i kolorowej zarazy. Nie podoba się ojczyzna wybrana przez Boga, będą mieli Państwo Religijne z Nitrasem schowanym w kącie.

    Natomiast Pan Jezus powiedział (w Ewangelii: Mt 10, 34-11,1): "Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz." Chodziło o to, że na pierwszym ma być miłość do Stwórcy, a cała reszta jest dodana.

     Nagle ujrzałem wszystkich pragnących fikcyjnego, a nawet fałszywego pojednania! Jak możesz pojednać się bez Stwórcy naszej duszy? Pójdziesz, gdzie nie chcesz prowadzony przez swojego demona-stróża. Nie wierzysz, że masz takiego, a ponadto negujesz posiadanie duszy! Gdzie trafisz?         Przykłady takich masz w telewizji:

- Donald Tusk chciał odnowić przyjaźń polsko-radziecką...współpraca, służenie jedni drugim, ale z naszym rozbrojeniem i kurkiem od ropy w Moskwie!

                                                Ropa, kurek

                                                                   Andrey Rudakow/Bloomberg    

     Pan Tusk dzisiaj napada na demokratycznie wybraną władzę, która dała mu ochronę, aby nie ukradziono mu b. drogich butów...w pociągu! Lubi prawić głupie kazania na podwyższeniu z mikrofonem w ręku. Uwierzył w swoją wielkość, a za Smoleńsk powinien być aresztowany.

- Prezydent Andrzej Duda pragnie jedności Polaków i Ukraińców, którzy w sposób bestialski dokonali ludobójstwa (200 tys. ofiar) za które oficjalnie nie przeprosili. Na dodatek odznaczył Orderem Orła Białego prezydenta Ukrainy!

- Głoszący ekumenizm, który sprawia tolerancję dla różnych wiar, a nie ma żadnych bogów, bo jest tylko Deus Abba, Bóg Objawiony o Imieniu "Ja Jestem". Czy widzisz Mądrość Boża tylko w tym? Co oznacza twoje imię (sprawdź w internecie)?

- Naiwny papież Franciszek chciał spotkać się z Cyrylem i przemówieniem do sumienia opętanego brata Wowy.

- Pani Merkel otworzyła swój dom dla każdego, kto chce wejść, a zarazem uczestniczyła w nowym pakcie Ribbentrop - Mołotow.

     Resztę możesz zobaczyć w dyskusjach w TV Info, gdzie zapraszają obie opcje, a w tym czasie w TVN wciąż "szczeka" się na nutę czerwono-kolorową (teraz etatowo Śmiszek).

     Po Eucharystii napłynął pokój i moc oraz ukojenie z dalszym pragnieniem modlitwy, która skończę po powrocie do domu...krążąc po osiedlu z domkami rosnącymi jak po deszczu (ciasnych, ale własnych). Później właściciele modlą się do nich...

                                                                                                                        APeeL