Zerwałem się na Mszę św. o 7.00, a właśnie trwa ulewa. Jak wielką łaską jest posiadanie samochodu. Trafiło się wolne miejsce pod wielkim obrazem Trójcy Świętej. Padłem na kolana, a właśnie prorok Izajasz przekazał słowa (Iz 45,1.4-6): "Ja jestem Pan, i nie ma innego. Poza Mną nie ma Boga". Ja wiem o tym i głoszę tak jak bracia islamiści, że: nie ma Boga oprócz Jahwe ("Ja Jestem").

    Musisz zrozumieć, że wiem jak przejawia się poczucie obecności Taty. Nie twierdź, że jest to zdziecinnienie, bo wszyscu jesteśmy dziećmi Boga Żywego.

    Natomiast Pan Jezus został poddany prowokacji (Ewangelia: Mt 22,15-21): czy wolno płacić podatek Cezarowi (okupantowi). Wskazał im na monetę podatkową ze słowami: "oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga"...

     W kazaniu padną słowa o podatku parafii wg liczby mieszkańców. Wiernych jest garstka i powinniśmy być spisani, opodatkowani z posiadaniem odpowiednich praw. Nie przestrzega się podstawowej zasady: niewierny do końca, a nawet wróg wiary ma piękny pogrzeb z uroczystym wnoszeniem zwłok, a nasz Bóg jest Ojcem żywych, a nie umarłych. Trwa modna apostazja, ale w potrzebie (ślub kościelny i pogrzeb) liczy się na miłosierdzie kapłanów.

    Wcale nie zdziwiłem się informacją, że papież Franciszek szkodzi Kościołowi św. i występuje wbrew jego nauczaniu (głosi herezje). Właśnie upoważnił kapłanów do samodzielnego decydowania czy "błogosławić" związki homoseksualne? Prawdopodobnie jest to wynikiem demonicznych "wtyk" w hierarchii... 

    Musisz zrozumieć, że Szatan w swojej nadprzyrodzonej inteligencji z największą siłą uderza w wierchuszkę jedynie prawdziwej wiary katolickiej. Mój spryt pokerzysty z doświadczeniem lekarza + łaska wiary nie wystarczają, aby pokonać tego, który sprzeciwił się Stwórcy Wszechrzeczy.

   Muszę wołać do św. Michała Archanioła, prosić Pana Jezusa o prowadzenie, a przed zapisem tego świadectwa wiary pocałowałem obrazek Zesłania Ducha Świętego (w sensie prośby o oświecenie).

     Jeżeli nie bierzesz udziału w boju duchowym...nie zauważysz natchnień ze strony pragnącej naszego dobra (wykonywania Woli Boże) oraz "dobrych" podszeptów Lucypera (Księcia Ciemności). Potraktujesz je jako swoje myśli. bo  są podsuwane w pierwszej osobie: "poleżę, odpocznę, prześpię się, zrobię to później...pójdę na Mszę św. wieczorną".

     Ciekawi mnie czy papież Franciszek wie, że jest szczególnie atakowany przez Archanioła, który utracił Światło. Myślę, że jest nieświadomy, może nawet nie mieć łaski wiary, co jest częste wśród namaszczonych sług Pana Jezusa. Stąd same słodycze dla Szatana:

- ekumenizm (głupota)

- skłanianie się ku reformatorom Mszy św. (przewaga celebracji nad liturgią z brakiem Eucharystii)

- zalegalizowanie grzeszność  dla gawiedzi z łaszeniem się do LGBT, islamu i innych grup.    

    W tej intencji wiadomo o co chodzi, bo każdy zna - w swojej rodzinie i otoczeniu - wierzących niepraktykujących oraz niewierzących praktykujących. Każdy pamięta ślub kościelny Donalda Tuska w kampanii prezydenckiej z ołtarzykiem domowym...

     Eucharystia ułożyła się pionowo wzdłuż jamy ustnej (rzadkość), a to oznacza "My" z Bogiem Ojcem...

                                                                                                                             APeeL

   

    Pan zaprowadził mnie na mój wątek www.gazeta.pl Forum Religia "Wszystko jest prawdziwe w Kościele katolickim", gdzie przeczytałem moje komentarze w dyskusji z forumowymi "pałkownikami"...od pałowania.

13.12.12, 03:14  Drętwe to forum...

    Właśnie szaleniec zaatakował obraz MB Częstochowskiej, ale od takiego ataku gorsze są działania "mistrzów podchwytliwości" lub proste pytania w stylu: gdzie był Bóg, gdy były obozy koncentracyjne? Dobre są też wrzutki św. Jehowy: dlaczego jest tak wiele Matek Bożych?
      Pintapalec na "Poletku Pana P" (Palikota) wysmarował do mnie elaborat na temat Kościoła katolickiego. Jako uczony w pisaniu stwierdza, że:
1. Struktura władzy w sekcie (Krk) jest niedemokratyczna.
     Wielkie odkrycie, przecież w Krk istnieje hierarchia: od Boga aż do mnie. Wśród kapłanów...od zastępcy św. Piotra do proboszcza w parafii.
2. Boli go celibat i posłuszeństwo kapłana, którym może być wolny mężczyzna. Nie można służyć Bogu i kobiecie oraz Bogu i mamonie (księża patrioci)...
3. Ludzie uzależnieni od sekty (Krk)...
     Kościół Święty to wszyscy wierni, a on traktuje mnie jako członka sekty, a nawet koncernu...niby jestem wykorzystywany materialnie, indoktrynowany, straszony Piekłem, abym korzystał z usług religijnych! Zobacz, co szatan wyprawia w „mądrej głowie”. W Kościele świętym otrzymujemy zbawienie. Nie kupisz tego u ruskich...
4. Wymienił wszystkie grzechy kapłanów...
    Łatwo rzuca się kamieniami w innych, a któż się ostoi, gdy Pan pokaże nasze przewinienia? Staniesz kiedyś nagi w Prawdzie i co? Dowiesz się, że jest Szatan. Jeżeli jest szatan to jest też Bóg, a ja wiem, że Jest!
5. Dalej wskazał zbrodniczą przeszłość Kościoła Świętego...
    Nic i nikt nie może skalać dzieła Pana Jezusa. Każdy odpowie za swoje grzechy, szczególnie ten, któremu wiele dano...
6. Szydził też z Sakramentu Pojednania...
    Nie ma spowiedzi ogólnej, grzechy możesz wyznać Bogu, ale w sytuacji, gdy nie ma kapłana.
7. Próbował oddzielić politykę od wiary...
    Nie da rady, bo nie kradnij, nie cudzołóż i nie zabijaj, itd.
8. W Polsce sekta dysponuje ogromnymi wpływami w mediach publicznych...
     Wszystko jest w rękach bolszewików, a Krk zaspał. Nie mamy żadnego dziennika, tygodnika, stacji radiowej i telewizyjnej. Ojciec Rydzyk reprezentuje zakon.
9. W naszym kraju agentura przeniknęła Kościół, ale kapłan-agent nie kala tego, co czyni. Rozpoznam przebranego oraz tego, który nie wypowie formuł konsekracji...otrzymam wówczas opłatek zamiast Eucharystii.
10. Sekta (Krk) twierdzi, że działa jakoby z nakazu Boga (Objawienia). Ma nawet specjalną księgę (Pismo Święte), o której mówi, że jest natchnionym Słowem Boga...
     To popisy głupkowatego ateisty prowadzące do samobójstwa duchowego. Taki gość tuż po śmierci, jeżeli nie krzyknie "Panie Jezu przebacz, bo nie wiedziałem, co czyniłem" spadnie w czeluści piekielne...

07.01.13, 21:14   Owsiakowi pod kościołem nie płacę...

     Janusz Palikot na swoim blogu (Poletko Pana P.) nawołuje do wojny religijnej . Na tym ugorku napisałem...
                                                                  Panie Pośle!
    Na nic zdało się postanowienie poprawy, bo sami z siebie nic nie możemy. Jeżeli ma Pan coś do biskupa Pieronka to proszę tego nie przelewać na Kościół Pana Jezusa (bufonada). Kościół Święty to wierni (w tym ja). Panu myli się instytucja z duchowością.
     Co Pana obchodzą opłaty i taca w mojej wspólnocie religijnej? Czy u Pana można kupić zbawienie? Mogę na tacę dać 5 zł lub tysiąc, a nawet zapisać cały majątek i nic Panu do tego. Głupieje Pan ponownie i to już na początku nowego roku 2013.
>Ateiści mają siedzieć cicho...tak jak mnie nie obchodzą dyskusje i działania racjonalistów - sceptyków zakochanych w pochodzeniu od małpy...do czasu ataku na wszelkie świętości. W pogańskiej szczekaczce, gdzie Pan stanowi „znakomite pióro” szydzą z krzyża (dwa patyki) i Eucharystii (pieczywo typu "andrutów").
> To nie tylko brak poszanowania dla inaczej myślących, brak poszanowania uczuć osób niewierzących, ale coś więcej – "my tu decydujemy"!
    Już widzę RP Pogańską jak Korę Północną z obozami dla wiernych Bogu Objawionemu, którym skaczecie po głowach. Pan czyni to już słowem...
    Jakiej władzy mogą żądać biskupi? To właśnie zarzucano Panu Jezusowi. Czynili to podobni Judasze w tamtych czasach, udawali Jego uczniów, zwodzili i namawiali do zabójstwa. Pan nawołuje do organizowania się niewierzących, którzy w mojej ojczyźnie mają wszystkie mass-media, sądy, policję, urzędy i stanowiska pracy.
     Kościół Święty pozbawia nas wolności w sensie "bądź Wola Twoja", a Pana wolność to niewola szatana.
>Trzeba rozpowszechniać wszystkie przypadki patologii, nadużyć, przestępczości ze strony Kościoła! Trzeba też z całą siłą uderzyć w finanse!
     Pan sam otrzymał wiele łask i dorobił się w sposób "ruski". Zacznij "puchu marny" od siebie, rozlicz się w sumieniu, bo nadal zabijasz słowem, a tak przyrzekałeś...tak biłeś się w obce piersi. To faryzeizm...tylko brak frędzli przy ubraniu!
     Z tacą to chłopie całkiem zgłupiałeś, bo już dawno nie byłeś w kościele. Wielu nic nie daje, a większość rzuca moniaki. Odnowienie obrazu Matki Bożej w naszym kościele kosztowało 35 tysięcy! Do babć moherowych będziesz wysyłał SMS-y?
     Ja z tej strony apeluję, aby nie dawać pod kościołem Owsiakowi tylko na tacę (niech idzie do "samych swoich") .

10.01.13, 20:41 Ja jestem w momencie śmierci...

    Mój Profesor św. Paweł pisze do zwykłych ludzi językiem teologicznym. Tak samo ja nie jestem rozumiany, a to wszystko jest dziecinnie proste. Umieramy, odpada ciała fizyczne, a my jesteśmy i wracamy jako dusze do Królestwa Niebieskiego. Pan Jezus przez trzy lata chodził i mówił tylko o tym. Każdy, kto pragnie poszerzyć swoją duchowość niech woła w wątpliwościach do Ducha Świętego.
    Pan Bóg czeka na pytania...tak jak ja tutaj. Pan Bóg pragnie, aby Jego dzieci pytały...jak swojego ziemskiego ojca, ale ludzie traktują naszego Ojca jako "coś odległego" i niepojętego.
    Tata Jest i wie wszystko o każdym z nas...tak jak dobry ojciec o swoich dzieciątkach. Tata zna naszą przyszłość na ziemi, a nawet moment naszej śmierci (powrotu do Niego), który może przesunąć.

    Tata pomaga nam w codziennych kłopotach...przeczytaj później na mojej stronie zapis z 09.01.2013 (intencja: "za borykających się z codziennymi trudnościami"). Jeżeli szukasz "duchowości" to nie marnuj czasu, który ja straciłem. Przyjmij dwa zalecenia:
a) c e l e m naszego życia jest powrót do Raju...reszta jest dodana!

b) jesteśmy w momencie śmierci...odpada tylko ciało fizyczne.
     Często zdarza się, że po Eucharystii jestem bardziej duszą niż ciałem...jako dziadek "płynę" wówczas nad chodnikiem, a na spotkanie z Panem Jezusem szedłem powłócząc nogami!

    Wróć do Boga. Padnij na kolana przed konfesjonałem. Nie patrz na kapłana. Przecież Roman Kotliński dokonywał cudów: przebaczał w Imię Boga i konsekrował chleb (opłatki, które dzisiaj wyśmiewa i nazywa "andrutami"). Jego judaszostwo nie plamiło tego Najświętszego Aktu na ziemi i sprawiało Cud Ostatni (Eucharystię), który daje nam Życie już tutaj na ziemi.

22.01.13, 23:20 Profanum Officium pod przewodnictwem posła Janusza
                   Panie Januszu! Wielce Umiłowany Pośle! Sługo Profanum Officium!
    Stwierdzam, że znalazł Pan sobie urojonego wroga, bo Kościół święty to wierni Bogu. Wciąż tkwi Pan w diabelskim założeniu, że Kościół katolicki to instytucja z purpuratami, którzy mieli i mają gdzieś dobro ludzi (w przeciwieństwie do Pana zatroskanego o „samych swoich”), a dodatkowo reprezentują obce państwo.

    Pan jest mądry, a nawet atrakcyjny (Biedroń mówił, że spotkania u Pana to „orgie intelektualne”), ale nie może zrozumieć, że Kościół święty to Królestwo Niebieskie Boga naszego już tutaj na ziemi (powszechny!).

    Ja mogę iść na Mszę św. w Indiach lub w Wenezueli i otrzymam ten sam Cud Ostatni (Eucharystie). Jeden raz zaznałby Pan, co oznacza zjednanie z Panem Jezusem i nic już nie dałoby Panu radości na ziemi.
     Co ma Kaczyński lub nędznik Komorowski do Kościoła świętego? Oni nic nie mogę dać Bogu Objawionemu, bo nawet nie starają się Go słuchać. Głosowali za zabijaniem dzieci szczególnej troski i podchodzą do Eucharystii.
     Dzisiaj władza ludowa, która wdarła się do Kościoła świętego także straszy proboszczów i kapłanów. Dlatego boją się opowiedzieć za obwołaniem Pana Jezusa Królem Polski...Królem Duchowym.
     Dlaczego lubuje się Pan w wypominaniu grzechów papiestwa? Nawet fałszywy papież nie kala Królestwa Bożego na ziemi. Każdy chciałby poczytać Pana życiorys, bo kłanianie się władcom ze Wschodu dalej jest w modzie.
    Dlaczego „macha Pan ręką” („głosuje” wg Niesiołowskiego) na rozkaz? Przecież to „pełna wdzięczności  u l e g ł o ś ć”.
   Przeciwko komu Pan burzy „swoich wyznawców”? 
Dlaczego jako Poseł RP nawołuje Pan do wojny religijnej? Komu Pan służy? Jakiemu interesowi obcego państwa?         

                                                                                                                                       APeeL