Od 3.30 do Mszy św. o 6.30 zapisałem wczorajsze świadectwo wiary, a na spotkaniu z Panem Jezusem zawołałem: "Ojcze! Weź wszystkie moje sprawy w swoje ręce, ponieważ chcę służyć tylko Tobie. Panie trzymaj mnie przy zdrowiu, bo mam jeszcze wiele pracy. Duchu Święty dawaj natchnienia i pocieszaj. Matko Boża bądź z nami. Św. Józefie pomagaj. Św. Michale Archaniele dawaj ochronę. Aniele Stróżu przekazuj natchnienia. Św. s. Faustyno podziękuj Bogu ode mnie za wszystko"...

     Z czytań przekazywane są cierpienia ludzi z tamtych czasów. Właśnie rozpaczała bezpłodna Anna, a wówczas była to wielka stygmatyzacja. Pocieszył ją kapłan Heli (1 Sm 1,9-20): "Idź w pokoju, a Bóg Izraela niech spełni prośbę, jaką do Niego zaniosłaś". Po czasie poczęła i urodziła przyszłego proroka Samuela (<Bóg wysłuchał>, który żył od 1071-1012 p.n.e. Jak to będzie, gdy się spotkamy?

      Mimo czasu oddzielającego nas wołam podobnie do niego (Ps: 1 Sm 2,1.4-8): "Całym swym sercem raduję się w Panu. (..) To Pan daje śmierć i życie, z pyłu podnosi biedaka, z barłogu dźwiga nędzarza, by go wśród możnych posadzić, by dać mu tron chwały".

    Jakby na ten moment Pan Jezus w Ewangelii (Mk 1,21-28) uwolni - w synagodze w Kafarnaum - człowieka opętanego przez ducha nieczystego...

    Po Eucharystii czyli zjednaniu mojej duszy z Duchowym Ciałem Pana Jezusa wystąpiła ekstaza. Wówczas zwalnia się oddech, pokój zalewa serce, a słodycz usta. Znikają wszelkie sprawy ziemskie, nie chce się opuścić Domu Boga na ziemi. Nagle widzisz, że wydarzenia, które nas otaczają to śmieci...jak plik dolarów pogryziony przez psa (fakt).

     Pomyślałem o obecnym boju między rodakami. Chodzi o to, że Bóg Ojciec daje rządzącym poczucie służenia...nie możesz tego uczynić sam z siebie, ponieważ nieświadomie działasz w prowadzeniu przez Szatana.

     Z natchnienia otworzyłem książkę Wojciecha Sumlińskiego "Z mocy bezprawia" ("chybił trafił" na str. 145). Tam przekazał słowa z udziału w programie "Warto rozmawiać" o najściu na jego mieszkanie oraz zaszczucie...także bliskich. Po programie rozmawiał z Antonim Macierewiczem, któremu przekazał, że to była prowokacja, a celem jego komisja.

     Macierewicz wskazał mu na błąd, ponieważ zadał się z "dobrym" informatorem z bezpieki. Nie pojmiesz działania tych ludzi, których zadaniem jest szkodzenie RP, rodakom i Kościołowi Świętemu.

     Możesz wyraźnie ujrzeć to na zachowaniu nieświadomego Szymona Hołowni, który poczuł się wielkim (z woli Donalda Tuska)...prawie prezydentem RP. Znam to demoniczne pragnienie władzy ("chorowałem" na kierownika przychodni). Nic mu nie brakowało, a teraz jego rodzina straciła intymność, wszędzie chodzi z ochroniarzem. Nawet z tego powodu może wyczytać swoją "ważność".

     Dzisiaj trwa specjalnie wywołana sprawa uznania posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika za przestępców z aresztowaniem ich w świetle kamer. Narazili się Grupie Trzymającej Władzę, która kieruje się zemstą.    

    Zobacz ustawkę w ponownym osądzeniu ich po latach, a spieszono się w ramach wojny błyskawicznej po Rewolucji Październikowej (15.10.2023).

1. Prowadząca sprawę sędzia Justyna Dałkowska zachorowała, a później miała zaplanowany tygodniowy urlop.

2. Na jej miejsce wciśnięto sędziego skumanego z PO (upolitycznionego) Tomasza Trębickiego ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia". Odrzucił on wnioski obrońców Kamińskiego i Wąsika o umorzenie wykonania kary.

3. Komunikat prasowy podpisał wiceprezes sądu Piotr Maksymowicz...również członek Iustitii od kilkunastu lat.

       Zadaniem znęcania się nad przegranymi jest przykrycie skasowania komisji śledczych istotnych dla bezpieczeństwa państwa. Nie poradzisz takim bez Opatrzności Bożej. Z kościoła zabrałem "Nasz dziennik" z artykułem: "Nie można przywracać praworządności bezprawiem". Tak została podana w/w intencję tego dnia.

      Donald Tusk po posiedzeniu rządu - na konferencji prasowej - odpowiadał swoim dziennikarzom podkreślając działania zgodne Konstytucją, czytał paragrafy, które ma na prezydenta, wskazywał na znaczenie postępowania zgodnego z prawem. Chwilami świeciły mu się oczka szczególnie przy słowach, że "dokładnie zna nienawistników z sali"...

                                                                                                                                    APeeL