Nie planowałem Mszy św. z późniejszą Drogą Krzyżową, czekałem na natchnienie i tak trafiłem na spotkanie z Panem Jezusem o 7.15. Od Ołtarza św. popłyną słowa z Księgi Mądrości (Mdr 2,1a.12-22) o bezbożnych planujących zamordowanie Sprawiedliwego. Kto to zapowiedział i przekazał, bo tam był opis  z m o w y  mającej zamordować Zbawiciela. Zadziwiony przytoczę duży jej fragment...

                                                                UCC         

      "Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny: sprzeciwia się naszym sprawom, zarzuca nam łamanie prawa, wypomina nam błędy naszych obyczajów. Chełpi się, że zna Boga, zwie siebie dzieckiem Pańskim.

      Jest potępieniem naszych zamysłów, sam widok jego jest dla nas przykry, bo życie jego niepodobne do innych i drogi jego odmienne. Uznał nas za coś fałszywego i stroni od dróg naszych jak od nieczystości. Kres sprawiedliwych ogłasza za szczęśliwy i chełpi się Bogiem jako ojcem.

     Zobaczmyż, czy prawdziwe są jego słowa, wybadajmy, co będzie przy jego zejściu. Bo jeśli sprawiedliwy jest synem Bożym, Bóg ujmie się za nim i wyrwie go z ręki przeciwników. Dotknijmy go obelgą i katuszą, by poznać jego łagodność i doświadczyć jego cierpliwości.

     Zasądźmy go na śmierć haniebną, bo - jak mówił - będzie ocalony. Tak pomyśleli - i pobłądzili, bo własna złość ich zaślepiła (...)".

      W tym czasie przepłynęły ofiary takich działań:

- okrutna śmierć ks. Jerzego Popiełuszki, którego przesłuchiwał sprowadzony specjalista

- zamach na Jana Pawła II

- skuteczne powtórzenie zabicia Aleksieja Nawalnego, którego zadręczono w "celi śmierci"

- niezgodna z prawem Komisja Sejmowa przesłuchująca Jarosława Kaczyńskiego jako świadka...robiąc z niego oskarżonego, a czyni to opcja puczystów!

- przypomniało się przesłuchiwanie mnie - przez bezbożne komisje w Izbie Lekarskiej - z powodu mojej łaski wiary...powodując moją śmierć cywilno-zawodową.

- na szczycie takich ofiar jest bestialskie działanie Żydów w stosunku do Syna Bożego! Zważ, że ten naród oczekiwał i dalej czeka na przybycie Zbawiciela!

     Popłakałem się z krzykiem: "Jezu mój! Jezu!", a łzy zalały oczy. W moim sercu znaleźli się sadyści, mający przyjemność zabijania, lekarze hitlerowscy i radzieccy, a także nasi aborterzy. Widziałem takiego przed zamordowaniem dzieciątka...wprost zacierał ręce, a robił to bezpłatnie w szpitalu.

      Psalmista zawołał (Ps 34,17-21.23): "Pan słyszy wołających o pomoc i ratuje ich od wszelkiej udręki", a po  tych, co czynią zło pamięć zostanie wymazana! 

      W Ewangelii (J 7,1-2.10.25-30): "Jezus, ucząc w świątyni, zawołał tymi słowami: I Mnie znacie, i wiecie, skąd jestem. Ja jednak nie przyszedłem sam od siebie; lecz prawdziwy jest Ten, który Mnie posłał, którego wy nie znacie. Ja Go znam, bo od Niego jestem i On Mnie posłał". Żydzi dokonali to, co było zapowiedziane w Księdze Mądrości. 

                                              Ukrzyzowany 

     Eucharystia ułożyła się ochronnie na podniebieniu...ten Cud Ostatni trzymałem w ustach jak największy skarb. Serce zalała ekstaza i właśnie pasowała Droga Krzyżowa (wieczorem jest przed Mszą św.). W tej intencji przekazałem ten dzień...z dodatkową Drogę Krzyżową z radia Maryja!

                                                                                                                     APeeL