Koledzy psychiatrzy negują istnienie natchnień, a przez to Królestwa Niebieskiego oraz Księstwa Ciemności z upadłym Archaniołem o nadprzyrodzonej inteligencji (Szatanem). To jego wielka sztuczka z celem: zgubą naszych dusz! Takie osoby określam ograniczonymi duchowo!

    Przeważnie dotyczy to wykształconych, szpanujących wśród autorytetów...niemoralnych, ponieważ wiara katolicka to obciach. Nie dotyczy to innych, bo wówczas obowiązuje tolerancja religijna. To druga jego sztuczka, ponieważ tylko w wierze katolickiej otrzymujemy Eucharystię, Żywy Chleb dla duszy (tak jak chleb codzienny dla ciała)...zawierający Duchowe Ciało Pana Jezusa! 

     Dlaczego nie chrześcijańska ogólnie? Dlatego, że została zreformowana i to przez świeckich, którzy sprawili oderwanie od następcy Świętego Piotra!

    Siedziałem do 5:00 i nie wiedziałem czy mam jechać na Mszę świętą o 6:30, ale po przebudzeniu o 6:00 od razu byłem pewny, że jest to zaproszenie na spotkanie ze Zbawicielem.

    Wciąż piszę tak samo, bo każdy się budzi codziennie i nie jest to ciekawe, ale tutaj chodzi o przebieg danego dnia życia. Z tej decyzji popłynie cały ciąg zdarzeń z odczytaniem intencji modlitewnej. Cóż dałoby pozostanie w domu? Wówczas dzień trwałby według woli własnej! To musisz sam przeżyć, a będziesz wiedział o czym piszę.

    Wypełnianie Woli Boga Ojca kojarzy się z niezwykłymi zdarzeniami, w tym zagrożenie śmiercią. To wielki błąd, bo wierność w małej sprawie sprawia wierność w wielkiej aż do męczeńskiej śmierci za wiarę.

     Właśnie na Mszy św. o 6.30 pogański król Nabuchodonozor (Dn 3,14-20.91-92.95) wrzucił do rozpalonego pieca trzech Izraelitów, ponieważ nie chcieli pokłonić się jego złotemu posągowi! Król zdziwił się widząc "przechadzających się pośród ognia (...) wygląd czwartego przypomina anioła". Król powiedział na to: "Niech będzie błogosławiony Bóg (...), "który posłał swego anioła, by uratował swoje sługi".

    Łzy zalały oczy z poczuciem, że jest to dzisiejsza intencja modlitewna. Wróciły słowa wołania do Boga Ojca o ocalenie. Uwierz, że tak jest, a ja sam jestem tego przykładem, bo wiele razy mogłem zginąć z powodu własnego postępowania oraz z działania ogłupionych demoniczną nienawiścią.

Dlaczego nie wołamy do Boga Ojca?

Dlaczego nie wierzymy w moc Boga Ojca?

Cóż może uczynić nam człowiek?

     Popłynęły słowa (Dn 3,52-56): "Błogosławiony jesteś, Panie, Boże naszych ojców, pełen chwały i wywyższony na wieki".

     Natomiast Pan Jezus (Ewangelia: J 8,31-42) przekonywał wierchuszkę świątynną, aby uwierzyli w Prawdę, którą głosi od Boga Ojca: "usiłujecie Mnie zabić, bo nie przyjmujecie mojej nauki. Głoszę to, co widziałem u mego Ojca (...) Gdyby Bóg był waszym ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem od siebie, lecz On Mnie posłał".

     Eucharystia sprawiła słodycz, także w ustach, a ciało było rozpierane przez duszę. Krzyczałem tylko z dziękczynieniem za ochronę Aniołów Bożych. Przepraszałem przy tym Boga Ojca, bo nigdy nie czyniłem tego...

                                                              Aniołek Boży

    Z drugiego natchnienia pojechaliśmy z żoną na nasz przyszły grób przy zabytkowym kościółku na cmentarzu...z chroniącą go kamerą! Nikt nie ukradł wielkiego koszyka z kwiatami.

     Po powrocie odmówiłem moją modlitwę w intencji tego dnia, co chwilkę trafiałem na gołębie (znak pokoju), wzrok zatrzymał samochód policyjny chroniący jakąś zabawę w pobliskiej szkole, a wieczorem otrzymałem potwierdzenie aktualizacji strony internetowej z potrzebą zmiany kodów.      

      Natomiast domena informuje: Joomla jest wyposażony we wbudowany system uwierzytelniania dwuskładnikowego. To zabezpiecza Twoje logowanie do witryny drugim tajnym kodem, zmieniającym się co 30 sekund. Możesz skorzystać z aplikacji Google Authenticator do generowania tego kodu. 

     Całkowicie zadziwiony, następnego ranka zapłacę ratę za autocasko. PZU bierze ode mnie tyle, co za Mercedesa. Państwo ludowe dba o naszą równość...gość bierze też taką samą "13"!

    Ogarnij wszystkie nasze działania dotyczące ochrony, nawet nie wspominam o duchowej (nieistotnej dla większości)...np. w samochodzie mam wielki wizerunek św. Michała Archanioła.

                                                                                                                               APeeL