Wczorajsze ceremonie trwały do 22.30. Teolodzy uważają, że Bóg Ojciec, nasz Dobry Tata pragnie takiej próby naszej wytrwałości. Nawet proboszcz wskazał, że chwilami "opadała mu głowa" (zasypiał). Przecież długi opis stwarzania świata można określić jednym zdaniem: Bóg Ojciec czyni wszystko myślą

     Przenieś to na swoje dzieci, które w ten sposób chcą oddać ci należną cześć. Znasz je i wszystko wiesz...pragnąc tylko wzajemnej miłości i ich życia zgodnego z twoją wolą. Dzisiaj przyjedzie do nas córka, która zawsze biegnie do całowania mnie ze słowami "kocham cię", ale żyje po swojemu, odwrócona od Stwórcy.

     W środku nocy wróciłem na czuwanie przed Grobem Zbawiciela z dwoma strażakami. Ból zalał serce, ponieważ żyjemy w raju na ziemi, a tu nie ma nikogo! Nawet nie chodzi o bogaczy, którym Bóg nie jest potrzebny, ale o wierzących, a właściwie o "resztkę Pana", która uczestniczy w codziennych Mszach świętych z garstką dążącej do świętości. 

     Pasują tutaj słowa Wandy Kapicy Wielki Tydzień (http://fraszki-ulotki.info/author/fraszki)

"Kto z nas nie witał Cię, Jezu pocałunkiem Judasza…

 Kto z nas rąk nie umywał jak Piłat…skazując bez winy.

 Kto nie zasnął w Ogrójcu, nie wytrwał nawet godziny"…

   Popłynęła moja modlitwa przebłagalna w poznanej już intencji. Sam zobacz, co Pan dał to ręki...

Xagłodzeni na smierć 

    Dzisiaj to samo jest w strefie Gazy z Palestyńczykami, których Izrael chce zagłodzić na śmierć. Podczas otrzymywania pomocy głodni ludzie tratują się, a mocarze, często chrześcijanie oraz ONZ - z pięknie brzmiącymi hasłami - toleruje barbarzyństwo! Widzimy to też za naszą granicą... 

     Po godzinie snu miałem moc do uczestnictwa porannej procesji z Monstrancją o 6:00, a później w normalnej Mszy świętej. Po czasie będę krążył po pustym mieście dalej wołając w intencji tego dnia...

     Ewa Jurasz przekazała przez moją pocztę Orędzie Matki Bożej z 25 marca 2024 r.
„Drogie dzieci! W tym czasie łaski módlcie się ze mną (...) módlcie się zjednoczeni z Jezusem podczas Jego drogi krzyżowej.

Umieśćcie w swoich modlitwach ludzkość, która błądzi bez Boga i Jego miłości. Bądźcie (...) światłem i świadkami dla wszystkich, których spotkacie (...)"...

      To właśnie czyniłem dzisiejszej nocy w rozmowie ze strażakami czekającymi na czas swojej asysty przy Grobie Zbawiciela...

                                                                                                                                APeeL