Na początku Mszy św o 6.30 padną piękne słowa Apostoła Jakuba o tych, którzy starają się o zaspokojenie własnych żądz (Jk 4. 1-10). "Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie posiadacie (...) nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem?"

      Zdziwiłem się, bo na końcu było wspomnienie diabła! Czekałem na to, bo żądze jako pokusy są wlewane do naszych głów! Przykładem takich ludzi są wywołujący wojny, pragnący władzy...w tym nad światem. Większość z nich jest zaprzedana poganom czyli ludzkim bożkom (pachołkom Szatana).

     Właśnie podsunął mi "dobre sprawy", które zawsze mają wywołać rozproszenie odciągające od Słowa Bożego i wywołujące nienawiść z dochodzeniem swego. Wróciła krzywda doznana w Izbie Lekarskiej, zagarnięcie spadku przez "siostrzyczki" oraz sprawy techniczne dotyczące sprzętu elektronicznego. 

   Psalmista na pocieszenie zawołał do mnie (Ps55): "Zrzuć swą troskę na Pana, a On cię podtrzyma, nigdy nie dopuści, by zachwiał się sprawiedliwy". Natomiast w Ewangelii (Mk 9, 30-37) Pan Jezus powie do Uczniów o czekającej Go męczeńskiej śmierci po wydaniu w ręce ludzi. W tym czasie uczniowie kłócili się "między sobą o to, kto z nich jest największy". Sam zobacz...

      To wszystko prysło po zjednaniu mojej duszy z Duchowym Ciałem Pana Jezusa (w Eucharystii)...musiałem głęboko oddychać, trzymać twarz w dłoniach z zamkniętymi oczami. Dodatkowa moc napłynęła podczas błogosławieństwa od Boga Ojca przekazanego przez kapłana. 

     Teraz zaczęła się "duchowość zdarzeń", która doprowadziła do odczytu intencji modlitewnej tego dnia...

1. Czytałem o cyberprzestępcach czyszczących konta bankowe, a sam nie mogłem wyjąć pieniędzy z bankomatu, ponieważ myliłem PIN. Wówczas otrzymujemy jednorazowy z banku i podajemy nowy.

2. Właśnie na pocztę przyszło zawiadomienie o potrzebie ochrony swoich urządzeń.

3. W PZU, gdzie chciałem zapłacić za autocasco zawiesił się system.

4. W tym czasie zamknąłem samochód z otwartymi szybami (później nie otworzysz).

5. Wreszcie wiem jak obsługiwać smartfon współdziałający z komputerem, a wiemy, że te układy wymagają ochrony.

6. Trafiłem do zakładu samochodowego z uszkodzoną klamką samochodu.

7. Podczas zapisu tej intencji przeniosłem niepotrzebną zawartość dając ten sam dzień, po kliknięciu "zamień" straciłbym to świadectwo!

      Ciekawiło mnie jaka będzie intencja potrzebna do modlitwy wieczorem? Myślałem o ofiarach różnych zdarzeń, pomyłek i awarii, a tu nagły błysk...przecież otrzymałem tyle ostrzeżeń! To skierowało mnie na ochronę (autocasco), reperacja zamka, zamknięci samochodu z otwartymi szybami lub zostawionym kluczykiem, zły pin w bankomacie, cyberprzestępcy, itd. Nawet usłyszałem straż pędzącą na sygnałem, a później będzie pędziła karetka na sygnałach.

     W ramach intencji pomyślałem o znakach ostrzegawczych, a najbliższe dotyczą korzystania z dróg. Np. znak A-30 to „inne niebezpieczeństwa” niż te o których uprzedzają pozostałe znaki ostrzegawcze.

               Znak inne niebezpieczeństwa                                         Inne znaki                                                              A-30                                                                       SPH Credo Mini     

      Przenieś to wszystko na bój duchowy o świętość naszej duszy. Naszą ochroną jest Opatrzność Boża. Dlatego wróćmy do drugiej części przekazu (Jk 4. 1-10): "Bądźcie więc poddani Bogu, przeciwstawiajcie się natomiast diabłu, a ucieknie od was. Przystąpcie bliżej do Boga, to i On zbliży się do was. Oczyśćcie ręce, grzesznicy, uświęćcie serca, ludzie chwiejni! Uznajcie waszą nędzę, smućcie się i płaczcie. śmiech wasz niech się obróci w smutek, a radość w przygnębienie. Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was".

    Naszym największym niebezpieczeństwem jest potępienie z wpadnięciem do Czeluści. 

                    Ilustracja Adobe Stock                                      Allegro

                           Ilustracja Adobe Stock                                                       Allegro

                                                      Welcome to Hell...Witaj w Piekle!

                                                                                                                          APeeL