W naszej wierzy są dwa warianty:

- po latach bezbożności, a nawet wrogości do Stwórcy wracamy do Boga jako synowie marnotrawni

- odchodzimy od Deus Abba z różnych powodów.

     Tak stawało się z narodem wybranym. Właśnie ten fakt zostanie opisany (2 Krn 24,17-25): "Opuścili więc świątynię Pana, Boga swego, i zaczęli czcić aszery oraz posągi. Wskutek ich winy zapłonął gniew Boży nad Judą i nad Jerozolimą. Posyłał więc Pan do nich proroków, aby ich nawrócili do Pana i napominali, oni jednak ich nie słuchali."

     Trafił do nich Zachariasz, ale "ukamienowali go, z rozkazu króla na dziedzińcu świątyni Pańskiej". Dzisiaj jesteśmy naocznymi świadkami sytuacji narodu wybranego, otoczonego zaciekłymi wrogami. Nie ma tam już Boga. Co z nimi będzie, a co jest w Piśmie Świętym?

       Na ten czas psalmista wołał (Ps 89,4-5.29-34): "Swojemu słudze Bóg łaskę okaże (...) A jeśli jego synowie porzucą moje prawo i wedle moich przykazań postępować nie będą, jeżeli moje ustawy naruszą i nie będą pełnili moich rozkazów. (...) Rózgą ukarzę ich przewinienia, a ich winę biczami (...).

    Ja określę to pozbawieniem danej osoby lub narodu, a nawet świata Opatrzności Bożej. Pan Jezus wskazał w Ewangelii na tych (Mt 6,24-34), którzy służą dwóm panom..."Nie możecie służyć Bogu i Mamonie".

      Jako schodzący z tego świata wskażę na biedaków, którzy przez całe życie szykują się do spokojnej starości, a często jej nie osiągają. W tym czasie nawet nie pomyślą, co jest z nami po śmierci.

      Nie wiedzą, że zostali nabrani na wielkie oszustwo Szatana. Przecież jako zły d u c h wie, że jesteśmy po śmierci...nawet czekają na nas gotowe mieszkania w Królestwie Bożym. Jednak nasz rozum nie może przeskoczyć płotka oddzielającego: świat przyrodzony i nadprzyrodzony.

      "Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? czym będziemy się przyodziewać? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo /Boga/ i o Jego Sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy."

      W tym czasie staje się modna bezbożność: apostazja, "róbta, co chceta, "spółkowanie inaczej z żądaniem statusu małżeństw i posiadania dzieci. A co zrobić w żyjącej "rodzinie": trzech niewiast z jednym panem (nowoczesny haremik)?

    Proszę każdego, aby nie próbował Boga Ojca, który Jest i wszystko wie o nas z oczekiwaniem na nasze zawołanie. Przecież niewierzący lub wróg naszej wiary...nie uczyni tego. Do kogo ma wołać, gdy tam nic nie ma.

     Wprosił się inny psalm (Ps 115,1-4.15-16): Dlaczego mają pytać poganie: „Gdzie się ich Bóg znajduje”? Nasz Bóg jest w niebie, czyni wszystko, co zechce.

Ich bożki są ze srebra i złota, dzieło rąk ludzkich.

Błogosławieni jesteście przez Pana, który stworzył niebo i ziemię.
Niebo jest niebem Pana, ziemię zaś dał synom ludzkim."

        Nie wiedziałem dlaczego św. Hostia ułożyła się w ustach: pionowo i to wzdłuż jamy ustnej? Przez wiele lat nie mogłem dojść tego znaku. Obecnie wiem, że dzisiaj Bóg Ojciec będzie ze mną. Tak się stało, bo byłem ledwie żywy, spałem z przerwami cały dzień, a później drętwy padłem o 22.00-5.00!

      Tak właśnie jest z tymi, którzy Go opuszczają...

                                                                                                                       APeeL

Aktualnie przepisano...

02.02.2001(pt) ZA ZASKOCZONYCH

Ofiarowanie Pańskie

MB Gromnicznej (nazwa popularna)...

      Trafiłem błędnie na Mszę świętą o 6:30, a dzisiaj jest święto i nabożeństwa jak w niedzielę. Nie będę dzisiaj w kościele i to w tak wielkie święto, bo ja pracuję od 7:00 - 18.00.

      Przytoczę tylko słowa Ewangelii (Łk 2,22-40). Matka Dzieciątka Jezus wraz z Józefem szła do Świątyni Jerozolimskiej. Teraz, gdy to przepisuję (22.06.2024 r.) dreszcz "prawdy" przepływa przez moje ciało, a w oczach kręcą się zły. Wówczas zostawiłem "Echo Medziugorie", gdzie był poniższy obraz.

                     Ofiarowanie Pańskie

     To starzec Symeon "człowiek sprawiedliwy i pobożny", który "wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim". Miał objawione, że "nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego". Wziął Dzieciątko "w objęcia, błogosławił Boga" mówiąc, że może odejść z tego świata, bo "moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów (...)". Dodał, że jest to znak, któremu "sprzeciwiać się będą".

      Zaraz ktoś zapyta skąd to wszystko wiedział? Jeżeli nie uznajesz Osoby Ducha Świętego, to co ci mogę wytłumaczyć? Sam przed przepisywaniem poprosiłem Go o prowadzenie. Skąd ja wiem o różnych "tajemnicach", których nie widza inni? Sprawia to Światło na oświecenie pogan, byłem jednym z nich (drinkerem i hazardzistą jak Wiśniewski).

     Ze starcem była prorokini Anna (84 lata), która "nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy".

     Niewolnicza praca trwała od 7:00 do 18:00 i to bez wytchnienia! Przesuwali się zaskakiwani: chorobami, a na samy końcu dwóch pacjentów zdziwionych, że chciałem dać im zwolnień pracy!

     Wyszedłem z pracy w ciemności i przy mrozie -10° C, cały samochód był zasypany zmarzliną i warstwą śniegu! Urwałem wycieraczkę (koszt 50 zł.), a podczas przejazdu nic nie widziałem (można zapłacić spory mandat)! Takie małe cierpienie przybliża mnie w sercu do zaskoczonych na całym świecie.

      Wróciły straszliwe obrazy trzęsienia ziemi w Indiach, ofiary klęsk żywiołowymi...powodzi oraz aktualnych pożarów w Australii z ociętymi od świata, zaskoczeni głodem, wygnaniem i zimnym (nawet w Moskwie zasypanej śniegiem), ofiary napadów, podstępów, strasznych zdarzeń z utratą pracy włącznie, podpalenie mieszkania, zniszczeniem domu w który wpadł samochód, jeszcze chmura dwutlenku siarki wydobywająca się z wulkanu z katastrofą ekologiczną.

     Później z telewizji popłynie zaskoczenia Stalina złamaną umową przez Hitlera, który zaczął mordować Żydów bez ostrzeżenia (w tym małe dzieci). Tak też będzie w W-wskim Getcie, gdzie ofiary same kopały sobie groby. Właśnie trafię na film o Holokauście. Mniejsze zaskoczenie wywołały klęski sportowców-pewniaków (właśnie Adam Małysz robił błyskawiczną karierę) oraz podwyżka uposażenia czerwonych posłów...z inicjatywy mgr. Aleksandra Kwaśniewskiego, prezydenta wszystkich Polaków!

      To jeszcze nie koniec, bo z powodu wścieklizny...w jednej z wiosek uśpiono wszystkie psy! To pogrom z płaczem ludzi kochających swoje zwierzęta. Natomiast BSE (odmiana wścieklizny)...sprawiła wybicie 2 milionów sztuk bydła. Trafiłem też na reportaż o hazardzistach, jeden z nich stracił całe majątek! Ja na studiach przegrałem piękna kurtkę. Przyszła żona pytała o nią, ale nic nie odpowiedziałem.

     Podziękowałem za ten dzień i przeprosiłem. 

                                                                                                                                 APeeL