Przed kilkoma dniami od pacjentki otrzymałem pismo z powielacza, którego treścią było jakiś objawienie osobiste objawienia (nie wiadomo czyje, bo nie było danych).

    Początkowo sądziłem, że to jakaś diabelska sztuczka. Później zrozumiałem dlaczego byłem dla niej nieprzyjemny.

     Każdy, kto z dobrą wolą odda swoje serce Jezusowi Chrystusowi otrzyma łaskę aktu skruchy w wypadku popełnienia złego czynu. Akt ten pozwoli uniżyć się i stać się takim jak dziecko (one czynią zło z naiwności, nie ze złej woli). Pan kocha się w ludziach dobrej woli, pełnych prostoty...wówczas jako Bóg Miłości i Miłosierdzia jest ślepy na ich grzechy. Bądź ufny w Miłość i Boże Miłosierdzie. Brak tej ufności odwraca cię od Boga. Brak tej ufności jest gorszy niż wszystkie twoje złe czyny razem wzięte!

    Każdy człowiek ma wolną wolę i nikogo nie można zmusić do miłości...tym bardziej do miłości do własnego Ojca-Stworzyciela! Wyobraź sobie jak cierpi zwykły ojciec - ziemski, gdy jego dziecko nie kocha go, gardzi nim, a nawet nienawidzi! Wyobraź sobie przez jedną chwilę! Moje dziecko odmawia mi miłości, nie kocha mnie...jakże rani to serce.

   Jezus Chrystus tak jak każdy ojciec jest ślepy na twoje złe czyny. On widzi tylko miłość i dobrą wolę. Przeciętny człowiek lęka się sprawiedliwego Boga. Jest to wynik propagandy kościelnej. Bóg nagradza za dobre uczynki, a każe za złe. Tak jak zwykły ojciec, tak On zniża się do każdego, przytula, gdy widzi u ciebie dobrą wolę przełamuje wszystkie trudności i daje ci wszystkie środki. On wówczas żyje w tobie. On wówczas ciebie miłuje. On ciebie przeistacza. Wtedy nie jesteś sam!

    Pamiętaj Twój Bóg to Bóg Miłosierdzia. Nie lękaj się Jego. To twój Ojciec! Wszystkie twoje złe czyny zostaną zmazane w momencie w którym zwrócisz się z ufnością o przebaczenie.

    Lęk twój rani Jezusa Chrystusa...świadczy o tym, że Mu nie wierzysz i nie ufasz. Twoja obawa ubliża Bogu Ojcu, odejmuje Mu chwałę. Największe grzechy i zaślepienie w momencie zaufania (ufności w miłosierdzie) zostają natychmiast zmazane. Wówczas otwiera się oko ślepca.

A więc:

Grzech razi Boga, ale jeszcze więcej brak ufności w Jego Miłość i Miłosierdzie.

Bóg nie może zmusić cię do miłości - masz wolną wolę!

Bóg jest ślepy na złe czyny, gdy widzi dobrą wolę i miłość!

Najtroskliwszy Ojciec żyje w każdym z nas!

Ufność w Miłosierdzie Boże zmazuje grzechy!

Chrystus jest Twoim Ojcem - wracając do Niego przynosisz Mu chwałę!

     Dzisiaj, gdy to opracowuję została podana intencja modlitewna: za oddających swoje serce Jezusowi (14.01.2015). Zobacz prowadzenie Boże!                                                APEL