Jechałem samochodem i zauważyłem pięć kobiet, które intensywnie pracowały przy oczyszczaniu brzegu ulicy. Zarabiają parę groszy i nie skarżą się na zimny wiatr. Czy ich przełożony zapewnił im gorącą strawę?

     Poprosiłem Boga, aby pobłogosławił ich pracę, a moje serce znalazło się przy Chrystusie na krzyżu ze Świętą Twarzą zalaną krwią. Wcześniej z tego powodu nic nie widział...dobrze, że podeszła Weronika z chustą.

   Pan umierał, ale Jego Najświętsze Serce przepojone miłością miłosierną zawołało: „Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą co czynią". Przebaczył oprawcom i dzisiaj krzyczy  tak samo...

    Nie uciekaj przed Nim, usłysz Jego wołanie, nie bój się i nie lękaj Jego Sądu...idź do Niego z wielką miłością i ufnością, dobrą wolą i pragnieniem Jego przebaczenia! Idź! On wymaże wszystko, wykreśli z ksiąg i z twojego sumienia...!

   Pan przyjdzie i zamieszka w twoim sercu, a do tego wystarczy twój akt dobrej woli, upokorzenia i miłości. W twojej duszy powstanie Przybytek Miłości...nawet jeśli była to jaskinia zbójców! To już nie będzie twoja dusza, bo nastąpi przebóstwienie! Wierz mi, bo znam to z własnego doświadczenia.

    Dalej był tekst, który dotyczył mojego charyzmatu, ale nie wiem jak powstał. Daję jego skrót, bo wyraża stan  mojego serca dzisiaj (17.01.2015).

   Jeżeli taki człowiek upadnie...nawet tysiąc razy (na różnych poziomach) to po zwróceniu się do Boga zawsze zostanie przygarnięty! Zapamiętaj, że jesteś tylko marnym stworzonkiem pełnym słabości, ale otrzymałeś wolną wolę. To jest twoja wielka własność: możesz kochać Zbawiciela lub nie.

    Oddaj to, co ci podarowano, a wówczas Pan weźmie na swoje barki wszystkie twoje sprawy...staną się jakby Pańskimi. Twoja ufność i wiara w Niego dokona cudów większych niż oczekujesz! Zostaniesz wówczas wybranym do wielkich rzeczy! Będziesz kamieniem węgielnym gmachu świętości!

    Pierwszym człowiekiem na ziemi, który uznał Jezusa Chrystusa Bogiem Miłosierdzia był sam łotr rozpięty na krzyżu. On pierwszy uwierzył. Cóż miał dobry łotr...żadnych cnót, żadnych dobrych uczynków, całe jego życie było jedną obrazą Boga, nie miał nic.

    Doznał jednak wielkiej łaski, bo uwierzył w możliwość uzyskania przebaczenia. Każdy zbrodniarz i łotr stojący nad przepaścią piekła niech tak uczyni! „Panie, pomnij na mnie". Każdy człowiek uzyska przebaczenie, zmazanie grzechów i łaskę nieocenioną.

   Wyobraź sobie radość jaka ogarnęła Jezusa Chrystusa w chwili pasowanie się ze śmiercią. Nawet Aniołowie w Niebie nie mogą przynieść takiej chwały (Anioł wielbi, gdyż wie Komu służy)? Dlatego otrzymał odpowiedź: „Zaprawdę dziś będziesz ze Mną w Raju".

   Nie roztrząsaj swoich grzechów, nie oglądaj się, bo wystarczy żal łotrowy i jego ufność...to wprost rzucenie się orlim lotem w Serce Boga!                                                                          APEL