Bóg dał nam dwa dary: wolną wolę i czas. Jeżeli jesteś młody to wydaje ci się, że masz jego nadmiar. Jeden żyje 90 lat, inny umiera lub ginie w wieku 2 lat. W tym około 600 tys. rocznie w Polsce ma przerwane życie w wyniku zabiegu przerwania ciąży.

    Nie ważna jest długość życia. Jeżeli człowiek jest zły, to tym gorzej dla niego, bo nazbiera sobie więcej grzechów. Jeżeli masz rodziców i dziadków długowiecznych - masz większą szansę żyć dłużej, ale nikt nie da tej pewności i tu wchodzimy na teren naszego losu. Każdy jasnowidz (1:3 milionów osobników) może łatwo go określić.

    Na początku drogi stawiasz sobie różne pytania i szukasz odpowiedzi. Skąd jestem? Kim jestem? Dokąd idę? Jaki jest sens mojego istnienia? Poczucie silnego zdrowia tylko usypia. Czuwa ten, kto się boi: matka nad dziec­kiem, lekarz, pielęgniarka, chory. Czuwaj i bądź gotowy, bo w każdej chwilce może nastąpić twój fizyczny koniec, a tak dużo miałeś marzeń i tak dużo planowałeś!

   Całkowicie nieważny jest twój zawód (otrzymałeś takie lub inne powołanie) - cóż wielkiego można nauczyć się w ciągu jednego życia? Nie można być dobrym we wszystkim.  Rośnie historia świata. Kiedy przeczytasz encykliki papieża, wiersze Norwida, wyznania św. Augustyna. Nie dasz rady. Ile jest książek, ile galerii do zwiedzenia i filmów do obejrzenia.

     Ja błądziłem przez 44 lata i gdy pomyślę, że w tamtym czasie mogłem umrzeć zawsze napływa przerażenie! Żyłem, aby żyć. Piszę to, abyś nie tracił czasu, który ucieka każdego dnia, a człowiek jest zagoniony.  

   Kiedyś Norwida zapytano: mistrzu, które słowo jest najstraszniejsze? Odpowiedział, że „za późno”! Pamiętaj jeszcze nie jest za późno, ale bądź gotowy w każdej chwili. Krótko mówiąc: nie znamy dnia ani godziny.

    Ja też nie miałem czasu dla Boga. Nie idź tą drogą, bo jeszcze nie jest za późno...jeszcze dzisiaj idź na spotkanie z naszym Ojcem!                                                                                                                                                                                                  APeeL