Pan wskazał mi ten dzień, bo po czasie życia pogańskiego („małpiego”) zacząłem szukać Prawdy. Jeżeli jesteś na początku drogi - tak jak ja wówczas - pomogę Ci w błądzeniu.

   Musisz zrozumieć, że nad nami jest świat nadprzyrodzony z Królestwem Bożym oraz z Przeciwnikiem Boga i ludzi...upadłym Archaniołem o nadprzyrodzonej inteligencji (Szatanem). Nie pokonasz go siłami ludzkimi...

   Przestań sam dochodzić Prawdy, bo Autostrada Słońca jest już otwarta. Szkoda twojego czasu, a nie wiesz ile masz tego daru...na odnalezienie Boga Ojca.

    Tutaj przydatne są określenia:

1. Herezja, która jest doktryną religijną odrzucaną przez naszą wiarę (błędne pojmowanie dogmatów). To są poglądy sprzeczne z poszukiwaniem Prawdy, doświadczaniem Boga i dążeniem do zbawienia…

    Na stronie www.racjonalista.pl jest dużo świadectw tych, którzy w różny sposób negują istnienie Boga Objawionego i idą za bożkami. Ponadto chcą poznać dzieło Boga Ojca - bez łaski wiary i głoszą brednie duchowe.

   Przewodzi im guru Mariusz Agnosiewicz (to nasz Richard Dawkins od „Boga urojonego”)…odszedł od wszczepionej w dzieciństwie wiary i teraz mami innych bezbożnością. Nie miał łaski wiary, a chwali się tym, że nie chodził na Msze św. („wyrósł z wiary”).

    Stwierdza to na podstawie „racjonalizmu wiary” oraz „refleksji filozoficznej”. Zważ, że racjonalizm i filozofia (mądrość ludzka) to głupstwa u Boga.

    Dalej pisze o swojej wierze w mity, a nawet bajki i w miejsce Boga Stworzyciela daje Kosmiczną Metanarrację Tego Wszystkiego. To znamy z teorii wielkiego wybuchu z późniejszym pochodzeniem ludzi od małpy, a my mamy kod genetyczny sięgający Adama i Ewy!

    Ja jestem jego odwrotnością, bo żyłem tak jak on obecnie i stałem się wiedzącym, że Bóg Jest. W żadnym wypadku nie mogę pochwalić czasu życia pogańskiego!

    Drugim nurtem jest gnoza (gnostycyzm) w której centrum jest człowiek, jego świadomość i wiedza, a nie Bóg! Przy tym wskazuje się, że własnym wysiłkiem - z pełnieniem dobrych uczynków - można nawrócić się i samozbawić!

   Gdzie dojdziesz bez Ducha Świętego negując istnienie demonów z Księciem Kłamstwa? Ja wiem, że nie wystarcza być dobrym, aby dostąpić zbawienia, bo łaska jest warunkiem dostąpienia nawrócenia (wyjścia z grzechów) i życia wiecznego. Moje życie jest tego dowodem. 

2. Ortodoksja (wiara) jest to wierność doktrynie jedynie prawdziwej wiary katolickiej...

    Bój duchowy będzie trwał do Paruzji (ponownego Przyjścia Pana Jezusa), a dyskusja wierzącego z opętanymi intelektualnie nie mas sensu...nawet nie wolno tego czynić, ponieważ Szatan pomaga im w czynieniu zła.

                                                                                                                          APeeL