Zasada AGAPE

A-angażuj się w kontakty z ludźmi

G-głoś zasady dobrej nowiny

A - analizuj swoje wypowiedzi,unikaj krytycznych i nieprzemyślanych uwag

P - pilnuj modlitwy,pomagaj

E- emanuj,wytwarzaj dobry wpływ

Będą cię cenili:

Wyciągnij ręko do ubogiego

Miej dar łaskawy dla każdego,kto żyje

Umarłym nie odmawiaj przywiązania

Nie odwracaj się od płaczących i smuć się ze smutnymi. Nie ociągaj się z odwiedzeniem chorego.

Wystarczy trochę chęci,dobrej woli,chodzi o ludzką służbę.

   To wszystko są rady dla dążącego do świętości, który jest już na połowie drabiny do Królestwa Bożego...

                                                                                                                     APeeL