Wczoraj na parapet wysypałem dużo okruszyn z ciasta, a teraz chmara wróbli z krzykiem spożywała śniadanie. Tam też była para...ptaszyna bierze kawałek słodkości i podaje partnerce, która z otwartym dziobkiem czeka na to! Jakież to ludzkie...przecież tak czyniła żona przy karmieniu synka, a czasem widać to u zakochanych!

    Dzisiaj chcę wołać w mojej modlitwie przebłagalnej o Światło Boże dla braci błądzących. W tym momencie pomyślałem: jaka jest różnica pomiędzy osobą: wierzącego i normalnego.

     Tak się stało, że od rana byłem "normalny", ale podczas przejazdu na działkę zauważyłem dziewczynę z ojcem ateistą. W sercu poczułem nagłe drgnienie: „Panie Boże przyjmij ich do Swojego Grona, nie patrz na ich zaślepienie. Twój Syn, Jezus Chrystus pragnie ich przyciągnąć...spraw Boże, abym do nich trafił!” Czytam właśnie zapiski służącej Salawy (sama wybrała ten zawód - zgodnie z odczuwaną Wolą Boga)...

    "Pan Jezus często woła duszę, jakby szukał w niej odpoczynku i współczucia w Swoim cierpieniu spowodowanym zniewagami i niewdzięcznością". Jakże pasują te słowa w tym momencie. Pisze dalej, że "nasze życie musi przebiegać w skupieniu i pokoju". Tak właśnie pracowała i żyła rodzina z Nazaretu. W tym momencie spojrzałem na figurkę tej rodziny w budce: porcelanowy Józef, Maryja i Jezusek, którym towarzyszył brzozowy krzyż (brzoza przecięta wzdłuż i zbita).

    Jak ma się Biblia do zapisków przeżyć duchowych służącej? Słowo Boże jest napisane przez wielkich Duchem, a jej zapiski to działanie Ducha Świętego w konkretnej duszy...tak jest też ze mną. Z moich będzie korzystał ktoś inny (chodzi o potwierdzenie jego przeżyć czyli „nawiedzenia”, „czubkowatości”).

    Pani Salawa miała napady zaciemnienia duchowego, a wówczas Bóg Ojciec pokazuje braku poczucia Jego Obecności! Właśnie mam takie zaćmienie. Nie mogę się modlić i czytać. Nie mają takich doznań katolicy niedzielni.

  Tam padnie też wielka rada, aby w kłopotach zgłaszać się do Jezusa...nie do stworzeń, bo tym obrażasz Jezusa, który pragnie ci pomóc! Nagle zrozumiałem swoje „przygody z Bogiem”...na drodze oczyszczenia. Nie pokonujesz małej przeszkody (próby) to nie otrzymasz większej z odpowiednimi łaskami. Wszystko jest pokazane na sportowcach...

   Moją uwagę zwróciła informacja o kongresie organizowanym przez Watykan dotyczącym humanizacji medycyny (w lutym 1991r.). Jakże chciałbym uczestniczyć z przekazaniem mojego doświadczenia: czym różni się lekarz normalny od katolickiego?

    Człowiek składa się z ciała i duszy, ale przeciętny człowiek nie zauważy tego bez Światła Bożego. Mamy teraz elektryczność i każdy wie, co oznacza światło dla naszego ciała fizycznego. Takie Światło daje Bóg Ojciec i wszystko widzimy od Niego, a wówczas cała nadzieja jest w prawdziwym ciele czyli duszy i powrocie do Ojczyzny Prawdziwej!

   Tutaj jesteśmy na wygnaniu, a długość życia jest określona. Po co tracić czas na szukanie nadziei w tym, co ulega rozkładowi! Jak można radzić: żonie pijaka, matce, która straciła dziecko, inwalidzie po nagłym wypadku, a szczególnie ludziom bojącym się śmierci! 

                                                                                                                                   APeeL